Oljedirektoratet

Generelle nyheter

 • Grønt lys for Breidablikk

  28.09.2023 Oljedirektoratet gir samtykke til oppstart av Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Forventet produksjonsstart er oktober.

 • Hjelp oss å bli bedre på nett

  28.09.2023 Vi ønsker å utvikle nettstedet vårt, npd.no og vil gjerne ha dine innspill for å bli enda bedre. Derfor setter vi stor pris på om du kan svare på en kort brukerundersøkelse. Den tar kun ca. to minutter og er anonym.

 • Nytt sokkelkart

  12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.

 • Harald Brekke blir ridder

  06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.

 • Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023

  06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.

 • Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn

  04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.

 • Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid

  31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.

 • Sameksistens – krevende, men mulig

  29.08.2023 Det er god plass til å skape verdier fra flere næringer på norsk sokkel, var gjennomgangstonen under årets OD-konferanse.

 • TFO 2023: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder

  29.08.2023 Myndighetene har mottatt søknader fra 25 selskaper i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023.

 • Økt utvinning fra Statfjord Øst

  21.08.2023 Rettighetshaverne i Statfjord Øst har fått samtykke til å ta i bruk nye innretninger knyttet til gassløftprosjektet på feltet. Oppstart er forventet snart.

 • Tre selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  18.08.2023 I dag har tre selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal i Nordsjøen. Selskapene er Sval Energi AS, Storegga Norge AS og Neptune Energy Norge AS.

 • Norsk gass viktig for Europas energisikkerhet

  19.07.2023 Norge kan fortsette å være en stabil leverandør av olje og gass og bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover. Men det krever at vi videreutvikler norsk sokkel.

 • Ledige stillinger

  03.07.2023 Vi har ledige stilinger som dataforvalter og datavarehusutvikler/-arkitekt i Stavanger samt petroleumsingeniør/feltutvikler og reservoaringeniører i Harstad.

 • Fortsatt høy gassproduksjon og mange nye utbyggingsprosjekter

  30.06.2023 Høyt aktivitetsnivå bidrar til å styrke Norges rolle som en trygg og stabil energileverandør til Europa.

 • Sikker CO2-lagring på norsk sokkel

  27.06.2023 Hvordan sikrer vi at injeksjon og lagring av CO2 på norsk sokkel gjøres på en sikker måte? Og hvilke roller har norske myndigheter i dette?

 • Regjeringa legg til rette for havbotnmineralverksemd

  20.06.2023 Regjeringa foreslår å opne delar av norsk kontinentalsokkel for kommersiell havbotnmineralverksemd.

 • Ledig stilling som underdirektør for teknologi, analyser og sameksistens

  20.06.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?

 • Ny direktør for Teknologi, analyser og sameksistens

  19.06.2023 Kjersti Dahle (51) er tilsett som direktør for hovudområdet Teknologi, analyser og sameksistens (TAS).

 • 30 000 datasett er blitt offentlig tilgjengelig

  19.06.2023 OD har aldri tidligere gjort så store mengder data tilgjengelig på én gang.

 • Høring - indeksregulering av arealavgiftsatser

  13.06.2023 Oljedirektoratet (OD) fremlegger til høring forslag til endring av forskrift 27. juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet (pf.) § 39 første ledd.

 • Ny vitenskapelig artikkel om Barentshavet nord

  12.06.2023 Oljedirektoratet har bidratt med en vitenskapelig artikkel i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Geological Society of London (GSL) Special Publication Memoir no. 57.

 • Verdifulle OD-data

  09.06.2023 Oljedirektoratets data forventes å spille en særskilt viktig rolle i å tilrettelegge for og bidra til hurtigere utvikling av nye næringer på sokkelen.

 • Vitenskapelig artikkel om naturlige olje- og gasslekkasjer på norsk sokkel

  07.06.2023 Dataene som presenteres i en ny vitenskapelig artikkel dokumenterer et av de største gassutsivingsområdene i Arktis.

 • Spørsmål om leting? AI-Nina hjelper deg!

  26.05.2023 Vil du lære mer om leting på norsk sokkel, men vet ikke hvor du skal begynne?

 • OD-geolog gjenvalgt til viktig FN-verv

  22.05.2023 Geolog Stig-Morten Knutsen ble i slutten av april gjenvalgt til styret for en ekspertgruppe for ressurser i FN (United Nations Economic Commision for Europe Europe/Expert Group on Resource Management – UNECE/EGRM).

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023

  10.05.2023 Olje- og energidepartementet har 10. mai 2023 lyst ut TFO 2023, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Ledige stillinger som informasjonsarkitekt og IT-prosjektleder

  09.05.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.

 • Ledig stilling som direktør for teknologi, analyser og sameksistens

  04.05.2023 Vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet?

 • Ny måleforskrift

  03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).

 • Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon

  28.04.2023 Revidert veileder til årlig statusrapport for felt i produksjon, og mal til tabeller er publisert.

 • Det blir leita for lite i Barentshavet

  26.04.2023 Ein fullsett sal på Barentshavkonferansen i Hammerfest fekk onsdag høyre oljedirektør Torgeir Stordal oppmode til å leite meir.

 • Mange ledige stillinger

  26.04.2023 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder.

 • Foreslår å utrede 20 områder for havvind

  25.04.2023 En bredt sammensatt direktoratgruppe har identifisert 20 områder på norsk sokkel som kan være teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave.

 • Digitalt nybrottsarbeid for økt verdiskaping

  25.04.2023 Oljedirektoratet (OD) er i gang med å bygge storskala regionale akvifermodeller som kan oppdateres årlig.

 • Diskos 2.0 er oppe og går

  18.04.2023 I går, 17. april gikk den nye versjonen av Diskos, Diskos 2.0, på lufta.

 • Stordal held fram som oljedirektør

  14.04.2023 Torgeir Stordal blei i statsråd i dag utnemnt til direktør for Oljedirektoratet (OD).

 • Ledige stillinger ved Harstad-kontoret

  03.04.2023 Vi søker etter petroleumsingeniører/feltutviklere, reservoaringeniører og geologer/geofysikere til vårt Harstad-kontor. Søknadsfristen er 1. mai 2023.

 • Fire selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  31.03.2023 I dag har fire selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i to arealer i Nordsjøen. Selskapene er Aker BP, OMV, Wintershall Dea og Stella Maris CCS.

 • ODs teknologidag: No er programmet klart

  24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 

 • Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat

  13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.

 • Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring

  06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Ressursregnskapet: God reservetilvekst i 2022

  20.02.2023 Ressursregnskapet for norsk kontinentalsokkel 2022 viser en god reservetilvekst og god modning av ressurser i felt og funn. I de totale ressursene er det en liten nedgang.

 • OD og NGU presiserer om havbunnsmineraler

  17.02.2023 I det siste har NRK publisert flere artikler der de retter et kritisk søkelys mot faktagrunnlaget for regjeringens åpningsprosess for leting etter og utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. I sin dekning av saken gjør NRK et poeng av at Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Oljedirektoratet (OD) har ulike syn på faktagrunnlaget.  

 • Høring – revidert forslag til ny måleforskrift

  15.02.2023 Oljedirektoratet fremlegger med dette revidert forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.

 • Forlenget liv for Mikkel

  14.02.2023 Myndighetene gir Equinor samtykke til forlenget bruk av havbunnsinnretningen på Mikkel-feltet i Norskehavet fra juli 2023 til oktober 2028.

 • Inviterer til nytt kurs for næringen

  08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.

 • Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel

  27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.

 • Ledige stillinger

  17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.

 • Endring i regelverket

  12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.

 • Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring

  11.01.2023 OED har mottatt søknader fra seks selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

 • TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler

  10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.

 • Det investeres for framtiden på sokkelen

  09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.

 • Ledige stillinger

  09.01.2023 Vi har flere ledige stillinger i Stavanger.

 • Fortsetter kartleggingen for havvind

  06.01.2023 Oljedirektoratet har tildelt kontrakter til selskapene Fugro og Enviros for kartlegging av de grunneste lagene under havbunnen.

 • Ledige stillinger

  21.12.2022 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi søker etter kommunikasjonsrådgiver, og ingeniør – fiskal måling.

 • Sokkelåret 2022 presenteres 9. januar

  19.12.2022 9. januar klokka 10.00 får du historien, tallene og trendene på npd.no.

 • Leverte elleve utbyggingsplaner

  16.12.2022 Aker BP leverte fredag planer for utbygging og drift (PUD) verdt opp mot 200 milliarder kroner til myndighetene.

 • Vil du jobbe hos oss?

  16.12.2022 Vi søker etter reservoaringeniører, geologer/geofysikere og petroleumsingeniører.

 • Utsatt ikrafttredelse av ny måleforskrift

  15.12.2022 Oljedirektoratet utsetter ikrafttredelsen av ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) - med planlagt ikrafttredelsesdato 1.1.2023.

 • Mulighetene finnes i detaljene

  09.12.2022 Digitaliseringen er over oss. Hele tiden. Den er beskrevet som like epokeavgjørende som den industrielle revolusjon har vært.

 • Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops

  10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.

 • Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart

  04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.

 • Deler data frå eldre brønnar

  31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.

 • Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

  27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen for utvinning av havbunnsmineraler sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.

 • Skal evaluere nytt filformat for seismikk

  17.10.2022 I tida framover kjem mange aktørar på sokkelen, mellom anna oljeselskap, programvareleverandørar og i seismikkselskap, til å bli kontakta av Troika International.

 • Oppdaterer Diskos

  12.10.2022 I januar lanserer Oljedirektoratet en oppdatert versjon av petroleumsdatabasen Diskos.

 • Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.

 • Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige

  30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.

 • Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog

  23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.

 • Høring – forslag til endringer

  19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.

 • TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder

  13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.

 • PUD/PAD-veilederen er oppdatert

  13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av PUD og PAD.

 • Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet

  06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt inn i Den juridiske og tekniske kommisjon til Den internasjonale havbunnsmyndigheten.

 • Får IOR-prisen for systematisk arbeid over lang tid

  30.08.2022 Rettighetshaverne på Statfjord-feltet i Nordsjøen får Oljedirektoratets pris for økt utvinning (IOR-prisen) for å ha tatt i bruk en rekke IOR-tiltak som bidrar til en utvinningsgrad i verdensklasse.

 • Læring under ONS

  29.08.2022 Som tidligere år er Oljedirektoratet på plass i Hall 8 under ONS. Den starter 29. august. Tema på årets stand er The NOR-way og konseptet er et klasserom.

 • Mineralforekomster påvist langs Knipovitsjryggen

  26.08.2022 Et tokt i regi av det tyske forskningssenteret Marum ved Universitetet i Bremen har påvist et område vest for Spitsbergen hvor det er hydrotermal aktivitet, noe som er en forutsetning for at det blir dannet såkalte svarte skorsteiner (black smoker) av metallrike sulfider.

 • Bereder grunnen for havvind

  25.08.2022 Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

 • Ressursrapport 2022: Norge er en konkurransedyktig og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa

  25.08.2022 I dag legger Oljedirektoratet fram Ressursrapport 2022. Rapporten gir status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

 • Høring – forslag til ny måleforskrift

  23.08.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.

 • Frigir geokjemiske data

  23.08.2022 Geokjemiske data fra Norskehavet og Barentshavet er nå tilgjengelige på Oljedirektoratets Faktasider.

 • Presenterer ny ressursrapport

  22.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.

 • Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig

  17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.

 • Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår

  20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.

 • Kurs for fiskerikyndige

  06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.

 • Konstituert som oljedirektør

  04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.

 • Klargjør Nova for oppstart

  30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.

 • Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke

  23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).

 • Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor

  21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.

 • Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør

  17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.

 • Er glasset halvtomt eller halvfullt?

  17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022

  14.06.2022 Olje- og energidepartementet har 14. juni 2022 lyst ut TFO 2022, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Podkast: OD og Ptil 50 år

  14.06.2022 I dag har Oljedirektoratet eksistert i 50 år. I 32 av disse årene var Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet én organisasjon. I podkasten tar dagens to direktører en prat om fortid, nåtid og framtid.

 • Oljedirektoratet feirer 50 år i dag!

  14.06.2022 14. juni 1972 besluttet Stortinget å opprette Oljedirektoratet og Statoil (nå Equinor).

 • Historien bygger framtiden

  13.06.2022 Den 14. juni er det 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av Oljedirektoratet (OD) og Statoil. I en kronikk i Stavanger Aftenblad gjør oljedirektør Ingrid Sølvberg et tilbakeblikk, observerer dagens uro i energiverden og retter blikket framover.

 • Forlenget liv

  10.06.2022 I februar 2022 stanset produksjonen på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen. Mer enn 32 år var passert etter oppstarten.

 • Delte erfaringer om teknologi

  09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

 • Tre selskap søker om tillatelse til å lagre CO2

  08.06.2022 Da søknadsfristen gikk ut 1. juni, hadde Olje- og energidepartementet (OED) mottatt søknader fra tre selskap som ønsker å få tildelt areal for framtidig lagring av CO2.

 • Havbunnsdata gjort tilgjengelige

  07.06.2022 Torsdag i forrige uke ble de første dataene om havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel gjort tilgjengelig for offentligheten.

 • Skal kartlegge for havvind

  12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.

 • Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler

  12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.

 • Noen ledige plasser på ODs teknologidag

  05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.

 • Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før

  02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.

 • Er du student og trenger en sommerjobb?

  29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.

 • Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger

  27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.

 • Veileder for tolkede data

  25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.

 • Lanserer data fra kartleggingen av mineraler på sokkelen

  22.04.2022 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel. Lanseringen foregår på et heldagsseminar på Oljedirektoratet i Stavanger, fra klokka 08.30 til 16.00.

 • Klarsignal for Hod B

  20.04.2022 Myndighetene har gitt Aker BP samtykke til oppstart av Hod B-innretningen i Nordsjøen.

 • Utlysning: Areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  08.04.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.

 • Tildeling: Tre selskap får tilbud om areal for lagring av CO2

  05.04.2022 5. april 2022 har tre selskap fått tilbud om letetillatelser til lagring av CO2 i to areal på norsk sokkel. Ett område i Nordsjøen og ett i Barentshavet ble lyst ut i september i fjor, og myndighetene har vurdert søknader fra fem selskap.

 • Ledige stillinger

  18.03.2022 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi skal ansette sikkerhetsrådgiver, ingeniør – fiskal måling, og HR-rådgiver.

 • Ressursregnskapet for 2021: Økning i påviste ressurser og god reservetilvekst

  17.02.2022 I dag ble ressursregnskapet for norsk kontinentalsokkel 2021 lagt fram. Av regnskapet går det fram at det ble påvist mer olje og gass enn året før, og at nesten to tredjedeler av dette var gass.

 • Vil forstå behov hos leverandører

  16.02.2022 Jobber du i leverandørindustrien for olje- og gass? Har du tanker om hvordan data fra norsk sokkel kan brukes smartere – og hvordan øke samhandling? Delta i en undersøkelse og gi oss dine innspill.

 • Video: Lær mer om havbunnsmineraler

  11.02.2022 Se video med geologene Nils Rune Sandstå og Jan Stenløkk, og lær mer om havbunnsmineraler. Du kan enten se en kort eller lang versjon.

 • Jakten på en ny vinner av IOR-prisen er i gang

  31.01.2022 - En stor anerkjennelse og veldig motiverende, svarer forsker Geir Evensen ved forskningsinstituttet Norce umiddelbart om hvordan det var å vinne prisen for økt utvinning (IOR) i 2020.

 • Mer kunnskap tilgjengelig: 200 statusrapporter på faktasidene

  26.01.2022 I løpet av det siste året er mer enn 200 statusrapporter (tilbakeleveringsrapporter) gjort tilgjengelige på ODs Faktasider.

 • TFO 2021: 28 selskaper får tilbud om andeler

  18.01.2022 18. januar 2022 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

 • Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel

  13.01.2022 Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens eksportinntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.

 • Få med deg direktesending av Sokkelåret 2021

  12.01.2022 Torsdag 13. januar 2022 kl. 10.00 gir oljedirektør Ingrid Sølvberg en oppsummering av året som gikk på norsk sokkel.

 • Kurs for fiskerikyndige

  05.01.2022 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

 • Smartere databruk kan øke verdiskapingen

  21.12.2021 Oljedirektoratet har tatt initiativ overfor industrien for å diskutere hvilke grep som kan tas for å øke verdiskapingen ved bedre bruk av data.

 • Fem selskaper vil lagre CO2

  16.12.2021 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

 • Geobank holder stengt

  14.12.2021 Grunnet økende smitte holder Geobank stengt fra og med 15. desember. I første omgang gjelder dette ut året.

 • 160 millioner kroner til nye nasjonale sentre for petroleum

  13.12.2021 Norges forskningsråd har annonsert at to nye nasjonale petrosentre skal tildeles statlige midler, etter vedtak i Porteføljestyret for Petroleum.

