Oljedirektoratet

Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling

Brønnen blei bora av boreinnretninga Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.

14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.

Brønnen blei bora 10 kilometer nordvest for Framfeltet og om lag 140 kilometer nordvest for Bergen.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergartar i Hordalandgruppen av paleogen alder.

Brønn 35/10-9 trefte ein gasskolonne på 6 meter over ein oljekolonne på om lag 8 meter i Hordalandgruppen i sandsteinslag på til saman 14 meter med moderate reservoareigenskapar.

Gass/oljekontakten blei treft på 1557 meter under havnivå. Olje/vasskontakten blei ikkje treft.

Førebels berekning av storleiken på funnet er mellom 3,8 og 13,3 millionar standard kubikkmeter (Sm3)utvinnbare oljeekvivalentar.

Rettshavarane vil vurdere avgrensing av funnet og tilknyting til eksisterande infrastruktur i området.

Brønnen blei ikkje formasjonstetesta, men det er utført omfattande datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den andre leitebrønnen i utvinningsløyve 827S. Løyvet blei tildelt i TFO 2015.

Brønn 35/10-9 blei bora til eit vertikalt djup på 1794 meter under havoverflata. Brønnen blei avslutta i Rogalandgruppen av paleocen alder. Havdjupet er 368 meter. Brønnen er permanent plugga og forlaten.

Brønnen blei bora av boreinnretninga Deepsea Stavanger, som no skal bore undersøkingsbrønn 6406/5-2 i utvinningsløyve 255B i Norskehavet, der Equinor er operatør.

Kart som viser hvor brønn 35/10-9 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.03.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.