Krav om statusrapport (tilbakeleveringsrapport)

kartet_v1
23.10.2017
OD har utarbeidet en veiledning for statusrapport (også omtalt som tilbakeleveringsrapport) ved oppgivelse, bortfall eller utløp av utvinningstillatelse.

I utvinningstillatelser fra og med 2006 (TFO) punkt 4 i) og fra 2012 (22. konsesjonsrunde) er det et krav om at rettighetshaver skal utarbeide og sende Oljedirektoratet en statusrapport. Statusrapport skal sendes inn i følgende tilfeller: 

  • Oppgivelse - Dersom rettighetshaver ikke lenger ønsker å beholde utvinningstillatelsen skal den oppgis i sin helhet. 
  • Bortfall - Dersom rettighetshaver ikke fatter beslutninger eller fatter negative beslutninger i henhold til arbeidsforpliktelsen bortfaller utvinningstillatelsen.
  • Utløp - En utvinningstillatelse utløper når tildelingsperioden opphører og denne ikke forlenges.

Det er ikke krav om statusrapport ved tilbakelevering, dvs dersom rettighetshaver leverer tilbake deler av området som utvinningstillatelsen omfatter.

Hva som skal være innholdet i en statusrapport fremkommer av ODs veiledning for statusrapport ved oppgivelse, bortfall eller utløp av utvinningstillatelse.