 • Høring – veileder for tolkede data

  10.12.2021 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til veileder for tolkede data til offentlig høring.

 • Kurs for fiskerikyndige

  09.12.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.

 • Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel

  02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.

 • IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat

  01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.

 • Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen

  11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.

 • Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid

  10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.

 • Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow

  03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.

 • Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet

  07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet, som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.

 • 25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring

  30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Vil du jobbe hos oss?

  23.09.2021 Nå har vi ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler, senior reservoaringeniør, miljørådgiver, dataforvalter og teknolog fiskal måling.

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021

  15.09.2021 Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

 • Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel

  10.09.2021 Olje- og energidepartementet (OED) har 10. september 2021 lyst ut to områder for lagring av CO2.

 • Podcast: Lønnsom leting

  09.09.2021 Er leting etter olje og gass på norsk sokkel lønnsom? I denne podcasten skal vi svare på dette.

 • Solveig har fått samtykke til oppstart

  02.09.2021 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Solveig-feltet i Nordsjøen. Operatør Lundin planlegger oppstart i høst.

 • Hva naturen selv driver med ved iskanten

  23.08.2021 Iskanten har vært mye debattert – både hvor og hvordan iskanten skulle defineres og hva den skal bety for videre næringsaktivitet i Barentshavet. Det skriver geologene Rune Mattingsdal og Stig-Morten Knutsen i Oljedirektoratet i et debattinnlegg i Teknisk ukeblad.

 • Yme starter opp igjen

  11.08.2021 Myndighetene har gitt Repsol samtykke til ny oppstart av Yme-feltet i Nordsjøen. Yme skal igjen produsere olje 20 år etter at feltet sist var i drift. Oppstarten planlegges i andre halvår 2021.

 • Klarsignal for Duva

  28.07.2021 Myndighetene gir samtykke til oppstart for Duva-feltet i Nordsjøen hvor operatør Neptune Energy anslår reservene til om lag 11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (71 millioner fat o.e.)

 • Stor aktivitet på norsk sokkel

  21.07.2021 Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel har vært høy det første halvåret – til tross for koronasituasjonen. Det er gjort åtte funn, produksjonen er fortsatt høy og mange nye utbyggingsprosjekter er i støpeskjeen.

 • Geobank åpnes igjen

  09.07.2021 Geobank er igjen tilgjengelig for visning av kjerneprøver og for uttak av prøver for studier.

 • Samtykke til oppstart av Troll fase 3

  02.07.2021 Rettighetshaverne i Troll nord i Nordsjøen får samtykke til å starte opp innretninger og modifikasjoner knyttet til Troll fase 3-prosjektet.

 • Ny teknologi gir innsikt fra gamle brønner

  01.07.2021 Det er fortsatt viktig å lete etter olje og gass på norsk sokkel – og gamle brønner kan bidra til at vi finner mer.

 • Tilbakeleveringsrapporter levert etter 1. januar 2021 er nå tilgjengelige

  01.07.2021 Ved årsskiftet trådte en endring i petroleumsforskriften § 85 i kraft som innebærer endringer i taushetspliktens lengde for statusrapporter (også kalt tilbakeleveringsrapporter).

 • Tilgjengelige statusrapporter

  01.07.2021 Oljedirektoratet har lagt til rette for at industrien kan laste ned statusrapporter levert inn etter 1. januar 2021.

 • Ole Einar Hass skal lede Harstad-kontoret

  25.06.2021 Ole Einar Hass (48) er ansatt som leder for Oljedirektoratets kontor i Harstad. Han tiltrer 1. oktober.

 • Sju selskap får tilbud om andeler

  23.06.2021 Sju selskap får tilbud om andeler i totalt fire utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

 • Bidrar med fakta til Oljemuseet

  21.06.2021 En av Oljedirektoratets oppgaver er å formidle fakta om petroleumsressursene og -aktiviteten på norsk sokkel. Derfor har vi laget en ny video til Norsk oljemuseum om rollen vår og tanker rundt energiomstillingen.

 • Havbunnsteknologi: Et moderne industrieventyr

  18.06.2021 – Utviklingen av havbunnsteknologien på 1980-tallet var begynnelsen på et moderne norsk industrieventyr som har formet oss som petroleumsnasjon.

 • Flere brønndata blir tilgjengelig

  11.06.2021 Oljedirektoratet frigir prognose- og resultatdata fra undersøkelsesbrønner i tidsperioden 1990 til 2000. I fortsettelsen skal slike data gjøres regelmessig tilgjengelig via Faktasidene på npd.no.

 • Enestående Ekofisk

  09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021

  09.06.2021 Olje- og energidepartementet har 9. juni 2021 lyst ut TFO 2021, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Podcast: Effekten av skattepakken

  11.05.2021 Flere spør om skattepakken gagner fortsatt verdiskapning på norsk sokkel, noe som igjen kan smøre velferdsordningene i dette landet?

 • Myndigheter og forskningsmiljøer delte kunnskap om utsiving fra havbunnen

  11.05.2021 Årsaker, risiko og effekter knyttet til utsiving fra havbunnen var noen av temaene som ble belyst på et fagmøte med deltakere fra Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og flere fag- og forskningsmiljøer.

 • Petroleumsbransjen representerer arbeidsplasser for framtiden

  07.05.2021 De lave søkertallene til petroleumsrettede studier har vakt oppmerksomhet og debatt. Det skriver oljedirektør Ingrid Sølvberg i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

 • Ytterligere utslippskutt fra Troll-feltet

  23.04.2021 Når Troll vest i Nordsjøen får elektrisk kraft gjennom kabler fra land i 2026 (Troll B, delvis og C helt) så gir det et kutt på 466 000 tonn CO₂ årlig, skriver operatør Equinor i en ny Plan for utbygging og drift (PUD) som ble levert fredag.

 • Diskos-kontraktene er signert

  26.03.2021 Kontraktene for Diskos 2.0, som er inngått med Landmark og Kadme, er signert, og implementeringen er i gang.

 • Viktig FN-posisjon for OD-geologen Harald Brekke

  25.03.2021 Seniorgeolog i Oljedirektoratet, Harald Brekke, er valgt til styreleder i Den juridiske og tekniske kommisjon underlagt Den internasjonale havbunnsmyndigheten (International Seabed Authority - ISA).

 • CO2-lagring på Teams

  23.03.2021 Vi har lang erfaring med CO2-håndtering (CCS). Siden 2010 har vi ledet et forum som tar for seg lagring av CO2, med Eva Halland i Oljedirektoratet (OD) i spissen.

 • Ny rettleiar for statusrapportar

  15.03.2021 Ny forskrift for statusrapportar trådde i kraft 1. januar 2021, og no er revidert rettleiar for statusrapportane klar.

 • 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel – her er søkjarane

  25.02.2021 Sju selskap har søkt om utvinningsløyve i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 23. februar.

 • Oljedirektoratet lanserer nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser

  18.02.2021 Systemet forenkler innmeldingen av geofysiske undersøkelser. Det skal også bidra til bedre sameksistens med fiskeriinteresser og effektivisere saksbehandlingen for de etatene som er involvert i prosessen.

 • Mykje olje og gass igjen på norsk sokkel

  17.02.2021 I den oppdaterte ressursrekneskapen anslår Oljedirektoratet at det er 8 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) igjen på norsk kontinentalsokkel.

 • Vil du bli IKT-lærling?

  29.01.2021 Vi ønsker deg som er selvstendig, ansvarsfull, lærevillig, kan ta eget initiativ og har gode samarbeidsevner.

 • TFO 2020: 30 selskaper får tilbud om andeler

  19.01.2021 30 selskaper har fått tilbud om andeler i totalt 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.

 • Vi søker stedlig leder for Harstad-kontoret

  15.01.2021 Oljedirektoratet (OD) søker stedlig leder for Harstad-kontoret/leder innenfor ressursforvaltningen. Arbeidssted er Harstad.

 • Sokkelåret 2020 – høy aktivitet og store investeringer

  14.01.2021 Aktiviteten på norsk sokkel var høy i fjor, trass pandemien. Året har vært preget av høy produksjon og store investeringer i utbygginger og prosjekter på feltene.

 • Endringer i ressursforskriften og ny veileder

  11.01.2021 Forskrift av 13. desember 2017 nr. 2004 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) er endret med virkning fra 1. januar 2021.

 • Følg oppsummering av året 2020 på norsk sokkel direkte

  07.01.2021 Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ingrid Sølvberg Sokkelåret 2020.

 • Sokkelåret 2020 nærmer seg – sett av datoen!

  21.12.2020 Torsdag 14. januar 2021 kl. 10-11 presenterer oljedirektør Ingrid Sølvberg Sokkelåret 2020.

 • Klarsignal for Gjøa-utvidelse

  18.12.2020 Myndighetene gir samtykke til oppstart for en havbunnsinstallasjon med to nye brønner på Gjøa-feltet i Nordsjøen.

 • Tildeling av Diskos 2.0-kontrakter

  16.12.2020 Landmark og Kadme er innstilt til å få kontraktene for Diskos 2.0.

 • Dette er de ti nye lederne

  02.12.2020 Nå er ti av de elleve lederne på nivå to i ODs nye organisasjon på plass. Tidligere i år ble seks nye direktører ansatt. Endringen i ledergruppen kommer i forbindelse med en ny lov for ansatte i staten.

 • FORCE feirer 25-årsjubileum

  26.11.2020 I år feirer samarbeidsforumet FORCE 25 år. De fleste selskapene i olje- og gassnæringen i Norge er med i forumet. Oljedirektoratet som myndighet har en aktiv rolle og leder sekretariatet.

 • Utlysning av 25. konsesjonsrunde

  19.11.2020 Olje- og energidepartementet har 19. november 2020 lyst ut 25. konsesjonsrunde, som omfatter 136 blokker i Norskehavet og Barentshavet.

 • Klarsignal for oppstart av Snorre expansion

  14.11.2020 Videreutbyggingen av Snorre-feltet i Nordsjøen består av seks havbunnsrammer som skal tilknyttes Snorre A. Nå har myndighetene gitt Equinor og partnerne samtykke til oppstart.

 • Ressursrapport: Nettversjon og tallgrunnlag klar

  11.11.2020 Nylig presenterte vi ny ressursrapport for leting. Rapporten viser blant annet at letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og at mindre funn står for en stor del av verdiskapingen.

 • Lønnsom leting på norsk sokkel

  27.10.2020 Letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og mindre funn står for en stor del av verdiskapingen. Det er fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder. Dette er blant hovedkonklusjonene i Oljedirektoratets nye ressursrapport for leting som ble lagt fram tirsdag 27. oktober.

 • Undersjøisk CO2-lagring: Historien om Johansen-formasjonen

  21.10.2020 I år ble en ny milepæl nådd for CO2-lagring i Nordsjøen. Den første letebrønnen ble boret i utnyttelsestillatelsen og en utbyggingsplan ble levert til myndighetene.

 • Klart for oppstart av Dvalin

  21.10.2020 Myndighetene har gitt samtykke til oppstart av Dvalin-feltet i Norskehavet. Operatør Wintershall Dea anslår at det kan utvinnes 18 milliarder standard kubikkmeter gass fra Dvalin.

 • OD legger fram ny ressursrapport for leting

  20.10.2020 Følg framleggelsen av rapporten på npd.no tirsdag 27. oktober kl. 10.00.

 • Statsbudsjettet: Fortsatt jevnt over god prosjektgjennomføring

  16.10.2020 De fleste prosjektene leveres på kost. Det viser Oljedirektoratets rapport "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel", som ble lagt fram tidligere i år.

 • Veileder for søknad om produksjonstillatelse er nå oppdatert

  12.10.2020 Den reviderte veilederen for søknad om produksjonstillatelse er nå klar til bruk. Oppdateringen er del av arbeidet med å forenkle og effektivisere prosesser i Oljedirektoratet (OD).

 • Mineraltoktet vel i hamn

  09.10.2020 Oljedirektoratet (OD) har igjen jakta mineral på havbotnen – denne gongen med hjelp av ny teknologi, iallfall i denne samanhengen.

 • Viktige målinger danner grunnlag for enorme summer til statskassen

  05.10.2020 En av Oljedirektoratets oppgaver er å føre tilsyn med målinger av olje og gass som produseres fra norsk sokkel. Verdiene det dreier seg om er statens eierandeler på sokkelen (SDØE), oljeselskapenes inntekter og CO2-avgiften.

 • OD ansetter ti ledere

  02.10.2020 Oljedirektoratet (OD) fortsetter arbeidet med å avvikle rotasjonsordningen for ledere. I den forbindelse skal det ansettes ti ledere som skal rapportere til den nye hovedledelsen, som ble rekruttert før sommeren.

 • Ærfugl fase 1 klar for produksjon

  02.10.2020 Utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Ærfugl i Norskehavet er planlagt i to faser. Myndighetene har gitt samtykke til oppstart til operatøren Aker BP for produksjonen fra fase 1.

 • Samtykke til oppstart av Tor II

  30.09.2020 Rettighetshaverne i Tor Unit i den sørlige Nordsjøen får samtykke til oppstart av Tor II-innretningene.

 • Se presentasjon av vinneren og de to andre finalistene av IOR-prisen på nett-tv

  28.09.2020 Forsker Geir Evensen ble tildelt Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2020, IOR-prisen, i forbindelse med ONS Digital. Nylig presenterte vinneren og de to andre finalistene, oljeselskapet Lundin og rettighetshaverne på Granefeltet, arbeidet sitt knyttet til økt utvinning. Se opptaket av presentasjonen her. 

 • Mottok PUD for Breidablikk

  28.09.2020 Myndighetene har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Breidablikk i Nordsjøen. Equinor og partnerne planlegger oppstart i 2024. 

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2020

  25.09.2020 Myndighetene har mottatt søknader fra 33 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020. Søknadsfristen gikk ut 22. september.

 • Høring – forslag til endringer i ressursforskriften

  16.09.2020 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) med merknader til offentlig høring.

 • Revidert veileder for søknad om produksjonstillatelse

  14.09.2020 Revidert veileder for søknad om produksjonstillatelse vil bli publisert i begynnelsen av oktober.

 • Veiledning og vedlegg for årlig statusrapport for felt i produksjon nå klar

  02.09.2020 Den reviderte veiledningen for årlig statusrapport for felt i produksjon og tilhørende vedlegg er nå tilgjengelig.

 • Forsker Geir Evensen vinner pris for økt utvinning

  01.09.2020 For 16. gang delte Oljedirektoratet ut en pris for økt utvinning. Denne gang gikk IOR-prisen til forsker Geir Evensen ved forskningsinstituttet NORCE.

 • Snart får du vite hvem som vinner IOR-prisen 2020

  26.08.2020 Hvem vinner prisen for økt utvinning 2020? Tirsdag 1. september klokken 12:20 overrekker oljedirektør Ingrid Sølvberg Oljedirektoratets IOR-pris.

 • Profilintervju med oljedirektøren

  26.08.2020 Oljedirektør Ingrid Sølvberg er intervjuet i "Profilen" i siste utgave av magasinet Teknisk Ukeblad.

 • Halvårsrapport: Aktiviteten i petroleumsnæringen øker igjen etter turbulens i årets første måneder

  17.07.2020 I første halvår har virksomheten på norsk sokkel vært preget av koronasituasjonen med restriksjoner på aktivitet, etterspørselsvikt og fall i oljeprisen.

 • Tre til finalen i IOR-prisen 2020

  10.07.2020 Tre finalister er nominert til Oljedirektoratets IOR-pris for 2020. Disse er rettighetshaverne på Grane-feltet i Nordsjøen, forskeren Geir Evensen og oljeselskapet Lundin.

 • Geir Evensen

  10.07.2020 Geir Evensen har i mange år gjort en uvurderlig innsats i utviklingen av ensemblebaserte modelleringsmetoder. Metodene har bidratt til stor verdiskaping på norsk sokkel.

 • Lundin

  10.07.2020 Olje- og gasselskapet Lundin Energy Norway utmerker seg ved å ha standardisert bruken av formasjons- og langtidstesting av reservoarer før de tar viktige avgjørelser om å bygge ut funn.

 • Rettighetshaverne på Granefeltet

  10.07.2020 Granefeltet i den midtre delen av Nordsjøen har siden oppstarten i 2003 vært blant de mestproduserende feltene på norsk sokkel.

 • Forenkling av mal for årlig statusrapport for felt i produksjon

  02.07.2020 Det er blitt gjort forenklinger i mal for årlig statusrapport (ÅSR) for felt i produksjon fra 2019 til 2020. Frist for å sende ÅSR 2020 til Oljedirektoratet er 15. oktober.

 • 25. konsesjonsrunde - forslag om å lyse ut ni områder

  01.07.2020 Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde. Forslaget ble sendt på offentlig høring 24. juni 2020.

