Utvinningstillatelser

En utvinningstillatelse er en konsesjon som gir enerett til leteboring og utvinning av olje og gass innenfor et avgrenset område på sokkelen. De ordinære rundene, som omfatter umodne deler av sokkelen, avholdes vanligvis annenhvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur, lyses ut hvert år.

Prekvalifisering

Her finner du informasjon om prekvalifisering av aktører på norsk kontinentalsokkel.

Krav om statusrapport (tilbakeleveringsrapport)

OD har utarbeidet en veiledning for statusrapport (også omtalt som tilbakeleveringsrapport) ved oppgivelse, bortfall eller utløp av utvinningstillatelse.

Nettportalen SMIL

SMIL (SMart Interaktiv Lisensadministrasjon) er laget for å bedre kommunikasjon, rapportering og søknadsprosesser mellom selskapene og OD/OED.

Arbeidsforpliktelser

Etter tildeling gjeld utvinningsløyvet som hovudregel for ein initiell periode (leiteperiode) på mellom fire og åtte år, med eit forplikta arbeidsprogram i fleire tidsavgrensa fasar.

Lov til å leite, finne og produsere

Havbotnen utanfor Noreg skjuler framleis mykje olje og gass, og mange selskap vil ha ein del av kaka. Utvinningsløyve er inngangsbilletten.

Konsesjonstildelinger på Norsk Sokkel

Konsesjonstildelinger på Norsk sokkel

Prekvalifisering

kontakt