Halvparten igjen ressurskake2021-forside-outlines-no.svg
50

– Ressurskaken viser at vi har produsert 50 prosent av de utvinnbare ressursene på sokkelen. Det er selvsagt umulig å si nøyaktig hvor mye som ennå ikke er funnet – men våre analyser tilsier at det kan være 24 prosent av totalen. Derfor er det viktig å lete i alle havområder, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.