 • Snart er nesten halvparten av norsk petroleumsproduksjon drevet av kraft fra land

  26.06.2020 Selskapene vurderer flere elektrifiseringsprosjekter som kan redusere utslippene betydelig.

 • Dette er ODs nye hovedledelse

  24.06.2020 De seks direktørene som sammen med oljedirektør Ingrid Sølvberg skal utgjøre Oljedirektoratets hovedledelse er nå ansatt.

 • Planlegger reutvikling av Hod-feltet

  24.06.2020 Operatør Aker BP har på vegne av rettighetshaverne levert Plan for utbygging og drift (PUD) for en reutvikling av Hod-feltet i Valhallområdet i Nordsjøen.

 • Nordsjøen: Nye tider, nye metoder og nye muligheter

  23.06.2020 Det er mer enn 50 år siden det første kommersielle funnet av olje ble gjort i Nordsjøen. Gigantfeltet Johan Sverdrup – som begynte å produsere i 2019 – skal etter planen holde på i 50 nye år.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020

  19.06.2020 Olje- og energidepartementet har 19. juni 2020 lyst ut TFO 2020, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Kan maskiner finne hydrokarboner som er oversett?

  03.06.2020 Siden 2018 har Oljedirektoratet bidratt i et maskinlæringsprosjekt med Oil and Gas Authority (OGA) i Storbritannia.

 • Ny podkast: Kritiske ressurser i krisetider

  28.05.2020 I denne podkasten snakker vi med Kalmar Ildstad, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet om kritiske ressurser i krisetider. Hva er egentlig status på norsk sokkel?

 • Historisk: Northern Lights har levert plan for utbygging og drift (PUD) for første prosjekt for CO2-lagring

  15.05.2020 Alliansen Northern Lights med operatør Equinor og partnere Shell og Total har levert plan for en viktig del av det norske fullskala-prosjektet for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Sølvberg gjest i ONS Energy Talks

  14.05.2020 Oljedirektør Ingrid Sølvberg er gjest i ONS Energy Talks i dag, torsdag 14. mai kl. 14.

 • Nyansatt - i koronaens tid

  06.05.2020 Nylig begynte Øyvind Idland i ny jobb som systemutvikler i Oljedirektoratet (OD). På sin første dag var han på kontoret i Stavanger. Der var han nesten den eneste.

 • Podcast med oljedirektøren: – Vi må fortsatt tenke langsiktig

  04.05.2020 Like etter at den nye oljedirektøren, Ingrid Sølvberg, tiltrådte i januar, ble verden snudd på hodet. Oljenæringen blør i skyggen av Covid-19.

 • Kutter i oljeproduksjonen

  30.04.2020 Norske myndigheters beslutning om å kutte i oljeproduksjonen fra juni gjøres for å bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene kan sørge for.

 • Direktørjakt i Oljedirektoratet

  30.04.2020 I januar i år tiltrådte Ingrid Sølvberg stillingen som oljedirektør. Det har vært travle dager. Arbeidet med organisasjonsjusteringen startet umiddelbart, med formål å videreutvikle Oljedirektoratet (OD) til et fremtidsrettet, effektivt og fleksibelt direktorat. Nå lyser vi ut direktørstillingene til den nye hovedledelsen.

 • Vi ser etter en IT-systemutvikler

  30.04.2020 Vil du være med å videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger? Da kan det være deg vi er på jakt etter!

 • Mineraler fra havets dyp

  27.04.2020 Vi har vært der ingen mennesker har vært før oss. 3000 meter nede i havdypet, på en undersjøisk fjellkjede, hvor varmt anriket vann fra jordens indre siver ut. Roboter har plukket stein for stein, på jakt etter verdifulle mineraler – som kan brukes i industrien.

 • Over 6,5 kilometer geologi av høy kvalitet er publisert på Faktasidene

  24.04.2020 Nylig har Oljedirektoratet lagt ut høyoppløselige kjernebilder av 94 såkalte grunne boringer i Norskehavet og Barentshavet.

 • Klarsignal for Ærfugl-brønn

  22.04.2020 Operatør Aker BP starter produksjonen fra andre utbyggingstrinn (fase to) på Ærfugl-feltet i Norskehavet. Det skjer fra eksisterende brønnramme på det nærliggende Skarv-feltet.

 • Ti ekstra år for Troll B

  20.04.2020 Myndighetene har gitt operatør Equinor og de andre rettighetshaverne samtykke til 10 års levetidsforlengelse for Troll B-innretningen i Nordsjøen.

 • Om olje og klima på video fra Oljedirektoratet til ungdomsskole i Oslo

  16.04.2020 Det begynte med en telefon til Oljedirektoratet i Stavanger fra lærer Hedda Greni på Skullerud ungdomsskole i Oslo. Og endte med at en geolog og en sivilingeniør fra Oljedirektoratet var med i to skoletimer på videokonferanse for å snakke med elevene i 9a og 9b om olje og klima.

 • Ny utgave av Norsk sokkel

  08.04.2020 Den nye utgaven av magasinet Norsk sokkel er nå klar i digital versjon med masse godt lesestoff. Artiklene i magasinet ble skrevet før koronakrisen.

 • Redusert letevirksomhet, produksjonen opprettholdes foreløpig

  08.04.2020 Letevirksomheten på sokkelen reduseres, og produksjonen opprettholdes foreløpig til tross for korona-utbruddet og fallet i oljepris. Samtidig har selskapene varslet og satt i gang flere tiltak som vil kunne medføre langsiktige konsekvenser for produksjonen og totalt ressursuttak.

 • Oljedirektoratet ivaretar sine oppgaver fra hjemmekontor

  16.03.2020 Medarbeiderne i Oljedirektoratet har hjemmekontor, men dette påvirker ikke den daglige driften av direktoratet. Alle typer søknader blir behandlet som vanlig.

 • Begrensninger på besøk i forbindelse med spredningen av koronavirus

  11.03.2020 Oljedirektoratet har innført begrensninger når det gjelder tilstedeværelse i direktoratets lokaler for personer som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus.

 • Cook- og Johansenformasjonene egner seg godt til CO2-lagring – 31/5-7

  05.03.2020 Equinor Energy AS, operatør for utnyttelsestillatelse 001, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/5-7.

 • Tildeling av andeler i TFO 2019

  03.03.2020 Kongen i Statsråd tildelte 14. februar 2020 69 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene).

 • Ledige stillinger som IT-systemutvikler og IT-arkitekt

  26.02.2020 Vil du være med og videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger?  Da kan det være deg vi er på jakt etter!

 • Grønt lys for Skogul

  24.02.2020 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Skogul-feltet i Nordsjøen.

 • Ressursrekneskapen for 2019 er no klart

  20.02.2020 Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikkje påviste petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalentar.

 • Det meste av beløpet Oljedirektoratet ble svindlet for er tilbake

  11.02.2020 I november i fjor ble Oljedirektoratet (OD) utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Det aller meste av pengene, rundt 17 millioner kroner, er nå tilbakeført til direktoratet.

 • Utbyggingsprosjektene gjennomføres bedre

  07.02.2020 En gjennomgang av 66 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel i perioden mellom 2007 og 2018 viser at de fleste av prosjektene ender opp med utbyggingskostnader i samsvar med estimatene angitt i Plan for utbygging og drift (PUD).

 • Hvem fortjener pris for økt utvinning 2020?

  03.02.2020 Tradisjonen tro deler vi ut en pris for økt utvinning (IOR) på ONS 2020. Vet du om noen som fortjener prisen? Kom med forslag innen 1. mars 2020.

 • Utbygginger på sokkelen – hva har vi lært?

  31.01.2020 I hvor stor eller liten grad rammes utbyggingsprosjekter på norsk sokkel av forsinkelser og kostnadsoverskridelser? Oljedirektoratet har sett på utviklingen i fra 2007 til 2018 og presenterer funnene den 7. februar.

 • Vil du bli lærling hos oss?

  17.01.2020 Vi søker en kontorlærling fra august 2020 til august 2022. Kan det være deg – eller kanskje din datter eller sønn?

 • Dialog er nøkkelen til god sameksistens på havet

  17.01.2020 Samordning er et nøkkelord for god sameksistens mellom næringer på havet. Verdien av dialog og god kommunikasjon mellom næringene var tema da Oljedirektoratet nylig var vert for det aller første felles myndighetsmøtet for seismikkindustrien.

 • TFO 2019: 28 selskap får tilbud om andeler

  14.01.2020 28 selskap har fått tilbud om andeler i totalt 69 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019.

 • Grunnlag for økt gasstransport fra Barentshavet sør

  13.01.2020 Gassco la i dag fram en ny rapport om transport av gass fra Barentshavet sør. Rapporten viser at det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke transportkapasiteten for gass. Dermed kan verdiskapingen i Barentshavet øke ytterligere.

 • Sokkelåret 2019 – et godt år på det jevne

  09.01.2020 I fjor var aktiviteten på sokkelen høy. Det ligger store ressurser i felt og funn, og det er mer å finne i alle havområder. Rekordmange felt er i produksjon.

 • Se nett-tv og les mer om Sokkelåret 2019

  03.01.2020 Torsdag 9. januar oppsummerte Ingrid Sølvberg, den nye oljedirektøren, Sokkelåret 2019. Hun presenterte også investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Øker utvinningen fra Balder-feltet

  17.12.2019 Vår Energi leverte tirsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Balder-feltet og den tilhørende Ringhorne-forekomsten i Nordsjøen. Utbyggingen skal bidra til å øke utvinningen fra Balder.

 • Sokkelåret 2019 nærmer seg – påmelding åpen

  13.12.2019 Hver januar legger Oljedirektoratet fram Sokkelåret. Dette er en oppsummering av året som gikk; resultater av leting, produksjon og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Oljedirektoratet utsatt for faktura- og betalingsbedrageri

  13.12.2019 I november ble OD utsatt for et betalingsbedrageri på 17,6 millioner kroner. Betalingen gjelder et kartleggingsoppdrag av havbunnsmineraler.

 • Håper på tørr brønn ved Troll

  28.11.2019 For første gang bores det en letebrønn der formålet ikke er å finne olje eller gass.

 • Siste sjanse for påmelding til populært kurs

  08.11.2019 Vi minner om "Kurs for næringen" som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Kurset gir en innføring i Oljedirektoratets rolle og oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Mer teknologi for å skape verdi

  31.10.2019 Oljedirektoratet ønsker å bidra til at næringen utvikler og bruker enda mer teknologi for å skape verdier på norsk sokkel. En arbeidsgruppe har lagt frem ni forslag til tiltak for å få dette til.

 • Påminnelse: Meld deg på populært kurs

  29.10.2019 Vi minner om "Kurs for næringen" som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Kurset gir en innføring i Oljedirektoratets rolle og oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Ingrid Sølvberg blir ny oljedirektør ved årsskiftet

  14.10.2019 Ingrid Sølvberg tar over som direktør i Oljedirektoratet etter Bente Nyland.

 • Sammen om 50 år på norsk sokkel

  14.10.2019 Det er nå 50 år siden det første kommersielle funnet av olje på norsk sokkel. I den anledning arrangerer samarbeidsforumet Force et to dagers seminar med fokus på historiefortelling og hva vi har lært som kan videreføres til yngre generasjoner.

 • God gang i Norskehavet

  09.10.2019 I Norskehavet er det mye som skjer! I dette havområdet, som er dobbelt så stort som Nordsjøen, er 19 felt i produksjon, flere funn bygges ut og det er boret rundt 350 letebrønner i løpet av de siste 40 årene.

 • Nominer kandidat til pris for økt utvinning

  07.10.2019 Hvem er best på økt utvinning? Kom med forslag til hvem du mener bør vinne IOR-prisen 2020. Fristen er 1. mars 2020.

 • Oljeproduksjonen i gang

  05.10.2019 Ni år etter feltet ble påvist, så startet produksjonen på nordsjøgiganten Johan Sverdrup lørdag. Døgnet rundt i de neste 40 årene skal olje fra dette feltet sikre store inntekter til Norge.

 • Klarsignal for ny innretning på Valhall

  02.10.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til å starte opp innretningen Valhall flanke vest i Nordsjøen. Oppstart skjer i høst.

 • Fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel

  27.09.2019 Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel.

 • Påminnelse: Presentasjon av ressursrapporten

  25.09.2019 Er du påmeldt? Eller vil du følge med live? På fredag 27. september kl. 10 presenterer vi ressursrapporten for felt og funn.

 • Påmelding åpen for populært kurs

  12.09.2019 Nå kan du melde deg på “Kurs for næringen” som avholdes 14. november i lokalene våre i Stavanger. Påmeldingsfristen er 8. november.

 • Tordis- og Vigdis-innretningene får produsere lenger

  12.09.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor samtykke til bruk av innretningene på feltene Tordis og Vigdis ut over vedtatt levetid.

 • Presentasjon av ny ressursrapport

  11.09.2019 Fredag 27. september presenterer Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift, den nye ressursrapporten for felt og funn.

 • Vellykket leting etter havbunnsmineraler

  09.09.2019 Oljedirektoratet (OD) har nettopp avsluttet et vellykket datainnsamlingstokt på Mohnsryggen nordvest i Norskehavet med fartøyet Seabed Constructor.

 • Veiledningen til årlig statusrapport for felt i produksjon er oppdatert

  06.09.2019 Veiledningen til årlig statusrapport (ÅSR) er oppdatert, til ÅSR2019. Veiledningen er uendret fra fjorårets (ÅSR2018), med unntak av kapittel 3.2, «Reserves and resources – status».

 • Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2019

  04.09.2019 Myndighetene har mottatt søknader fra 33 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019. De fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel har levert søknader i årets TFO-runde.

 • Grønt lys for gigantfeltet

  02.09.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Feltet forventes å produsere olje i de neste 40 årene.

 • Vil du jobbe med digitale løsninger?

  30.08.2019 Liker du å finne og løse brukernes behov? Å jobbe i et fagmiljø med å forbedre IT-løsninger?

 • På ny jakt etter mineraler

  16.08.2019 Den neste måneden bytter kollega Jan Stenløkk kontoret i Stavanger med fartøyet "M/V Seabed Constructor" i Norskehavet.

 • Samtykke til oppstart for Utgard-feltet

  14.08.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Utgard-feltet i Nordsjøen. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2019.

 • Høy aktivitet første halvår

  13.07.2019 Produksjonen på norsk sokkel holder seg fortsatt på et høyt nivå. Mange prosjekt er under utbygging eller i planleggingsfasen.

 • Søker ny oljedirektør

  02.07.2019 Etter tolv år som oljedirektør, fullfører Bente Nyland sitt åremål ved utløpet av 2019. Nå søker Olje- og energidepartementet hennes etterfølger.

 • Planlegger re-utbygging av Tor

  01.07.2019 Operatør Conoco Phillips har på vegne av rettighetshaverne levert Plan for utbygging og drift (PUD) for en re-utbygging av Tor-feltet i Ekofisk-området i Nordsjøen.

 • Ledig traineestilling

  24.06.2019 Vi skal ansette en IT-systemutvikler.

 • Lær mer om forvaltningen, sett av dato nå

  18.06.2019 Til høsten holder vi Oljedirektoratet for fjerde år på rad kurs om vår rolle og våre oppgaver, og hva det betyr for din arbeidshverdag i olje- og gassnæringen.

 • Analyse viser innholdsrike havbunnsmineraler

  07.06.2019 Oljedirektoratets kjemiske analyser av sulfider og manganskorper fra norsk sokkel viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

 • Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2019

  29.05.2019 Olje- og energidepartementet har 29. mai 2019 lyst ut TFO 2019, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Klart for oppstart av Trestakk

  13.05.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Trestakk-feltet i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av andre kvartal 2019.

 • Framtiden er i nord

  08.05.2019 Oljedirektoratets estimater viser at mer enn halvparten av oljen og gassen som ennå ikke er funnet ligger i Barentshavet. Resten er fordelt på Norskehavet og Nordsjøen. Mulighetene er størst i Barentshavet, der store områder ennå ikke er utforsket.

 • Nye rapporter om norske havområder

  03.05.2019 30. april leverte Faglig forum for norske havområder ti fagrapporter til Klima- og miljødepartementet.

 • Timesats for tilsyn oppjustert

  25.04.2019 Et vedtak fra fra Olje- og energidepartementet gjør at satsen for tilsyn med ressursforvaltningen har økt fra 850 kr til 1 150 fra og med 1. september 2018.

 • Kontinentalsokkelens utstrekning utenfor Bouvetøya avklart

  12.04.2019 Bouvetøya er en norsk øy som ligger i den aller sørligste delen av Atlanterhavet.

 • Ny rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene

  02.04.2019 I dag legger Oljedirektoratet fram rapporten Petroleumsvirksomhet i nordområdene. Rapporten setter petroleumsvirksomheten i nord inn i en historisk, internasjonal og teknologisk ramme.

