Utvinningstillatelser

En utvinningstillatelse er en konsesjon som gir enerett til leteboring og utvinning av olje og gass innenfor et avgrenset område på sokkelen. De ordinære rundene, som omfatter umodne deler av sokkelen, avholdes vanligvis annenhvert år. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og god infrastruktur, lyses ut hvert år.

Prekvalifisering

Her finner du informasjon om prekvalifisering av aktører på norsk kontinentalsokkel.

Konsesjonstildelinger på norsk sokkel

To typer konsesjonsrunder arrangeres på norsk sokkel.

Tilbakelevering

Tilbakelevering av områder og oppgivelse/bortfall av utvinningstillatelser – krav om statusrapport

Arbeidsforpliktelser

Etter tildeling gjeld utvinningsløyvet som hovudregel for ein initiell periode (leiteperiode) på mellom fire og åtte år, med eit forplikta arbeidsprogram i fleire tidsavgrensa fasar.

Nettportalen SMIL

SMIL (SMart Interaktiv Lisensadministrasjon) er en elektronisk portal som har til hensikt å forbedre kommunikasjon, rapportering og søknadsprosesser mellom selskapene og OD/OED.

Lov til å leite, finne og produsere

Havbotnen utanfor Noreg skjuler framleis mykje olje og gass, og mange selskap vil ha ein del av kaka. Utvinningsløyve er inngangsbilletten.

Prekvalifisering

kontakt