TFO 2012

25.02.2013 Nye utvinningstillatelser i TFO 2012 ble endelig tildelt 8. februar 2013. Oljedirektoratets faktasider og faktakart og shapefiler er oppdatert med de nye utvinningstillatelsene.

15.01.2013 I dag, 15. januar, er det sendt ut tilbud til 40 selskaper om 51 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

07.09.2012 Myndigheitene har i dag motteke alle søknadane til Tildelingar i førehandsdefinerte område 2012 (TFO 2012), og ei førebels oppteljing syner at 47 selskap har søkt om areal.

30.03.2012 Olje- og energidepartementet har 30. mars 2012 lyst ut TFO 2012, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

30.03.2012