 • Leverte utbyggingsplan for Solveig

  27.03.2019 Myndighetene har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Solveig i Nordsjøen.

 • Oda-feltet i produksjon

  19.03.2019 Oda-feltet begynte å produsere olje og gass 16 mars. Feltet, som ligger 13 kilometer øst for Ula i Nordsjøen, opereres av Spirit Energy.

 • Mange ledige stillinger

  14.03.2019 Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Vi har nå flere ledige stillinger innen ulike fagområder. Søknadsfristen er 18. mars 2019.

 • Velkommen til vårt nye nettsted

  14.03.2019 Vi har oppgradert nettstedet vårt. Innholdet er stort sett som før, men vi har forsøkt å forbedre, forenkle og fornye for at du skal få en bedre brukeropplevelse.

 • Leverandørkonferanse for Diskos

  07.03.2019 Oljedirektoratet og Diskos-ledelsen inviterer potensielle Diskos-leverandører til en konferanse på torsdag, 21. mars 2019.

 • Gullfaks C kan brukes til 2036

  04.03.2019 Oljedirektoratet gir grønt lys for at C-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 30. juni 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

 • Leverte utbyggingsplan for Duva

  21.02.2019 Rettighetshaverne, med operatør Neptune Energy i spissen, leverte torsdag Plan for utbygging og drift (PUD) for Duva-feltet i Nordsjøen.

 • Forlenger levetiden for Norne FPSO

  04.02.2019 Oljedirektoratet har gitt samtykke til videreføring av produksjonen på Norne FPSO med tilhørende innretninger for feltene Norne, Urd og Skuld i Norskehavet.

 • Åsgard A skal produsere lenger

  28.01.2019 Oljedirektoratet har godkjent operatør Equinors søknad om forlenget teknisk levetid for Åsgard A innretningen i Norskehavet til 2027. Det betyr produksjon tolv år lenger enn opprinnelig antatt.

 • Ønsker du fortsatt å motta nyheter fra oss?

  17.01.2019 Vi innhenter nå samtykke fra deg som ønsker å motta nyhetsbrev fra Oljedirektoratet. I den forbindelse må du melde deg på vårt nyhetsbrev om igjen dersom du fortsatt ønsker å abonnere.

 • Rekordtildeling i TFO 2018

  15.01.2019 I dag, 15. januar, har 33 selskap fått tilbud om andeler i totalt 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Dette er den største tildelingen noensinne.

 • Ny plan skal øke utvinningen fra Gullfaks

  15.01.2019 En ny, endret Plan for utbygging og drift (PUD) beskriver neste fase i produksjonen fra kalkbergarter over Gullfaks-feltet i Nordsjøen. De økte reservene er estimert til 2,8 millioner standard kubikkmeter (nær 18 millioner fat) oljeekvivalenter.

 • Tildeling av utnyttelsestillatelse for lagring av CO2

  14.01.2019 Myndighetene har gitt Equinor tillatelse til å utnytte et areal for lagring av CO2 på norsk sokkel.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  14.01.2019 I et intervju understreker Kristin Færøvik, styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, viktigheten av at myndighetene «sikrer at vi også i fortsettelsen har stabile rammebetingelser på norsk sokkel.» Og hun oppfordrer selskapene til fortsatt å lete etter olje og gass.

 • Sokkelåret 2018

  10.01.2019 Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023. Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.

 • Klart for oppstart av Oda

  07.01.2019 Myndighetene har godkjent søknaden om oppstart av Oda-feltet i Nordsjøen. Operatør Spirit Energy forventer oppstart i februar/mars.

 • Presentasjon av Sokkelåret 2018

  17.12.2018 Oljedirektør Bente Nyland legger 10. januar fram resultater av leting og produksjon i 2018 og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

 • Justering av avgiftsatser for arealavgift

  13.12.2018 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften § 39 første ledd er justert med virkning fra 1.1.2019.

 • Fra steinlager til Geobank

  06.12.2018 «Geobank» er det nye navnet på steinlageret vårt. Her er det nemlig mer enn bare steinprøver.

 • Velkommen

  22.11.2018 Oljedirektoratet inviterer til seminar om leteteknologi 5. desember kl. 10-12. Seminaret finner sted i ODs auditorium Valhall, og etter seminaret blir det servert lunsj. Seminaret foregår på engelsk.

 • Bli med på laget vårt!

  09.11.2018 For tiden har vi 6 ledige stillinger innenfor en rekke ulike fagfelt. Alle har søknadsfrist 24. november.

 • Støtt tv-aksjonen og få unik lavastein

  19.10.2018 En lavastein fra ca. 2500 meters havdyp er ett av auksjonsobjektene du kan by på i forbindelse med NRK TV-aksjonen søndag 21. oktober.

 • Forlenget liv for Snorre

  10.10.2018 Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av innretningene Snorre A og Snorre B ut 2040.

 • Nye mineralforekomster i dyphavet

  11.09.2018 Oljedirektoratet har nettopp avsluttet et vellykket tre-ukers datainnsamlingstokt på Mohnsryggen vest i Norskehavet.

 • Northern Lights søker om å få injisere og lagre CO2 på norsk sokkel

  10.09.2018 Fredag leverte Equinor sammen med partnerne Shell og Total søknad om utnyttelsestillatelse for et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av karbondioksid (CO2).

 • 38 selskaper har søkt om areal i TFO 2018

  07.09.2018 Myndighetene har mottatt søknader fra 38 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Søknadsfristen gikk ut 4. september.

 • Raskt IOR-prosjekt på Visund

  05.09.2018 Operatør Equinor har startet produksjonen på Visund nord i Nordsjøen. Prosjektet er gjennomført på 21 måneder.

 • Oppdatert veiledning til årlig statusrapport 2018 for felt i produksjon

  03.09.2018 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) 2018 er nå oppdatert. Det er gjort noen justeringer fra 2017-rapporteringen.

 • Klart for oppstart av Aasta Hansteen

  31.08.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Aasta Hansteen-innretningen i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av høsten 2018.

 • Doblet reservene, fikk IOR-prisen

  28.08.2018 Rettighetshaverne for Alvheim-feltet i Nordsjøen får IOR-prisen fordi de har vært villige til å ta risiko.

 • ONS’ ærespris til Bente Nyland

  27.08.2018 Oljedirektør Bente Nyland er tildelt ONS’ ærespris 2018 for sin betydelige innsats for å utvikle norsk olje- og gassindustri.

 • Klarsignal for Oseberg H

  24.08.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at innretningen Oseberg H, en ny ubemannet brønnhodeplattform som hører til utbyggingsprosjektet Oseberg vestflanken 2 i Nordsjøen, kan starte produksjonen i september.

 • IOR-seminar på ONS

  17.08.2018 ODs IOR-pris deles ut på ONS. Prisen, som deles ut annen hvert år på ONS, gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning av olje og gass.

 • Oljedirektoratet kartlegger mineralforekomster i dyphavet

  09.08.2018 Etter at Olje- og energidepartementet fikk forvaltningsansvaret for mineralforekomster på kontinentalsokkelen, har Oljedirektoratet fått i oppgave å kartlegge mulige forekomster av disse.

 • Ny utgave av magasinet Norsk sokkel

  18.07.2018 Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet samt oppgraderingen av Nyhamna gassanlegg skaper et nytt tyngdepunkt for gassleveransene fra Norge til Europa. Og gass spiller en viktig rolle i framtidens energiforsyning.

 • 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel

  12.07.2018

 • Mange utbygginger og høy leteaktivitet

  12.07.2018 For tiden pågår det hele 20 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, og 13 letebrønner i første halvår har gitt 6 funn. Produksjonen har vært noe lavere i årets seks første måneder enn i samme periode i fjor.

 • Bygger ut Troll fase tre

  03.07.2018 Operatør Equinor og partnerne har levert Plan for utbygging og drift (PUD) for tredje utbyggingstrinn av Troll-feltet i Nordsjøen.

 • Fortsatt mye å finne på norsk sokkel

  21.06.2018 I dag legger OD fram Ressursrapport Leting 2018. Rapporten viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

 • 12 utvinningstillatelser tilbys til 11 selskap i 24. konsesjonsrunde

  18.06.2018 I forbindelse med 24. konsesjonsrunde sender Olje- og energidepartementet i dag, 18. juni, ut tilbud om 12 nye utvinningstillatelser til 11 selskap.

 • Har du meldt deg på?

  14.06.2018 Vi presenterer ny ressursrapport for leting torsdag 21. juni klokka 10. Den inneholder blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på sokkelen.

 • Klart for mer vanninjeksjon

  14.06.2018 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart av den Conoco Phillips-opererte installasjonen Ekofisk 2/4 VC i Nordsjøen.

 • Tre finalister til IOR-prisen

  04.06.2018 Det er nominert tre finalister til årets IOR-pris. Vinneren blir annonsert på ONS i Stavanger 28. august.  

 • Velkommen til presentasjon av Oljedirektoratets nye ressursrapport

  31.05.2018 I rapporten presenteres blant annet et oppdatert estimat for uoppdagede ressurser på norsk sokkel og en analyse av lønnsomhet av leting.

 • Forlenget levetid for Oseberg øst

  25.05.2018 Equinor har fått samtykke til videreføring av bruk av Oseberg øst-innretningen fram til 31. mars 2031.

 • Stor suksess med unik struktur

  16.05.2018 Måten vi er organisert på er unikt i staten og får oppmerksomhet. – Vi har bred kultur for at ansatte påvirker og engasjerer seg. Det viser seg at det virker, og har vært en stor suksess, forteller Carl Erik Leitao, organisasjonsutvikler i OD.

 • Leverte utbyggingsplan for Nova

  16.05.2018 Rettighetshaverne med operatør Wintershall i spissen, leverte onsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Nova (tidligere «Skarfjell») i Nordsjøen. Utbyggingskostnadene er beregnet til 9,9 milliarder kroner.

 • Ledige stillinger

  30.04.2018 Vi skal ansette økonomer og reservoarteknologer/-geologer.

 • Kurs for næringen – Hva gjør OD?

  11.04.2018 Vi arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk den 12. juni.

 • Nytt kontor i Harstad

  09.04.2018 Oljedirektoratet har flyttet inn i nye lokaler i Harstad.

 • Endringer i PUD/PAD-veilederen

  04.04.2018 Olje- og energidepartementet har endret veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

 • Ny rapport om stenging og fjerning av installasjoner

  04.04.2018 De neste årene skal flere innretninger i Nordsjøbassenget stenges ned og fjernes. Økt aktivitet åpner store muligheter for leverandørindustrien.

 • Heldagskurs om ODs oppgaver og roller 12. juni

  22.03.2018 Vi fortsetter med vårt populære kurs. Målgruppen er medarbeidere i oljeselskap, medlemmer i lisenskomiteene for leting, funn og felt, andre fagfolk og myndighetskontakter.

 • Vil du bli kontorlærling hos oss?

  18.01.2018 Har du bestått to år på videregående skole med salg-, service og sikkerhet med gode resultater og lite fravær? Da kan du være aktuell for å bli kontorlærling hos oss i to år fra august.

 • 75 nye utvinningstillatelser i TFO 2017

  16.01.2018 I dag, 16. januar, får 34 selskaper tilbud om til sammen 75 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  16.01.2018 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt utvinning – IOR-prisen 2018?

 • 1. Økende olje og gassproduksjon i neste femårsperiode

  11.01.2018 Oljedirektoratets produksjonsprognose fram mot 2022 viser en stigning fra 2020, når Johan Sverdrup har kommet i produksjon.

 • 2. Investerings‐ og kostnadsprognoser

  11.01.2018 Petroleumsnæringen har gjort et omfattende arbeid med å redusere kostnadsnivået. Dette har medført store innsparinger. Kostnadsnivået for feltutbygginger er gått ned. Tilsvarende har det vært en betydelig reduksjon både i drifts‐ og letekostnadene.

 • 3. Utbygging og drift

  11.01.2018

 • 4. Leting

  11.01.2018

 • Sokkelåret 2017

  11.01.2018 Aldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad.

 • Se presentasjon av Sokkelåret 2017 på nett-tv

  10.01.2018 Følg direktesending om Sokkelåret 2017, på nett-tv 11. januar fra klokka 10.

 • Vellykket seismikkinnsamling på Gardarbankhøgda

  09.01.2018 I løpet av høsten 2017 har Oljedirektoratet samlet inn om lag 4500 kilometer 2D seismikk på Gardarbankhøgda, som ligger øst og nordøst for Bjørnøya og sør for Hopen.

 • Leverte storstilt Snorre-plan

  21.12.2017 Myndighetene mottok torsdag en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Snorre expansion project. Utbyggingen er et av de største prosjektene for økt utvinning (IOR) på norsk sokkel.

 • Leverte ny plan for Yme-utbygging

  19.12.2017 Operatør Repsol leverte tirsdag inn endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Yme-feltet i Nordsjøen. Det skal investeres over åtte milliarder kroner i utbyggingen. Planlagt oppstart er i 2020.

 • Leverte utbyggingsplan Fenja

  19.12.2017 Rettighetshaverne med operatør VNG i spissen, leverte tirsdag en plan for utbygging og drift (PUD) av Fenja i Norskehavet. Investeringene er beregnet om lag ti milliarder kroner.

 • Leverte tre utbyggingsplaner

  15.12.2017 Aker BP leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) for tre prosjekter. De samlede investeringene blir på rundt 15,5 milliarder kroner.

 • Solide søkjarar vil leite i 24. runde

  05.12.2017 11 selskap har søkt om utvinningsløyve i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Søknadsfristen gjekk ut 30. november.

 • En milepæl for Barentshavet

  05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

 • Tidligere vinnere av IOR-prisen

  30.11.2017

 • Klargjøring i Goliat-saken

  16.11.2017 Det har kommet fram flere påstander om Oljedirektoratets rolle i saken om lønnsomhet for Goliat-feltet i Barentshavet. Vi vil gjerne komme med noen presiseringer.

 • Klart for oppstart av Maria-feltet

  16.11.2017 Når Oljedirektoratet nå gir samtykke til oppstart av Maria-feltet i Norskehavet, så er det til en utbygging som kommer i drift nesten ett år før opprinnelig plan, til reduserte kostnader og med litt økte oljereserver.

 • Nye standarder for transport og lagring av CO2

  01.11.2017 I dag lanseres to internasjonale standarder for lagring og transport av karbondioksid (CO2). Standardene er utviklet av eksperter fra 16 land.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  12.10.2017 Nå kan du laste ned eller bestille den siste utgåva av Oljedirektoratet sitt sokkelkart.

 • Kurs for næringen – hva gjør OD?

  04.10.2017 OD arrangerer et endagskurs for oljeselskapene om ODs oppgaver og roller. Kurset går på norsk 14. november og på engelsk 15. november.

 • Bidrar i rapport om sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  29.09.2017 I dag leverer en partssammensatt arbeidsgruppe sin rapport om sikkerhet i petroleumsindustrien til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Oljedirektoratet (OD) er blant bidragsyterne.

 • Lanserer standarder for CO2-fangst og lagring (CCS)

  28.09.2017 Nye internasjonale standarder for lagring (CCS) og transport av karbondioksid (CO2) skal presenteres på et seminar hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

 • Lagring av seismiske data

  27.09.2017 God forvaltning med sikker og rask tilgang til seismiske data av høy kvalitet er essensielt for effektiv leteaktivitet og reservoarforvaltning.

 • SMIL

  15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

 • Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte tall

  08.09.2017 Det er stor oppmerksomhet rundt tallgrunnlaget for åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

 • Oppdatert veiledning til årlig statusrapport for felt i produksjon

  07.09.2017 Veiledning til årlig statusrapport (ÅSR) er nå oppdatert. Mens det høsten 2016 ble gjort vesentlige endringer, er det for 2017 kun gjort mindre justeringer.

 • Ny letedirektør

  01.09.2017 Torgeir Stordal er ansatt som direktør for leting i Oljedirektoratet. Han tiltrer i dag, 1. september.

 • Oljedirektoratet er med på #hack4no

  31.08.2017 Vi sitter på store mengder åpne data fra norsk sokkel. Har du tanker om hvordan vi kan bruke disse på en ny og spennende måte?

 • Ressursrapport 2017 - felt og funn

  25.08.2017 De store gjenværende ressursene i funn og felt gjør det mulig å skape verdier for fellesskapet i mange tiår framover, viser Oljedirektoratets nye rapport.

 • Byrding er i gang

  28.07.2017 Det Statoil-opererte feltet Byrding nord for Troll-feltet i Nordsjøen begynte å produsere 15. juli.

 • Oppsummering første halvår 2017

  13.07.2017 Det er stor aktivitet på norsk sokkel. I første halvår er det gjort seks funn, seks utbyggingsplaner er godkjent og tre nye felt er satt i produksjon.

 • Revidert veiledning til PUD og PAD

  03.07.2017 Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har revidert veiledning til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).

