Dokumentasjon og kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen

06.10.2006
Dokumentasjon knyttet til prekvalifiserings-prosessen

Dokumentasjon som normalt vil bli etterspurt fra OD i forbindelse med prekvalifisering av aktøren:

Kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen
For å kunne starte prekvalifiseringsprosessen må OD og Ptil motta en skriftlig bekreftelse på at aktøren vil dekke alle ODs og Ptils kostnader knyttet til prekvalifiseringsprosessen.

Dette vil normalt dreie seg om arbeidstimer til vurderingsarbeidet, reisekostnader inkludert opphold, samt kostnader i forbindelse med eventuell offshore verifikasjon.