Oljedirektoratet

Tørre brønner nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/11-25 S og 35/11-25 A

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

10.06.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønnene 35/11-25 S og 35/11-25 A.

Brønnene ble boret om lag 7 kilometer vest for Framfeltet i nordlige Nordsjøen og 125 kilometer nordvest for Bergen.

Hensikten med brønn 35/11-25 S var å påvise petroleum i bergarter av senjura alder (Sognefjordformasjonen-ekvivalent).

Hensikten med brønn 35/11-25 A var å påvise petroleum i Etiveformasjonen av mellomjura alder.

Brønn 35/11-25 S påtraff om lag 65 meter intra Heatherformasjonen sandstein (Sognefjordformasjonen-ekvivalent) av god til meget god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønn 35/11-25 A påtraff om lag 55 meter sandstein av moderat reservoarkvalitet i Etiveformasjonen.Brønnen er tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den 19. og 20. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønn 35/11-25 S ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 2854 og 3157 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Heatherformasjonen av senjura alder.

Brønn 35/11-25 A ble boret til et vertikalt og målt dyp på henholdsvis 3208 og 3711 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Osebergformasjonen av mellomjura alder.

Havdypet er 352 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Deepsea Atlantic som nå skal bore undersøkelsesbrønn 31/11-1 S i utvinningstillatelse 785 S i midtre del av Nordsjøen, der Equinor Energy AS er operatør.

35-11-25-SA.jpg

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.