 • Gina Krog er i gang

  03.07.2017 Det Statoil-opererte feltet Gina Krog i Nordsjøen begynte å produsere 30. juni.

 • Norsk sokkel nr. 1-2017

  28.06.2017 Det er vel to år til oppstart av Johan Sverdrup. Byggingen av plattformene til den største, norske feltutbyggingen på mange år, er kommet halvveis.

 • Revidert veiledning

  26.06.2017 Oljedirektoratet har utarbeidet en revidert veiledning til petroleumsforskriftens § 30a om samtykke til oppstart og videreføring.

 • 24. konsesjonsrunde

  21.06.2017 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 21. juni 2017, lyst ut 24. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

 • OD søker to nye medarbeidere

  15.06.2017 Oljedirektoratet lyser ut to midlertidige stillinger: En prosjektmedarbeider i Dokumentsenteret, og en geolog. Søknadsfristen er 25. juni.

 • Ressursrapport felt og funn 2017 på nett-tv

  14.06.2017 Følg direktesending til ressursrapport for felt og funn 2017 – Verdier for framtiden – på nett-tv 15. juni fra klokka 10 til 11.

 • Ressursrapport felt og funn 2017

  06.06.2017 Oljedirektoratet presenterer ressursrapport for felt og funn 2017 torsdag 15. juni klokken 10.00.

 • Klart for oppstart av Gina Krog

  24.05.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart for Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Operatør Statoil planlegger oppstart sent juni 2017.

 • Styrker pådriverrollen

  19.05.2017 For å sikre kapasitet til å utøve enda bedre pådriv innen utbygging av nye felt og økt utvinning fra felt i drift, har Oljedirektoratet tildelt rammeavtaler til elleve leverandører innen ulike teknologiområder.

 • Barentshavet nord-rapporten er tilgjengelig

  16.05.2017 Rapporten som inneholder de nye ressursestimatene for de østlige delene av Barentshavet nord er nå tilgjengelig på nett og papir.

 • OED får ansvaret for mineralførekomstar på sokkelen

  11.05.2017 Den 1. april overtok Olje- og energidepartementet forvaltningsansvaret for undersøking og utvinning av mineralførekomstar på kontinentalsokkelen.

 • Program

  02.05.2017 Følg direktesending om ressursestimatet for Barentshavet nord, og bakgrunnen for kartleggingen, på nett-tv 16. mai fra klokka 10 til 13.

 • TFO 2017 - Utlysning

  02.05.2017 Olje- og energidepartementet har den 2. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Dobler ressursanslaget for Barentshavet

  25.04.2017 De uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet er dobbelt så store som tidligere antatt. Det viser Oljedirektoratets nye beregninger.

 • Venter leterekord i Barentshavet

  25.04.2017 Oljedirektoratet venter ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år. 15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

 • Internasjonalt dataforum møtes hos OD

  18.04.2017 Oljedirektoratet er vertskap for en internasjonal konferanse om lagring og bruk av petroleumsdata fra 6. til 8. juni. Interesserte har fortsatt tid til å melde seg på.

 • 6000 brønner på norsk sokkel

  04.04.2017 I slutten av mars ble brønn nummer 6000 registrert som ferdigstilt på Oljedirektoratets Faktasider.

 • God tilbakemelding fra brukerne

  31.03.2017 En brukerundersøkelse besvart av offentlige og private aktører i petroleumssektoren viser at Oljedirektoratet nyter høy tillit og utøver sin rolle på en trygg måte.

 • Øker reservene på Goliat

  30.03.2017 Det skal bores to brønner fra Goliat i Barentshavet for å starte produksjonen fra Snadd-formasjonen. Dette øker oljereservene på Goliat med 1,2 millioner standard kubikkmeter (7,5 millioner fat).

 • Oppstart av Flyndre-feltet

  28.03.2017 Det Maersk-opererte feltet Flyndre i Nordsjøen startet produksjonen 26. mars.

 • Mottok to utbyggingsplaner

  27.03.2017 Rettighetshaverne for Njord-feltet og det nærliggende Bauge-funnet i Norskehavet leverte i dag to PUD-er (Plan for utbygging og drift) til myndighetene.

 • OD søker sommervikarer

  23.03.2017 Oljedirektoratet lyser ut tre sommerjobber: En innenfor letestrategi, en på dokumentsenteret, og en innen petroleumssystemer. Søknadsfristen er 6. april.

 • Forlenger levetiden på Sigyn

  23.03.2017 Oljedirektoratet gir samtykke til videre bruk av undervannsinnretningene på Sigyn-feltet i Nordsjøen fra utgangen av 2017 til utgangen av 2022.

 • Økt gassutvinning fra Ormen Lange

  10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

 • Sokkelåret 2016

  12.01.2017 Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingene har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene som bransjen har gjennomført legger grunnlaget for lønnsom aktivitet i mange år framover.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2016

  12.01.2017

 • 1 Investerings- og kostnadsprognoser

  12.01.2017 Petroleumsnæringens arbeid med å redusere kostnader samt fall i leverandørpriser har gitt et betydelig lavere kostnadsnivå. Dette reflekteres både i lavere investeringer i nye prosjekt, reduserte kostnader på nye utvinningsbrønner på felt i drift, og i reduserte drifts- og letekostnader.

 • 2 Petroleumsproduksjon

  12.01.2017 Oljeproduksjonen økte for tredje år på rad, og oppstarten av Goliat gjør at Barentshavet for første gang bidrar til oljeproduksjonen. Gassalget fra norsk sokkel opprettholdes på samme rekordhøye nivå som i 2015. Produksjonen ventes å holde seg på et relativt stabilt nivå i de nærmeste årene.

 • 3 Leting

  12.01.2017

 • 4 Feltutbygginger

  12.01.2017

 • Norsk sokkel nr. 2-2016

  19.12.2016 Med økt oljevirksomhet i nordområdene spiller Svalbard en stadig viktigere rolle for å forstå geologien.

 • OD kurser næringen om OD

  15.12.2016 Bortimot 150 medarbeidere fra petroleumsnæringen deltok på Oljedirektoratets (ODs) første kurs om OD tirsdag 13. desember.

 • Behandler utbyggingsplan for Oda-funnet

  30.11.2016 Operatør Centrica leverte i dag Plan for utbygging og drift (PUD) av Oda-funnet i Nordsjøen til myndighetene.

 • Ledige stillinger

  21.11.2016 Flere av våre dyktige medarbeidere slutter, derfor har vi ledige stillinger innen flere fagområder.

 • OD gjennomfører brukerundersøkelse

  16.11.2016 Oljedirektoratet (OD) vil vite hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og gjennomfører derfor en brukerundersøkelse hvert tredje år.

 • Kurser næringen

  11.11.2016 Oljedirektoratet setter opp kurs for ansatte i oljeselskaper som ønsker å lære mer om myndighetenes roller og oppgaver i petroleumsforvaltningen.

 • Leverte utbyggingsplan for Trestakk-funnet

  01.11.2016 Rettighetshaverne i Trestakk-funnet i Norskehavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Forventede investeringer er 5,5 milliarder kroner.

 • Russland og Norge utveksler seismiske data fra Barentshavet

  26.10.2016 Oljedirektoratet og russiske petroleumsmyndigheter (Federal subsoil resources management agency, Rosnedra) har inngått en avtale om å utveksle seismiske data fra områdene rundt delelinja i Barentshavet.

 • Grønt lys for oppstart av Ivar Aasen

  24.10.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Operatør AkerBP planlegger oppstart i desember.

 • Dette må du vite om Oljedirektoratet (OD)

  10.10.2016 OD inviterer oljeselskapene på kurs. Sett av tirsdag 13 desember.

 • Mottok ubyggingsplan for Dvalin

  03.10.2016 Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD) har mottatt planen for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-funnet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

 • Fem milliarder fat olje og gass fra Statfjord-feltet

  30.09.2016 Produksjonen fra Statfjord, som ble funnet i 1974, startet i 1979. Opprinnelig var planen å stenge feltet sent på 1990-tallet. Nå er planen i alle fall å produsere til midt på 2020-tallet.

 • Fortsatt stor interesse for å lete i modne områder – TFO 2016

  21.09.2016 Da søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016 gikk ut 6. september, hadde myndighetene mottatt søknader fra 33 selskaper.

 • Nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde

  20.09.2016 Olje- og energidepartementet har i brev av 29. august og 8. september invitert oljeselskapene til å nominere blokker i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

 • Beste stand på ONS 2016

  01.09.2016 Standen til Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energidepartementet (OED) er kåret til beste stand på over 50 kvadratmeter på ONS 2016.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  01.09.2016 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

 • Ny veiledning for årlig statusrapport for felt i produksjon

  31.08.2016 Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

 • IOR-prisen til rettighetshaverne i Åsgard

  30.08.2016 Oljedirektoratets pris for økt utvinning 2016 tildeles rettighetshaverne i Åsgard-feltet i Norskehavet.

 • Utbyggingskostnadene nesten halvert

  29.08.2016 Prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel har i gjennomsnitt falt med over 40 prosent siden høsten 2014. Det viser ODs analyse av åtte planlagte utbygginger som nærmer seg oppstart.

 • Nye retningslinjer for makulering

  26.08.2016 Oljedirektoratet mottar stadig henvendelser fra oljeselskaper om hvordan og hvorvidt data kan makuleres eller tilintetgjøres. For å avklare framgangsmåten i slike saker, har OD utarbeidet en veiledning.

 • Samtykker til levetidsforlengelse på Gullfaks B

  25.08.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at B-plattformen på Gullfaks-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2036. Det er like lenge som utvinningstillatelsen varer.

 • Oppdatering av ODs ressursklassifikasjonssystem

  24.08.2016 ODs ressursklassifikasjonssystem fra 2001 er nå oppdatert. Det nye systemet avviker lite fra det forrige, og alle «boksene» er de samme.

 • Vil inngå rammeavtaler innen teknologi

  23.08.2016 Oljedirektoratet utlyser en anbudskonkurranse for å supplere sin teknologikompetanse og -kapasitet.

 • Samtykker til fjerning av Yme-innretningen

  23.08.2016 OD har gitt samtykke til at rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 316 og 316B kan fjerne produksjonsinnretningen på Yme. Feltet opereres av Repsol.

 • Oljedirektoratet på ONS

  22.08.2016 Oljedirektoratet (OD) er til stede på oljemessen ONS i Stavanger 29. august til 1. september. OD har felles stand med Olje- og energidepartementet (OED).

 • Utbyggingsplan for Byrding-funnet

  19.08.2016 Oljedirektoratet har mottatt Plan for utbygging og drift (PUD) for Byrding-funnet i Nordsjøen. Funnet er tidligere omtalt som «Astero».

 • Behandler utbyggingsplanen for Utgard-funnet

  10.08.2016 Oljedirektoratet mottok 9. august planen for utbygging og drift (PUD) for Utgard-funnet i Nordsjøen.

 • Søkerseminar for DEMO 2000

  08.08.2016 Teknologiprogrammet DEMO 2000 har lyst ut 125 millioner kroner til utvikling av ny teknologi til bruk på norsk sokkel, med søknadsfrist 12. oktober 2016.

 • ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet

  14.07.2016 Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) samt innsamlet dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet, og har fra årets tokt over 100 kg med prøvemateriale fra havbunn i dyphavet til rådighet. Det dypeste gjennomførte ROV-dykket var på 3570 m.

 • OD selger 3D-seismikk

  12.07.2016 3D-seismikken som legges ut for salg omfatter blokk 31/5 (samt en mindre del av blokk 31/4).

 • Samtykker til oppstart av havbunnsinnretning på Balder-feltet

  11.07.2016 Oljedirektoratet har gitt ExxonMobil, operatør og eneste rettighetshaver i utvinningstillatelse 001, samtykke til å starte opp en havbunnsinnretning for produksjonsbrønn 25/11-E-29 AH på Balder-feltet.

 • Samtykke til forlenget levetid for Tambar-innretningen

  08.07.2016 Oljedirektoratet gir grønt lys for at innretningen på Tambar-feltet i Nordsjøen kan brukes fram til 1. januar 2022. Det tilsvarer utløpet av utvinningstillatelse 065.

 • Ny utgave av magasinet

  24.06.2016 Norsk sokkel kommer med ny utgave og distribusjonen av det trykte magasinet starter fredag.

 • Nytt utbyggingskonsept på Oseberg

  15.06.2016 Når Oseberg Vestflanken 2 settes i produksjon i 2018, representerer det et nytt konsept på norsk sokkel. Ubemannede brønnhodeplattformer kan være aktuelt for kommende utbygginger.

 • Samtykker til oppstart av Rutil

  13.06.2016 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i Gullfaks  (utvinningstillatelse 050) kan starte opp innretningene på forekomsten Rutil i Gullfaks Sør og begynne å produsere.

 • Fortsetter kartleggingen av dyphavet

  08.06.2016 I sommer fortsetter OD innsamlingen av geologiske prøver og dyphavsmineraler i Norskehavet. Hensikten er å øke forståelsen for ressurser og den geologiske utviklingen av Nord-Atlanteren.

 • Status på utslipp fra petroleumssektoren

  30.05.2016 I 2015 ble det sluppet ut 13,5 millioner tonn CO2 fra petroleumsvirksomheten. Det er 400 000 tonn (3 prosent) mer enn året før.

 • Studerer kjerner fra Barentshavet nordøst

  25.05.2016 Høsten 2015 fikk OD boret sju grunne brønner i Barentshavet nordøst. 1000 meter med grunne stratigrafiske borekjerner blir nå gjennomgått med lupe, linjal og saltsyre i steinlageret i Stavanger.

 • 13 selskap får tilbud om ti utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde

  18.05.2016 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag sendt ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

 • Oljedirektoratet har fortsatt stor tro på norsk sokkel

  14.04.2016 Oljedirektoratets oppdatering av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.

 • Presentasjon av ny ressursrapport

  07.04.2016 Oljedirektoratet legger fram sin nye ressursrapport den 14. april.

 • Ny rapport positiv til ubemannede brønnhodeplattformer

  06.04.2016 Oljedirektoratet er positiv til ubemannede brønnhodeplattformer som et alternativt utbyggingkonsept til havbunnsutbygginger.

 • TFO 2016 - Utlysning

  17.03.2016 Olje- og energidepartementet har 17. mars 2016 lyst ut TFO 2016, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

  16.03.2016 Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlige og oversiktlige fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet.

 • Felt- og funninformasjon er oppdatert

  02.03.2016 All informasjon om felt og funn på norsk sokkel er gjennomgått og oppdatert på Oljedirektoratets Faktasider på npd.no, og på Oljedirektoratets og Olje-og energidepartementets felles nettsted norskpetroleum.no.

 • Svak økning i ressursgrunnlaget på norsk sokkel

  25.02.2016 Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk ­sokkel har økt med 0,1 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter (Sm3 o.e.) fra forrige årsskifte til om lag 14,2 milliarder Sm3 o.e.

 • Samler styrker i Stavanger

  02.02.2016 Forumet Force vil styrke samarbeidet i forsknings- og utviklingsprosjekter (F&U) på et to-dagers seminar hos Oljedirektoratet. Seminaret Joining forces åpner i dag.

 • Hvem fortjener IOR-prisen?

  01.02.2016 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning – IOR-prisen 2016?

 • Tilbud om andeler i TFO 2015

  19.01.2016 I dag, 19. januar, sendes det ut tilbud til 36 selskaper om 56 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  14.01.2016 Fra et historisk høyt aktivitetsnivå i 2013 og 2014 har fallet i oljepris gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen, og prosjekt på felt i drift og nye utbygginger utsettes.

 • Petroleumsproduksjon

  14.01.2016 Oljeproduksjonen økte for andre år på rad, og det er satt ny rekord for gassalg. Produksjonen ventes å holde seg på et stabilt nivå i de nærmeste årene.

 • Leting

  14.01.2016 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel, selv om aktiviteten ble noe redusert på slutten av året. Det er gjort 17 funn, 11 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Funnene er gjennomgående små og feltnære.

 • Sokkelåret 2015

  14.01.2016 Lave oljepriser har gitt betydelige utfordringer for petroleumsnæringen. Store gjenværende ressurser kan gjennom kostnadsreduksjoner og økt effektivitet sikre et fortsatt høyt aktivitetsnivå og framtidig lønnsomhet.

 • Feltutbygginger

  14.01.2016 I 2015 ble fire nye felt satt i produksjon på norsk kontinentalsokkel, alle i Nordsjøen. Myndighetene godkjente fire planer for utbygging og drift (PUD), mot kun én i 2014.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2015

  06.01.2016 Oljedirektør Bente Nyland legger fram investerings- og produksjonsprognoser samt resultater av leting og produksjon i 2015.

 • Oseberg Vestflanken skal bygges ut

  18.12.2015 Statoil og partnerne har i dag, fredag 18. desember, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen.

 • 26 selskaper vil lete i nord

  04.12.2015 Søknadsfristen for utvinningstillatelser for 23. konsesjonsrunde gikk ut 2. desember, og 26 selskaper søkte om å få tildelt leteområder innen utgangen av tidsfristen.

