Oljedirektoratet

Produksjonstal for april 2019

22.05.2019 Førebels produksjonstal i april 2019 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 729 000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er ein nedgang på 24 000 fat per dag samanlikna med mars. Til saman blei det selt 10,2 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,6 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i april fordeler seg slik: 1 380 000 fat olje, 320 000 fat NGL og 29 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen er 0,6 prosent under OD sin prognose for april og 1,7 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2019. 

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i april er lågare enn venta er tekniske problem på nokre felt.

Produksjon april 2019

 

Oljeproduksjon 2019

April-2.jpg

 

Væskeproduksjon 2019

April-3.jpg

 

Gassproduksjon 2019

 

April4e.jpg

 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2019 er om lag 75,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 26,8 MSm3 o.e olje, om lag 6,8 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 42,2 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 3,1 MSm3 o.e. lågare enn i 2018. 

 

Kontaktperson
Rune Hult

Tlf: +47 51 87 60 77

Oppdatert: 11.06.2019

Siste nyheter

Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn
04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.
Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid
31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.
Sameksistens – krevende, men mulig
29.08.2023 Det er god plass til å skape verdier fra flere næringer på norsk sokkel, var gjennomgangstonen under årets OD-konferanse.
TFO 2023: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
29.08.2023 Myndighetene har mottatt søknader fra 25 selskaper i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023.
Boreløyve for brønn 35/6-4 S
25.08.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 S i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal juli 2023
22.08.2023 Førebels produksjonstal i juli 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 036 000 fat olje, NGL og kondensat.