CO2-lagringsatlas Nordsjøen

CO2-storage-atlas
13.12.2011
CO2-lagringsatlaset gir en oversikt over hvor i den norske delen av Nordsjøen det er mulig å langtidslagre CO2 trygt i undergrunnen.  

 

Last ned pdf:


Innholdet i CO2-lagringsatlaset kan kopieres og benyttes vederlagsfritt så lenge alt materiale merkes med dato, henvisning og lenke til kilden. Denne informasjonen må fremkomme tydelig.