 • Streaming av søkerseminar for DEMO 2000

  03.12.2015 DEMO 2000 lyser ut 100 millioner kroner til nye teknologier til nytte for norsk sokkel, med søknadsfrist 17. februar 2016.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  01.12.2015 Hovedtemaet  i dette nummeret, som i forrige utgave, er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. Denne gang belyser vi utviklingen av sikkerhetsarbeidet på sokkelen.

 • Edvard Grieg startet produksjonen

  30.11.2015 Ett nytt felt startet produksjonen i Nordsjøen lørdag 28. november. Edvard Grieg er operatørselskapet Lundins første store utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.

 • Plugging av brønner kan hindre verdiskaping

  23.11.2015 Gjenbruk av brønner på norsk sokkel kan være god butikk. Derfor er Oljedirektoratet (OD) skeptisk til forslag om å plugge brønner som tiltak for å holde borerigger i aktivitet.

 • Force – still going strong etter 20 år

  20.11.2015 I 20 år har oljeselskaper og myndigheter møttes på ekskursjoner, lunsjmøter og seminarer for å diskutere hvordan oljeutvinningen kan økes og letingen bli mer effektiv.

 • Grønt lys for oppstart på Edvard Grieg

  16.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at produksjonen kan starte på det Lundin Norway-opererte Edvard Grieg-feltet i utvinningstillatelse 338 i Nordsjøen.

 • Driftskostnadene på norsk sokkel

  11.11.2015 Driftskostnadene var 67 milliarder kroner. Dette tilsvarer 20 prosent av de totale kostnadene på sokkelen, som i 2014 var 334 milliarder kroner.

 • Samtykke til oppstart av to rørledninger

  06.11.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykker til oppstart av Edvard Grieg oljerør og Utsirahøgda gassrørledning.

 • DEMO 2000

  04.11.2015 Programmet DEMO 2000 i Norges forskningsråd lyser ut 100 millioner kroner til innovasjon, energieffektivisering og sysselsetting i petroleumsnæringen. Søknadsfristen er 17. februar 2016.

 • Ny studie om ubemannede brønnhodeplattformer

  23.10.2015 Oljedirektoratet ønsker at ubemannede brønnhodeplattformer oftere vurderes opp mot havbunnsutbygginger når utbyggingsbeslutninger skal tas.

 • CO2-lagring på tapetet i Stavanger

  21.10.2015 I to dager skal representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner og industri diskutere og lære mer om prosjekter som innebærer lagring av CO2 i undergrunnen.

 • Reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer

  21.10.2015 Oljedirektøren har vedtatt reviderte retningslinjer for ODs ansatte om å eie og handle med aksjer og verdipapirer.

 • Mer olje fra Gullfaks

  23.09.2015 En av de store melkekyrne på norsk Sokkel, Gullfaksfeltet, som har vært i produksjon i snart 30 år, står foran ytterligere investeringer for å øke produksjonen og forlenge feltets levetid.

 • Utbyggingsplanen for Maria godkjent

  11.09.2015 Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for oljefunnet Maria på Haltenbanken i Norskehavet.

 • Stor interesse for TFO 2015

  09.09.2015 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2015 på norsk sokkel har myndighetene mottatt søknader fra 43 selskaper. Det er omtrent som i fjor.

 • Samtykker til oppstart av Goliat

  04.09.2015 Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i oljefeltet Goliat (utvinningstillatelse 229) kan starte opp innretningene på feltet og begynne å produsere.

 • Har delt petroleumsdata gjennom Diskos i 20 år

  03.09.2015 I år er det 20 år siden den felles databasen Diskos ble opprettet. Basen har vært og er viktig for selskapene på sokkelen for tilgang til seismikk, brønn- og produksjonsdata.

 • Polarforskere tilbake etter ett år på isflak i Polhavet

  26.08.2015 22. august kom Yngve Kristoffersen og Audun Tholfsen til Longyearbyen etter å ha gjennomført en bragd ingen har gjort siden Nansen og Johansen  - overvintring alene i det sentrale Polhavet.

 • Samtykker til bruk av utstyr for økt utvinning på Gullfaks

  25.08.2015 Oljedirektoratet har gitt rettighetshaverne i Gullfaks Sør samtykke til oppstart og drift av ny undervanns våtgasskompressor og kontrollkabel på Gullfaks-feltet i utvinningstillatelse 050.

 • Ny utgåve av sokkelkartet

  25.08.2015 No kan du laste ned eller bestille den nye utgåva av Oljedirektoratets sokkelkart.

 • Behandler endret plan for utbygging og drift av Gullfaks

  01.07.2015 Oljedirektoratet (OD) har mottatt endret plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaksfeltet i Nordsjøen.

 • SMIL

  08.06.2015 Fra 9. juni kan utvinningstillatelsene sende søknader til myndighetene om forlengelse av frister i leteperioden (initiell periode) via nettportalen SMIL i stedet for å sende vanlige søknadsbrev.

 • Mer olje enn for ti år siden

  26.05.2015 Det er nå mer olje igjen å produsere fra felt og funn enn det var i 2005, og i tillegg antas det å være mer olje igjen å finne.

 • Nytt nummer av Norsk sokkel

  21.05.2015 Hovedhistorien i dette nummeret av Norsk Sokkel er at det er 50 år siden første konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

 • Havforum.no

  19.05.2015 Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder.

 • Plan for ny utbygging - 6406/3-8

  05.05.2015 Oljedirektoratet mottok i dag, 5. mai, plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Maria.

 • Vil sikre ressursene på Johan Sverdrup

  27.04.2015 Regjeringen la fredag fram en proposisjon for Stortinget om plan for utbygging og drift (PUD) av første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

 • TFO 2015 - Utlysning

  21.04.2015 Olje- og energidepartementet har 21. april 2015 lyst ut TFO 2015, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Nettsted erstatter faktaheftet

  20.04.2015 Fram til 2014 publiserte Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet et trykt hefte med faktainformasjon om norsk petroleumsvirksomhet.

 • Valemon offiesielt åpnet

  17.04.2015 I går markerte olje- og energiminister Tord Lien den offisielle åpningen av det Statoil-opererte Valemon-feltet i Nordsjøen.

 • 50 år siden første konsesjonsrunde

  09.04.2015 I dag er det 50 år siden de første konsesjonsreglene for norsk sokkel ble fastsatt i kongelig resolusjon av 9. april 1965.

 • Ressursregnskap 2014

  02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

 • Behandler utbyggingsplanen for Johan Sverdrup

  13.02.2015 I dag, 13. februar, ble plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup overlevert olje- og energiminister Tord Lien.

 • Johan Sverdrup - blant de aller største

  13.02.2015 Johan Sverdrup ble påvist i to omganger, men allerede fra starten var det klart at det egentlig var ett gigantisk oljefunn. Rangert etter størrelse, er det nummer fem på den norske rankinglisten.

 • Vil du bli lærling i OD?

  12.02.2015 Vi søker to lærlinger fra august 2015-august 2017, en ikt-lærling og en kontorlærling.

 • Lanserer interaktive kart over mulige CO2-lagre

  12.02.2015 Oljedirektoratet har laget to interaktive versjoner av atlaset over mulige CO2-lagringsplasser i havområdene utenfor norskekysten.

 • Femti år siden startskuddet

  02.02.2015 I år er det 50 år siden oljevirksomheten i Norge startet opp. Grensene på sokkelen ble lagt, og den første – og største - konsesjonsrunden lyst ut.

 • 23. konsesjonsrunde - utlysning

  20.01.2015 Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 20. januar 2015, utlyst 23. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 57 blokker/deler av blokker, fordelt på 3 i Norskehavet og 54 i Barentshavet.

 • Tilbud om andeler i TFO 2014

  20.01.2015 I dag, 20. januar, sendes det ut tilbud til 43 selskaper om 54 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  15.01.2015 Det høye kostnadsnivået i petroleumsvirksomheten har etter hvert blitt en stor utfordring. Fallet i olje- og gasspriser de siste månedene har forsterket lønnsomhetsutfordringene i næringen.

 • Petroleumsproduksjon

  15.01.2015 Det ble produsert 216,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2014. Dette er 47,4 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 1,4 prosent mer enn i 2013.

 • Leting

  15.01.2015 Leteaktiviteten er fortsatt høy på norsk sokkel. I fjor ble 56 letebrønner påbegynt og 59 avsluttet. Dette er tre færre påbegynte letebrønner enn i 2013, men det tredje høyeste tallet noensinne. Av disse var 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner.

 • Feltutbygginger

  15.01.2015 I 2014 mottok myndighetene én plan for utbygging og drift (PUD), for et lite gassfunn nær Statoil-opererte Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen. Funnet 34/10-53 S skal bygges ut med en havbunnsramme knyttet opp mot Gullfaks A.

 • Sokkelåret 2014

  15.01.2015 Høye kostnader og fallende oljepriser kan etter ODs mening drive fram nødvendige omstillinger som vil styrke næringen på lang sikt.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2014

  14.01.2015

 • Tekniske problemer på nettstedet

  13.01.2015 Vi er i ferd med å oppgradere publiseringssystemet for npd.no. Som følge av dette har vi noen tekniske problemer med nettstedet.

 • Brøggerprisen 2015

  12.01.2015 Fridtjof Riis (f. 1954) er tildelt Brøggerprisen for 2015. Riis får prisen for å ha bidratt på høyt faglig nivå til norsk geologi og geovitenskap generelt.

 • Nybrottsarbeid om geologien i Barentshavet

  12.01.2015 Oljedirektoratet har gjort undersøkelser som kaster nytt lys over geologien på Svalbard og det nordlige Barentshavet.

 • Nye ledere i OD

  17.11.2014 I dag, 17. november, trer Oljedirektoratets nye ledergruppe i funksjon. Justeringen av organisasjonen innebærer at OD får flere ledere og går fra to til tre ledernivåer.

 • Nytt kurs for fiskerikyndige

  17.10.2014 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige på seismikkfartøy 18. – 20. november. Kurset arrangeres i Bergen.

 • Forslag til statsbudsjett 2015

  14.10.2014 I forslaget til statsbudsjett for 2015 forslår regjeringen å bevilge totalt 413,5 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Ny leder ved Harstad-kontoret

  13.10.2014 Stig-Morten Knutsen (49) har tiltrådt som leder for ODs Harstad-kontor.

 • Enklere å søke om å få ta geologiske prøver

  22.09.2014 Nå er det mulig å søke om tillatelse til å ta prøver av kjerner, borekaks eller væsker fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel via et elektronisk skjema.

 • Rekordstor interesse for TFO 2014

  11.09.2014 Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 47 selskaper.

 • Oppdaterte og nye beskrivelser av letemodeller

  27.08.2014 Nye og oppdaterte beskrivelser av letemodeller for norsk sokkel, inkludert kartomriss og shape-filer, finnes nå på www.npd.no.

 • Nytt sokkelkart

  27.08.2014 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

 • Martin Landrø får IOR-prisen i 2014

  26.08.2014 Martin Landrø er tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å utvikle 4D-seismikk for kartlegging, produksjonsstyring og overvåking av reservoarer.

 • Kjerneverdier

  25.08.2014 På årets ONS viser myndighetsstanden et utvalg av kjerneprøver fra Oljedirektoratets kjernelager. Dette lageret inneholder prøver fra rundt 1600 lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel.

 • ODs ledelse på OD-standen

  22.08.2014 De som ønsker å møte Oljedirektoratets ledelse under ONS, kan møte flere av dem på vår stand i Hall F, stand nr. 630.

 • Oljedirektoratet på ONS

  21.08.2014 Oljedirektoratet (OD) er til stede på oljemessen ONS i Stavanger 25.-28. august. OD har felles stand med Olje- og energidepartementet (OED).

 • Årets seismikkinnsamling fullført

  21.08.2014 Oljedirektoratet har hatt en vellykket seismikksesong, som ble avsluttet den 19. august.

 • Høy leteaktivitet i første halvår

  30.06.2014 Fortsatt letes det mye på norsk sokkel. Det er gjort 13 nye funn i år, det største av disse er gjort i Norskehavet.

 • Boringen i Norskehavet avsluttet

  13.06.2014 Oljedirektoratets grunne boringer vest i Norskehavet ble avsluttet den 9. juni. Tre hull ble boret på Mørerandhøgda, 293 kilometer nordvest av Kristiansund.

 • Presentasjoner fra konferanse om prosjektgjennomføring på norsk sokkel

  03.06.2014 8. april arrangerte OD konferanse om tiltak for bedre prosjektgjennomføringer på sokkelen. Presentasjonene fra konferansen er nå tilgjengelige på nett.

 • Installering av system for permanent reservoarmonitorering på Snorre- og Granefeltene

  30.05.2014 I sommer og høst fortsetter arbeidet med å installere seismisk lyttekabel på Snorre. På Grane skal et eget system med seismisk lyttekabel installert. Arbeidet forventes ferdig vinteren 2015. 

 • Nytt samleatlas over mulige CO2-lagre

  20.05.2014 Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO2-lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atlasene.

 • Olje-app på alle mobile enheter

  12.05.2014 Trenger du raskt tilgang til fakta om norske oljefelt, produksjon, selskaper eller brønner, da er appen Oil Facts svaret. Den nye native appen fra OD/OED er nå tilgjengelig for alle mobilenheter.

 • Nytt faktahefte

  05.05.2014 Faktaheftet, Fakta 2014, er nå tilgjengelig i trykket versjon og på nett.

 • Utforsker ukjent område i Norskehavet

  02.05.2014 Oljedirektoratet skal i sommer kartlegge undergrunnen på Mørerandhøgda og Gjallarryggen Sør i Norskehavet, vest på norsk kontinentalsokkel. Målet er å skaffe kunnskap om et uutforsket område.

 • CO2-lagring på tapetet i Stavanger

  29.04.2014 I forrige uke var 100 deltakere fra 15 land på workshop i Stavanger for å diskutere spørsmål rundt sikker håndtering og lagring av CO2.

 • Konferanse

  07.04.2014 8. april arrangerer OD konferanse om tiltak for forbedring av prosjektgjennomføringer på norsk sokkel for vel hundre ledere i oljebransjen.

 • TFO 2014 - Utlysning

  03.04.2014 Olje- og energidepartementet har 3. april 2014 lyst ut TFO 2014, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • Store gjenværende verdier på norsk sokkel

  03.04.2014 Oljedirektoratet mener det er mulig å oppnå en tilvekst av oljereserver på 1200 millioner standard kubikkmeter (Sm3) i løpet av de neste ti årene.

 • Se presentasjon av ressursrapporten på nett-tv

  01.04.2014 Rapporten tar for seg ressurser i felt og funn. Oljeindustrien har vært gjennom en periode med betydelig vekst i aktiviteten både når det gjelder felt i drift og feltutbygginger.

 • Gode tilbakemeldinger fra brukerne

  17.03.2014 Agenda Kaupang har gjennomført en brukerundersøkelse for OD. Hensikten er å få kunnskap om hva sentrale aktører i omverdenen mener om måten OD fungerer og løser sine oppgaver på.

 • App-en scorer høyt

  05.03.2014 App-en Oil facts fikk meget god omtale i den årlige kåringen Farmandprisen.

 • Tidliger vinnere

  03.03.2014    

 • Hvem fortjener ODs IOR-pris?

  03.03.2014 Vet du om noen som fortjener Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning for 2014 – IOR-prisen?

 • Ressursregnskap 2013

  03.03.2014 Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

 • Vi ansetter folk

  07.02.2014 Oljedirektoratet skal ansette ni nye faglige medarbeidere innen fem områder.

 • Nominasjoner til 23. konsesjonsrunde

  21.01.2014 Olje- og energidepartementet har mottatt forslag fra 40 selskap om hvilke blokker de mener skal inkluderes i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

 • Vil du bli lærling i OD?

  20.01.2014 Har du lyst til å jobbe med kontorfag? Er du selvstendig, ansvarsfull og flink til å samarbeide? Vi søker kontorlærling fra august 2014 til august 2016. Er det deg?

 • Investerings- og kostnadsprognoser

  15.01.2014 Det høye aktivitetsnivået i petroleumssektoren ventes å fortsette, men veksten opphører. Et høyt aktivitetsnivå de nærmeste årene skyldes dels høy leteaktivitet, dels utbygging av flere funn, hvorav Johan Sverdrup og Johan Castberg er de største, i tillegg til en rekke større og mindre prosjekter som er planlagt på felt i drift.

 • Feltutbygginger

  15.01.2014 I 2013 er det godkjent fire planer for utbygging og drift (PUD): Tre i Nordsjøen og en i Norskehavet.

 • Petroleumsproduksjon

  15.01.2014 Det ble produsert 213,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2013. Dette er 49,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, og 4,9 prosent mindre enn i 2012. Nedgangen var som ventet etter det rekordhøye nivået på gassalget i 2012. Oljeproduksjonen fortsatte å synke.

