Oljedirektoratet

Gassfunn nær Goliatfeltet i Barentshavet

transocean-enabler

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler. Foto: Transocean.

23.12.2022 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229 E, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/9-1.

Brønnen er boret om lag 27 kilometer nord-øst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet og 85 km fra Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter i Havertformasjonen, samt å undersøke reservoarkvalitet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Brønn 7122/9-1 påtraff en gasskolonne på 55 meter i Havertformasjonen, i sandsteinslag på til sammen 46 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/ vann- kontakten ble ikke påtruffet. I Ørretformasjonen ble det påtruffet vannfylt sandsteinsreservoar med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 9 og 21 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil på et senere tidspunkt vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Goliatfeltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 229 E. Tillatelsen ble tildelt som en del av PL 229 i Barentshavprosjektet -97 og fradelt fra PL 229 Goliat i 2018.

Brønn 7122/9-1 ble boret til et vertikalt dyp på 1906 meter under havflaten og ble avsluttet i Ørretformasjonen i øvre perm.

Havdypet er 403 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/9-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som skal tilbake for å fortsette å bore undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S i utvinningstillatelse 229 i sørlig del av Barentshavet, der Vår Energi ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7122/9-1 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.12.2022

Siste nyheter

Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn
04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.
Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid
31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.
Sameksistens – krevende, men mulig
29.08.2023 Det er god plass til å skape verdier fra flere næringer på norsk sokkel, var gjennomgangstonen under årets OD-konferanse.
TFO 2023: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
29.08.2023 Myndighetene har mottatt søknader fra 25 selskaper i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023.