Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet 6407/8-8 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling.

09.12.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 938, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/8-8 S.

Brønnene ble boret om lag 14 kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet og 144 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter tilhørende Garnformasjonen (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen (Fangst- og Båtgruppen).

I primært letemål traff brønn 6407/8-8 S på en 8 meter tykk gasskolonne og en 30 meter tykk oljekolonne i Garnformasjonen som er totalt 131 meter tykk. Reservoarkvaliteten i hydrokarbonkolonnen er god til meget god. Olje/vann-kontakten ble truffet på 2998 meter.

I sekundært letemål traff brønnen på vannfylte sandsteinsreservoarer tilhørende Ile- og Tiljeformasjonen. Reservoartykkelsen er 79 meter i Ileformasjonen og 145,5 meter i Tiljeformasjonen. Reservoarkvaliteten varierer fra dårlig til moderat i begge formasjonene.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,0 og 3,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn på en mulig utbygging ved bruk av nærliggende infrastruktur.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, inkludert småskala formasjonstesting i Garnformasjonen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 938. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

Brønn 6407/8-8 S ble boret til et vertikalt dyp på 3496 meter under havflaten og ble avsluttet i Tiljeformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 271 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/8-8 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som skal videre til CCB på Ågotnes.

Kart som viser hvor brønn 6407/8-8 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 09.12.2022

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.