 • Leting

  15.01.2014 Det var høy leteaktivitet på norsk sokkel i 2013, og 20 nye funn ble gjort. Det er sju flere enn i 2012. Sju av funnene ble gjort i Nordsjøen, åtte i Norskehavet og fem i Barentshavet.

 • Sokkelåret 2013 - pressemeldinger

  14.01.2014 Rekordmange felt i er drift på norsk sokkel, og det ble funnet halvparten så mye olje og gass i 2013 som det som ble produsert.

 • ROV-tokt i Norskehavet bød på overraskelser

  10.01.2014 Se videoen og les historien fra toktet i august 2013.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2013

  08.01.2014 Oljedirektoratet inviterer til pressekonferanse om Sokkelåret 2013 onsdag 15. januar kl. 10.00.

 • Mulige CO2-lagre i Barentshavet kartlagt

  18.12.2013 Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

 • Selger seismikk fra de islandske havområdene ved Jan Mayen

  13.12.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk ved havområdene utenfor Jan Mayen både på norsk og islandsk kontinentalsokkel.

 • Sedimentologi og sekvensstratigrafi tema på Force-seminar

  05.12.2013 Sedimentologi og sekvensstratigrafi er tema på Force-seminaret "Advances in sedimentology and sequence stratigraphy with applications to the Norwegian shelf" i Stavanger 10. og 11. desember.

 • Oljedirektør Bente Nyland fortsetter i seks år til

  29.11.2013 Oljedirektør Bente Nyland fortsetter som oljedirektør i seks år til med virkning fra 1. januar 2014.  

 • Gir ut ny bulletin

  18.11.2013 NPD Bulletin 10 er et manuskript om stratigrafiske undersøkelser av mellom til øvre lags geologi på hele norsk sokkel, på land i Danmark, på Svalbard og sokkelen øst for Grønland.

 • Installasjon av PRM-system på Snorrefeltet

  15.11.2013 I sommer er det blitt installert seismiske lyttekabel på Snorrefeltet. Når kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, er den svært sårbar for tråleaktivitet og annen ytre påvirkning.

 • Diskos-kontrakter til CGG

  15.11.2013 Oljedirektoratet og oljeselskapene i Diskos-gruppen har tildelt kontrakter for programvare og drift av Diskos-databasene til CGG.

 • Økt EOR-satsing i Force-regi

  04.11.2013 På et Force-seminar 6. og 7. november skal petroleumsingeniører utveksle erfaringer med EOR-prosjekter på felt samt dele ideer og ny kunnskap.

 • Seismikkinnsamlingen i Barentshavet avsluttet

  22.10.2013 17. oktober avsluttet Oljedirektoratet innsamlingen av 2D-seismikk i det nye norske havområdet nordøst i Barentshavet.

 • Forslag til statsbudsjett 2014

  15.10.2013 I forslaget til statsbudsjett for 2014 forslår regjeringen å bevilge totalt 456,2 millioner kroner til driftsutgifter, utstyrsanskaffelser og vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Rapport om årsaker til kostnadsoverskridelser for feltutbygginger

  14.10.2013 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel.

 • Sølvberg ny direktør for Norskehavet og Barentshavet

  09.10.2013 Ingrid Sølvberg (43) gikk 1. oktober inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for Norskehavet og Barentshavet.

 • Arealavgift – fastsettelse av nye satser

  01.10.2013 OD har i henhold til petroleumsforskriften paragraf 39 femte ledd fastsatt nye satser for arealavgift gjeldende fra 1. januar 2014.

 • Arrangerer kurs for fiskerikyndige

  23.09.2013 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige i november.

 • Fortsetter kartleggingen av Barentshavet

  18.09.2013 Til nå har Oljedirektoratet samlet inn 8800 kilometer seismikk i det nye norske havområdet i den nordøstlige delen av Barentshavet. Etter planen skal innsamlingen fortsette til midten av oktober.

 • IEA diskuterer økt oljeutvinning i Stavanger

  09.09.2013 9. til 11. september er Oljedirektoratet vertskap for det internasjonale energibyråets (IEA) workshop og symposium om økt oljeutvinning (enhanced oil recovery, EOR) i Stavanger.

 • OD gjennomfører brukerundersøkelse

  22.08.2013 Oljedirektoratet (OD) vil vite mer om hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og vil derfor gjennomfør en brukerundersøkelse.

 • Femten selskaper har kjøpt seismikk

  21.08.2013 Per 19. august har 15 oljeselskaper kjøpt Oljedirektoratets seismikkpakke fra den sørøstlige delen av Barentshavet og havområdene utenfor Jan Mayen.

 • Nytt sokkelkart

  05.08.2013 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

 • Innsamling av 2D-seismikk

  30.07.2013 Kartleggingen av det nye norske havområdet øst i Barentshavet som startet 2012, blir nå videreført. Oljedirektoratet (OD) startet tidlig 29. juli innsamling av 2D-seismikk i Barentshavet nordøst.

 • Stabile NOx-utslipp på norsk sokkel

  10.07.2013 De totale utslippene av nitrogenoksider (NOx) på norsk sokkel har vært ganske stabile siden årtusenskiftet. Prognosene tyder på at de vil holde seg på samme nivå i årene framover.

 • Syv selskap har kjøpt seismikk

  01.07.2013 Per 28. juni har syv oljeselskap kjøpt Oljedirektoratets seismikkpakke fra den sørøstlige delen av Barentshavet og havområdene utenfor Jan Mayen.

 • Halvårsrapport

  28.06.2013 Per 28. juni er 28 letebrønner påbegynt på norsk sokkel.  Av disse er 19 undersøkelsesbrønner og 9 avgrensningsbrønner. Det er gjort åtte funn, seks i Nordsjøen og to i Norskehavet.

 • Behandler plan for utbygging av Oseberg Delta fase 2

  25.06.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Delta fase 2.

 • Se ODs videoklipp fra Jan Mayenryggen

  24.06.2013 Sommeren 2012 ble det samlet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen. Innsamlingen, som ble gjort med fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), ble filmet.

 • Ny veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

  24.06.2013 Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel.

 • Ny versjon av app-en Oil facts

  21.06.2013 En ny versjon av app-en Oil facts for Windows Phone 8 er nå tilgjengelig.

 • Selger seismikk

  21.06.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen.

 • Samarbeider videre med russiske Rosnedra

  20.06.2013 Oljedirektoratet skal fortsatt samarbeide med Direktoratet for mineralressurser i Russland (Rosnedra).

 • Monitorering

  18.06.2013 Fra 20. juni til 20. oktober blir det installert seismisk lyttekabel på Snorrefeltet i Nordsjøen. I denne perioden henstilles det om å unngå tråleaktivitet i området.  

 • Tilbod om andelar

  12.06.2013 Olje- og energidepartementet har sendt ut tilbud om nye utvinningsløyve i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel. 29 selskap fikk tilbod om deltaking i 24 nye utvinningsløyve.

 • Gir ut ny ressursrapport

  12.06.2013 Den største endringa i petroleumsnæringa sidan 2011 er at optimismen på norsk sokkel er større enn på lenge. Det går fram av Oljedirektoratets nye ressursrapport.

 • Presentasjon av ODs nye ressursrapport

  04.06.2013 Hjertelig velkommen til presentasjonen av ODs nye ressursrapport onsdag 12. juni.

 • Ny ressursrapport

  23.05.2013 Oljedirektoratet presenterer den nye ressursrapporten for norsk sokkel 12. juni.

 • Geologiske navn endelig på norsk

  02.05.2013 Navnene på jordens geologiske tidsaldre er oversatt til norsk, og gjort tilgjengelig i en offisiell, internasjonalt godkjent utgave.

 • FORCE forener krefter i Stavanger

  30.04.2013 Kommunikasjon og samarbeid mellom petroleumsindustrien og akademiske fagmiljøer i Norge og Danmark er tema på seminaret Joining Forces, som arrangeres i Stavanger i mai.

 • Faktaheftet 2013 er klart

  26.04.2013 Faktaheftet 2013 om norsk petroleumsverksemd er klart. Det blir publisert både på nett og i trykt utgåve.

 • Oljedirektoratet stanser deler av seismisk undersøkelse i Barentshavet

  22.04.2013 Oljedirektoratet (OD) har gitt seismikkselskapet TGS muntlig beskjed om øyeblikkelig å avslutte undersøkelsene innenfor de områdene i Barentshavet Sør som er frarådd på grunn av gyting.

 • Utlysningen for TFO 2013 er nå oppdatert

  22.03.2013 Utlysningen for TFO 2013 er nå oppdatert med veiledning til søknader, søknadsbrev, selskapsinformasjon samt excel-skjema og annen informasjon.

 • Ressursregnskapet for 2012

  01.03.2013 I ressursregnskapet for 2012 estimeres de totale utvinnbare petroleumsressursene til 13,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.).

 • Nye ressurstall for Barentshavet sørøst og Jan Mayen

  27.02.2013 Oljedirektoratets kartlegging av Barentshavet sørøst og av områdene rundt Jan Mayen bidrar til at anslagene over de uoppdagede ressursene på norsk sokkel øker med rundt 15 prosent.

 • Ressurstall for Barentshavet sørøst og Jan Mayen

  26.02.2013 Oljedirektør Bente Nyland presenterer for først gang anslag for olje- og gassressurser i Barentshavet sørøst og i havområdene ved Jan Mayen. Det skjer i Alta 27. februar klokken 15.00.

 • Tildelinger av andeler TFO 2012

  25.02.2013 Nye utvinningstillatelser i TFO 2012 ble endelig tildelt 8. februar 2013. Oljedirektoratets faktasider og faktakart og shapefiler er oppdatert med de nye utvinningstillatelsene.

 • TFO 2013 - utlysning

  15.02.2013 Olje- og energidepartementet har 15. februar 2013 lyst ut TFO 2013, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

 • OD-medarbeider disputerer

  13.02.2013 Prøveforelesningen og disputasen finner sted på geologisk institutt i Oslo fredag 15 februar. Med dette blir Van Thi Hai Pham Oljedirektoratets første medarbeider med doktorgrad innenfor CO2-injeksjon.

 • Overtar eierskapet til stratigrafiske borekjerner fra SINTEF

  08.02.2013 Oljedirektoratet overtar en samling på 6,6 kilometer grunne borekjerner av bergarter fra norsk kontinentalsokkel fra SINTEF.

 • Seks om Force

  01.02.2013 150 geologer var med på konferansen "Norway- East Greenland conjugate margins", som ble avviklet 30. og 31. januar. Tilbakemeldingene på arrangementet er gode.

 • Petroleumsregisteret på ODs Faktasider

  01.02.2013 Nå kan du få innsyn og ta utskrifter fra Petroleumsregisteret via Oljedirektoratets Faktasider.

 • Ventelister til Force-konferanse

  28.01.2013 Det er lange ventelister til Force-konferansen "Norway- East Greenland conjugate margins", som arrangeres hos Oljedirektoratet i 30. og 31. januar.

 • Økning av CO2-avgiften for 2013

  16.01.2013 Stortinget har fastsatt CO2-avgiften for 2013 til 96 øre per standard kubikkmeter gass og til 96 øre per liter olje eller kondensat.

 • 14 nye fiskerikyndige

  15.01.2013 Etter Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratets kurs i desember ble 14 personer godkjent som fiskerikyndige på seismikkfartøy.

 • Behandlar plan for utbygging av Dagny - 15/5-1

  14.01.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet Dagny i Nordsjøen. Statoil er operatør for utbygginga.

 • Rettelse til Sokkelåret 2012

  11.01.2013 I dagens pressemelding om Sokkelåret 2012 har det sneket seg inn en feil i avsnittet som handler om investeringer.

 • Investeringer og kostnader

  11.01.2013 En historisk høy oljepris og flere større funn de siste årene bidrar til fortsatt optimisme i den norske petroleums­virksomheten. Aktivitetsnivået i petroleumssektoren forventes fortsatt å være høyt.

 • Uoppdagede ressurser

  11.01.2013 Det er større uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel enn tidligere antatt. Dette er positivt for framtiden til olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel.

 • Feltutbygginger

  11.01.2013 Det er levert inn et betydelig antall planer for utbygginger og drift (PUD) i 2012: Seks i Nordsjøen og to i Norskehavet. Av disse ble fire i Nordsjøen og to i Norskehavet godkjent av myndighetene før årsskiftet.

 • Petroleumsproduksjon

  11.01.2013 Det ble produsert 224 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2012. Dette er 39,5 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004, men to prosent mer enn i 2011. Økningen skyldes rekordhøy gassproduksjon. Oljeproduksjonen fortsatte å synke.

 • Leting

  11.01.2013 I løpet av 2012 ble gjort 13 nye funn på norsk sokkel. Det er ni færre enn i 2011. Fem av funnene ble gjort i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet.

 • Sokkelåret 2012 - pressemeldinger

  11.01.2013 I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping.

 • Behandlar plan for utbyggingsplaner for Aasta Hansteen

  10.01.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for gassfunnet Aasta Hansteen i Norskehavet og plan for anlegg og drift (PAD) gasstransportsystemet Polarled.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2012

  04.01.2013 Oljedirektoratet inviterer til pressekonferanse om Sokkelåret fredag 11. januar kl. 10.00

 • Tolv funn på norsk sokkel i 2012

  18.12.2012 Hittil i år er det gjort 12 funn på sokkelen, seks i Nordsjøen og tre i Barentshavet og Norskehavet.

 • Mange søkarar i 22. konsesjonsrunde

  05.12.2012 Då søknadsfristen for 22. konsesjonsrunde for norsk sokkel gjekk ut 4. desember, hadde 36 selskap levert søknader.

 • Vedlikehold av faktakartet

  21.11.2012 På grunn av vedlikehold vil faktakartet være ustabilt fram til klokken 17 i dag.

 • Omsettelige data ved undersøkelsesaktiviteter

  09.11.2012 Oljedirektoratet har sendt ut et brev til alle rettighetshavere på norsk sokkel om praktisering av regelverket rundt "omsettelige data" ved undersøkelsesaktivitet.

 • Opningsprosess ved Jan Mayen – konsekvensutgreiing på høyring

  18.10.2012 Olje- og energidepartementet har send ut konsekvensutgreiinga for petroleumsaktivitet ved Jan Mayen på høyring.

 • Opningsprosess i Barentshavet – konsekvensutgreiing på høyring

  18.10.2012 Olje- og energidepartementet har send ut konsekvensutgreiinga for petroleumsaktivitet i den søraustlege delen av Barentshavet på høyring.

 • Forslag til statsbudsjett 2013

  08.10.2012 I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge totalt 446,6 millioner kroner til driftsutgifter, spesielle driftsutgifter og anskaffelser/vedlikehold i Oljedirektoratet.

 • Farouk Al-Kasim hedret på Ledaal

  02.10.2012 I går, 1. oktober, mottok ODs tidligere ressursdirektør Farouk Al-Kasim dekorasjonen Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk oljevirksomhet.

 • Vi trenger flere kloke hoder

  28.09.2012 Er du jurist, ressursanalytiker eller reservoaringeniør? Da kan det hende vi har jobb til deg. Søknadsfristen for stillingene er 13. oktober 2012.

 • Kongen hedrer ODs tidligere ressursdirektør

  25.09.2012 H.M. Kongen har utnevnt Farouk Al-Kasim til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk oljevirksomhet.

 • Quiz-vinneren

  24.09.2012 Hun har lite kjennskap til petroleumsnæringen, men hadde gode hjelpere under quizen på myndighetenes ONS-stand i slutten av august. Det holdt til hovedpremien – en iPhone 4S.

 • Populært sokkelkart

  03.09.2012 I løpet av ONS-uka delte OD ut hele 9600 eksemplarer av Sokkelkartet.

 • CO2 og IOR på tapetet på ONS

  30.08.2012 Eva Halland holder foredrag om lagring av CO2 på seminaret ”Bringing it down to earth” på ONS i dag. Hun presenterer også en OD- studie om bruk av CO2 til økt oljeutvinning og ODs CO2-atlas.

 • Berømmer godt arbeid på Oseberg

  29.08.2012 «Alle beslutningstakere på produserende felt burde ha erfaring fra utvinning.» Det sa oljedirektør Bente Nyland på frokosten som Oljedirektoratet arrangerte på ONS dagen etter overrekkelsen av IOR-prisen til Statoils undergrunnsmiljø på Osebergfeltet.

 • På ROV-tokt på Jan Mayenryggen

  29.08.2012 Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsbåt med påmontert sag (!) har forskere hentet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen i sommer. Metoden er ny – og resultatene gir ny og nyttig kunnskap.

 • Quiz på myndighetenes ONS-stand

  28.08.2012 Besøkende på myndighetenes ONS-stand får anledning til å teste sine kunnskaper i en quiz. Quizen har 12 spørsmål som dreier seg om petroleumspolitikk, ressurser og sikkerhet på sokkelen.

