Oljedirektoratet

Oljefunn i Nordsjøen – 25/4-15

13.04.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 919, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-15.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Viljefeltet i Nordsjøen, og 215 kilometer vest for Stavanger.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter i Heimdalformasjonen.

Brønn 25/4-15 påtraff en oljekolonne på 31,5 meter i Heimdalformasjonen, hvorav sandsteinsreservoar på til sammen 29 meter med god reservoarkvalitet. Heimdalformasjonen var totalt 187 meter tykk.

Olje/vann- kontakten ble påtruffet på 2253 meter under havnivå, og kontakten ble bekreftet med trykkpunkter.Det ble også påtruffet en sone på 1,5 meter med residuell olje i en dypere Heimdalsand med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 0,5 og 0,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverene vil vurdere funnet sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en mulig utbygging.

Småskala formasjonstester ble utført, og det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 919. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2017.

25/4-15 ble boret til et vertikalt dyp på 2410 meter under havflaten, og ble avsluttet i Heimdalformasjonen i paleocen.

Havdypet er 119 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen 25/4-15 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal videre og bore undersøkelsesbrønn 25/2-24 S i utvinningstillatelse 873, der Aker BP ASA er operatør.imageykub.png

 

Oppdatert: 14.04.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.