Oljedirektoratet

Avgrensning av gassfunn 16/2-5 P-Graben i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

16.02.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-23 S.

Brønnen er boret om lag 7,5 kilometer øst for Edvard Grieg-feltet og 10 kilometer vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i reservoarbergarter antatt å være av jura/trias alder i 2009.
Før brønn 16/2-23 S ble boret var ressursanslag for funnet på mellom 1 og 2,9 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense 16/2-5 funnet og påvise tilleggsvolumer av petroleum i en grabenstruktur av jura/trias alder med bedre reservoaregenskaper i sørlige delen av Utsirahøgda.

Brønnen påtraff spor av hydrokarboner i konglomerat antatt å være av jura/trias alder med dårlig reservoar kvalitet.

Reservoarintervallet i gassfunnet 16/2-5 ble kjernetatt i avgrensningsbrønnen som påtraff grabenfyllte sedimenter på om lag 260 meter mektighet, med konglomeratbergarter av dårlige reservoaregenskaper. Det ble påtruffet spor av av olje i et interval på om lag 80 meter.

Brønnen er klassifisert som tørr med spor av hydrokarboner. Trykkpunkter i vannsonen bekrefter kommunikasjon med funnet i brønn 16/2-5 som ble gjort i 2009.

Resultatet av 16/2-23 S indikerer at ressursene er betydelig redusert enn tidligere anslått. Revisjon av volumene for 16/2-5 funnet vil bli utført når endelige data fra brønnen foreligger.

Det er utført omfattende datainnsamling i brønnen. Hydrokarbongradienter kunne ikke etableres, og ingen væskeprøver ble tatt.

Dette er den 18. letebrønnen i utvinningstillatelse 265.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 2100 meter under havnivå og avsluttet i konglomerater antatt å være av jura/trias alder.

Havdypet er 110 meter.

Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 35/10-9 i utvinningstillatelse 827 S der Equinor Energy AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/2-23 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.02.2023

Siste nyheter

Vi har mottatt to søknader om utlysning av areal for CO2-lagring
29.09.2023 Fire selskaper har sendt søknader med forslag til areal for lagring av CO2 i Nordsjøen.
Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.