Oljedirektoratet

Oljefunn nær Gudrunfeltet i Nordsjøen - 15/2-2 S

deepsea-yantai-odfjell-drilling

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai. Foto: Odfjell Drilling

20.04.2023 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 817, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/2-2 S.

Brønnen er boret om lag 5 kilometer vest for Gudrunfeltet i Nordsjøen og om lag 230 kilometer vest for Stavanger.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i intra-Draupneformasjonen av øvre jura alder.

Brønn 15/2-2 S påtraff den 500 meter tykke intra-Draupneformasjonen, bestående av flere tynne sandsteinslag på til sammen 23 meter med dårlige reservoaregenskaper. Det ble tatt oljeprøver fra to forskjellige sandlag med forskjellige trykkregimer. I tillegg ble det registrert olje-shows gjennom hele intervallet i øvre jura.

På grunn av begrenset tykkelse i sandsteinlagene og usikkerhet i deres utbredelse er størrelsen på funnet foreløpig estimert til mellom 0,95 – 5,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil evaluere brønnresultatet for å definere volumpotensialet i forskjellige reservoarsoner og vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 817. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2015.

Brønn 15/2-2 S ble boret til et vertikalt dyp på 4723 meter under havflaten, og ble avsluttet i Draupneformasjonen i øvre jura. Havdypet er 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/2-2 S ble boret av boreinnretningen Deepsea Yantai som nå skal videre til utvinningstillatelse 1148 i Nordsjøen der Wellesley Petroleum AS er operatør.

Kart som viser hvor brønn 15/2-2 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 26.09.2023

Siste nyheter

Grønt lys for Breidablikk
28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.
Hjelp oss å bli bedre på nett
28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.
Funn av gass/kondensat i Nordsjøen
27.09.2023 DNO Norge avslutter boring av letebrønn 25/7-11 S «Norma» i Nordsjøen. Det ble påvist mellom 2 og 21 millioner Sm3 utvinnbar gass/kondensat.
Gassfunn i Norskehavet
27.09.2023 OMV har gjort et gassfunn i brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen.
Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13. Dette er re-spud av brønn 6406/3-11 S og lokalisert 70 meter sørøst for denne.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.