 • IOR-prisen-2012

  28.08.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2012 tildeles undergrunnsmiljøet på Osebergfeltet. Fagfolkene i Statoil får prisen for sitt arbeid knyttet til gassinjeksjon.

 • Nytt sokkelkart

  27.08.2012 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nye sokkelkart.

 • Vurdering av elektrifisering av Utsirahøgda

  24.08.2012 Kraft fra land kan være et konkurransedyktig alternativ til bruk av lokal gasskraft på Utsirahøgda. Det indikerer en studie gjennomført på oppdrag fra Oljedirektoratet.

 • Oljedirektoratet på ONS

  23.08.2012 28 - 31 august 2012

 • Velkommen!

  23.08.2012 Oljedirektoratet er også i år til stede på oljemessa ONS. Petroleumsmyndighetene samles under Riksløven på en felles stand.

 • Går sammen om å teste ut teknologi

  21.08.2012 En ny samarbeidsavtale skal gjøre det enklere å prøve ut nye metoder for å få ut mer olje fra feltene på norsk sokkel.

 • Seismikkinnsamlingen ved Jan Mayen er avsluttet

  16.08.2012 Natt til 10. august avsluttet fartøyet Nordic Explorer innsamlingen av 2D-seismikk utenfor Jan Mayen. Operasjonen har pågått siden 5. juni.

 • IOR og frokost

  16.08.2012 Oljedirektoratet inviterer til IOR-frokost (IOR, økt oljeutvinning) på ONS onsdag 29. august.

 • IOR-prisen deles ut på ONS

  27.02.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2010 skal deles ut på åpningsdagen under ONS i august.

 • Leting

  16.01.2012 I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er seks flere enn i 2010. 16 av funnene ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.

 • Kostnadsutvikling

  16.01.2012 Norsk petroleumsvirksomhet er inne i en periode med kraftig aktivitetsvekst og høyt investeringsnivå. Dette er positivt, men en slik utvikling byr samtidig på utfordringer knyttet til kapasitet og selskapenes evne til å gjennomføre planlagte prosjekter.

 • Planlagte feltutbygginger

  16.01.2012 Oljeselskapene har meldt inn at de planlegger å sende inn mellom 15 og 20 PUD-er (plan for utbygging og drift) de neste to årene. Alle utbyggingene kommer i Nordsjøen og Norskehavet.

 • Petroleumsproduksjon

  16.01.2012 Det ble produsert i alt 218,7 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2011. Dette er 44,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fem prosent fra 2010.

 • Seismikk

  16.01.2012 Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

 • Sokkelåret 2011 - pressemeldinger

  13.01.2012 Oljenæringen bidro også i 2011 sterkt til Norges gode økonomi. Fjorårets investerings- og aktivitetsnivå var høyt, og det kommer til holde seg høyt i de neste fem årene.

 • Forskere hedret med IOR-pris

  07.06.2011 Professor Tor Austad ved Universitetet i Stavanger og forskningssenteret Corec er hedret med Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å få ut mer olje fra krittreservoarer.

 • Tor Austad og Corec deler OD sin IOR-pris 2010

  07.06.2011 Professor Tor Austad (UiS) og forskingssenteret Corec ved IRIS er tildelt OD sin IOR-pris for 2010. Austad og Corec vert heidra for den svært viktige forskinga som er utført for å få meir olje ut av krittfelta.

 • Corec, Internasjonalt senter for auka oljeutvinning

  07.06.2011 Senteret er eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), forskingsstiftinga IRIS og ConocoPhillips som operatør for Ekofisk, Eldfisk og Tor (utvinningsløyve 018).

 • Tor Austad

  07.06.2011 Professor Tor Austad har arbeidd med kjemiske metodar for EOR (enhanced oil recovery, forbetra oljeutvinning) heilt sidan det første nasjonale programmet for auka oljeutvinning  OD-administrerte SPOR, vart starta i 1985.

 • Overvåker bevegelsene i jordskorpa

  22.02.2011 Et nytt seismometer har fått en framtredende plassering i Oljedirektoratets nye bygg.

 • En fiskeøgle fra trias på Svalbard

  22.02.2011 Under geologisk feltarbeid for Oljedirektoratet sommeren 2007 fant geologene et godt bevart skjelett av en liten fiskeøgle på et fjellplatå like ved Muenfjellet, på vestkysten av Edgeøya på Svalbard. Selv om rester etter fiskeøgler ikke er uvanlig på Svalbard, er det svært sjelden at hodet er bevart – noe som var tilfelle med dette funnet. 

 • Oppdatert havhest

  22.02.2011 Oljedirektoratet er stolte av logoen, en havhest under kongelig bøylekrone. Oljedirektoratets styre fastsatte den 6. august 1975 hvordan Oljedirektoratets logo skulle se ut. Deretter ble den godkjent av Industridepartementet 27. november 1975.

 • Jordens alder – en fargerik historie

  22.02.2011

 • Oljedirektoratet i nytt bygg

  22.02.2011 I dag, 22. februar, åpnet Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland Oljedirektoratets nybygg i Stavanger.

 • Sokkelåret 2010 – Petroleumsproduksjon

  13.01.2011 Det ble produsert i alt 229,5 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2010. Dette er 34,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fire prosent fra 2009.

 • Sokkelåret 2010 - Uoppdagede ressurser

  13.01.2011 Volumet på estimerte, uoppdagede ressurser på norsk kontinentalsokkel er redusert fra 3,3 til 2,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).

 • Sokkelåret 2010 - Leteaktiviteten

  13.01.2011 I 2010 ble det gjort 16 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er 12 færre enn i 2009. Det ble avsluttet 41 letebrønner i løpet av året.

 • Sokkelåret 2010 – Utbygginger

  13.01.2011 I løpet av 2010 godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Mange nye bunnfaste innretninger er planlagt bygd, og det vil bli høy aktivitet i Nordsjøen.

 • Sokkelåret 2010 - Investeringer

  13.01.2011 Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene for 2011 forventes å ligge litt over nivået i toppåret 2009 – rundt 150 milliarder kroner.

 • Sokkelåret 2010 - Pressemeldinger

  13.01.2011 Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt, og investeringene kommer til å øke i de nærmeste årene. Til tross for dette ser det ut til at mer enn 50 prosent av oljen blir liggende igjen i feltene. Det bekymrer Oljedirektoratet som nå etterlyser kraftigere tiltak fra selskapene for å sikre verdiene.

 • Får pris for havbunnsteknologi

  02.06.2010 FMC Technologies mottok i dag, 2. juni, Oljedirektoratets IOR-pris for 2009 for fremragende teknologiutvikling av produksjonssystemer på havbunnen.

 • Sokkelåret 2009 - Miljø

  15.01.2010 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet og forlenget levetid på feltene.

 • Sokkelåret 2009 – Utbygginger

  15.01.2010 I løpet av 2009 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Goliat i Barentshavet og olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen. I løpet av 2010 kan det bli sendt inn opp til sju nye utbyggingsplaner for godkjenning.

 • Sokkelåret 2009 – Investeringer

  15.01.2010 I et år der den internasjonale finanskrisen førte til betydelig ordrebortfall i flere næringer, holdt investeringene i petroleumssektoren seg på et historisk høyt nivå. Slik var petroleumssektoren en viktig buffer for norsk økonomi i et urolig år i internasjonal økonomi.

 • Sokkelåret 2009 – Ressursregnskapet

  15.01.2010 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2009. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Regnskapet viser en økning i brutto oljereserver på 64 mill. Sm3.

 • Sokkelåret 2009 - Petroleumsproduksjon

  15.01.2010 Det ble produsert i alt 238,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2009. Dette er 24,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent nedgang fra 2008, men mer en prognosert produksjon for 2009.

 • Sokkelåret 2009 – Leteaktiviteten

  15.01.2010 Leteaktiviteten 2009 – Rekordhøy leteaktivitet

 • Sokkelåret 2009 - Pressemeldinger

  15.01.2010 Oljeproduksjonen faller fortsatt. Det haster med å ta et krafttak for å få opp oljeressursene i de store feltene. Mangel på beslutninger hos rettighetshaverne kan føre til at økonomisk lønnsomme ressurser går tapt.

 • Sokkelåret 2009

  11.01.2010 Oljedirektoratet inviterer med dette til pressekonferanse om Sokkelåret 2009 fredag 15. januar kl. 09.30.

 • Feil geologisk forståelse førte til oljelekkasje

  08.12.2009 Den 14. mai 2008 ble det varslet om et oljelag på havoverflaten nær Tordisfeltet. Undersøkelser av havbunnen ble iverksatt, og 30. mai ble det oppdaget en stor grop like ved havbunnsinnretningene på Tordis.

 • Tordis ble feiltolket

  17.11.2009 Etter oljelekkasjen på Tordisfeltet har Oljedirektoratet gjennomført stratigrafiske undersøkelser. Disse viser at Utsiraformasjonen ikke er til stede der injeksjonsbrønnen på Tordis ble boret.

 • Sokkelåret 2008 - Petroleumsproduksjon

  08.01.2009 Det ble produsert i alt 242,2 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2008. Dette er 21,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en liten økning fra 2007.

 • Sokkelåret 2008

  08.01.2009 Pressemelding 1/2009: I 2008 ble det boret flere letebrønner enn noen gang på norsk sokkel. Det ble påbegynt 56 letebrønner, mot 32 året før. Nær annenhver brønn ga funn, og fjoråret ble således et rekordår for antall funn på norsk sokkel – 25 funn totalt.Oljeproduksjonen fortsetter på en fallende kurve, men produksjonen i 2008 er likevel nesten fire prosent høyere enn Oljedirektoratets prognose.Status for myndighetenes mål om oljereservevekst på fem milliarder fat i tiårsperioden fra 2005 til 2015 er en økning av reservene på nær 1,5 milliarder fat. Det blir en utfordring å nå målet. Året 2008 ble sterkt preget av en global konjunkturnedgang som også førte til dramatisk fall i oljeprisene. Situasjonen har også skapt usikkerhet rundt kostnadsnivået og planlagte investeringer i nye prosjekter på norsk sokkel.

 • Sokkelåret 2008 - Seismikk i Nordland VII og Troms II

  08.01.2009 Oljedirektoratet samlet i 2008 inn cirka 12 000 kilometer 2D-seismikk og 700 kvadratkilometer 3D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen av seismiske data startet sommeren 2007 og blir avsluttet sommeren 2009. Dette blir utført på oppdrag for regjeringen.

 • Sokkelåret 2008 - Miljø

  08.01.2009 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet, haleproduksjon og forlenget levetid på feltene.

 • Sokkelåret 2008 - Sameksistens

  08.01.2009 I løpet av de siste par årene har det vært et økende konfliktnivå mellom seismikk- og fiskerinæringene. Dette skyldes i hovedsak en økning i den seismiske datainnsamlingen som følge av økt petroleumsaktivitet generelt.

 • Sokkelåret 2008 - Nye aktører

  08.01.2009 Åtte nye selskaper ble prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2008. Per i dag er 15 selskaper til vurdering.

 • Sokkelåret 2008 - Utbygginger

  08.01.2009 I løpet av 2008 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av Yttergryta og Morvin i Norskehavet. I 2009 kan det bli sendt inn opp til ti nye utbyggingsplaner til myndighetene for godkjennelse.

 • Sokkelåret 2008 - Investeringer

  08.01.2009 Høy oljepris førte i 2008 til en betydelig økning i aktivitets- og kostnadsnivået på norsk sokkel. Investeringer inklusiv leteaktivitet viste i 2008 en fortsatt vekst i forhold til tidligere år. ODs foreløbige anslag er i overkant av 130 mrd NOK.

 • Sokkelåret 2008 - Leteaktiviteten

  08.01.2009 Det ble påbegynt 56 letebrønner på norsk kontinentalsokkel i 2008. Det er rekord og en økning på 24 letebrønner sammenlignet med 2007. Det ble gjort 25 nye funn i 2008.

 • Sokkelåret 2008 - Ressursregnskapet

  08.01.2009 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31. desember 2008. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.).

 • Sokkelåret 2007 – Miljø

  14.01.2008 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet, haleproduksjon og forlenget levetid på feltene.

 • Sokkelåret 2007 – seismikk

  14.01.2008 Oljedirektoratet samlet i 2007 inn 2617 kilometer seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen fortsetter sommeren 2008.

 • Sokkelåret 2007 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2007)

  14.01.2008 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2007. Anslaget er på 13 mrd. Sm3 o.e. Regnskapet viser en relativt god tilvekst fra letevirksomheten og en økning i brutto reserver.

 • Sokkelåret 2007 - Utbygginger

  14.01.2008 I løpet av 2007 ble det godkjent 8 planer for utbygging og drift (PUD) for 9 nye forekomster. I 2008 forventes det at rundt 10 PUD-er oversendes myndighetene.

 • Sokkelåret 2007 - leting

  14.01.2008 Det er påbegynt 32 letebrønner i 2007. Av disse er 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet. I 2006 forventet OD at rundt 30 letebrønner ville bli påbegynt i 2007. I 2008 regner OD med at den høye leteaktiviteten vil fortsette.

 • Sokkelåret 2007 – Investeringer

  14.01.2008 Aktiviteten på norsk sokkel er høy. Høy oljepris har gjort at både aktivitets- og kostnadsnivået har økt betydelig. Det forventes en fortsatt vekst i de samlede investeringskostnadene.

 • Sokkelåret 2007 - Petroleumsproduksjon

  14.01.2008 Det ble produsert i alt 237,8 millioner standard kubikkmeter (Sm³) salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2007. Dette er 26,2 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004.

 • Sokkelåret 2007

  14.01.2008 Pressemelding 5/2008: Gassproduksjonen i 2007 har økt. Oljeproduksjonen er noe mindre enn i året før, men dette er som forventet. Det er påbegynt 32 letebrønner i 2007, noe som innebærer en økning fra 26 i 2006. Det er gjort 12 nye funn, men de fleste ser ut til å være nokså små. Sokkelen er ellers karakterisert av høy aktivitet og fortsatt vekst i de samlede investeringskostnadene. Sokkelåret 2007 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende femårsperiode.

 • Sokkelåret 2007 - Nye aktører

  11.01.2008 I alt ble 13 nye selskaper prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2007. Per i dag er 14 selskap til vurdering.

 • ODs IOR-pris 2006 til Baker Hughes og Halliburton

  23.01.2007 I år gir Oljedirektoratet anerkjennelse til leverandørindustrien for innsatsen som gjøres for økt verdiskaping på norsk sokkel, ikke minst innen forskning og utvikling. Baker Hughes og Halliburton er begge tildelt IOR-prisen 2006 for framtidsrettet utvikling og anvendelse av avanserte bore- og brønnløsninger.

 • Sokkelåret 2006 - Nye grenser for norsk sokkel

  05.01.2007 I løpet av 2007 vil FN fastsette nye yttergrenser for norsk kontinentalsokkel. I 1996 fikk Oljedirektoratet i oppdrag av Utenriksdepartementet å samle inn data og kartlegge områder i Norskehavet og Barentshavet for å finne ut hvor langt norsk sokkel strekker seg utover 200-milsgrensen.

 • Sokkelåret 2006 - E-drift er framleis ei satsing

  05.01.2007 Petroleumsnæringa er godt i gang med å ta i bruk e-drift. Oljedirektoratet vil framleis satse på e-driftforum og vere ein pådrivar der det er for lite aktivitet.

 • Sokkelåret 2006 - Datainnsamling i Nordland VII og Troms II

  05.01.2007 Oljedirektoratet skal i 2007 bruke 70 millioner kroner på innsamling av geofysiske data i havområdene utenfor Lofoten og i Barentshavet.

 • Sokkelåret 2006 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2006)

  05.01.2007 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2006. Anslaget er på 13 GSm3 o.e. Regnskapet viser et begrenset tilfang av nye ressurser fra leting og nullvekst med hensyn til brutto reserver. Det er sågar en liten nedjustering av brutto oljereserver (-16 Msm3). På den positive siden er det registrert modning av en rekke prosjekter samt igangsetting av nye prosjekter på felt.

 • Sokkelåret 2006 - Leteaktiviteten

  05.01.2007 Det er påbegynt 26 letebrønner i 2006. Av disse er 18 undersøkelsesbrønner og åtte aavgrensningsbrønner.  Det er avsluttet 23 letebrønner. Antallet letebrønner er doblet i forhold til 2005. Det er likevel boret færre brønner enn det som var planlagt, og dette skyldes i hovedsak mangel på borerigger.

 • Sokkelåret 2006 - Nye aktører

  05.01.2007 I alt 16 nye selskap ble i løpet av 2006 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel. Ved årsskiftet var ytterligere 13 selskap under vurdering.

 • Sokkelåret 2006 - Aktivitetsnivået

  05.01.2007 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Med økende oljepris har både aktivitetsnivået og kostnadsnivået økt betydelig. Prognosene for investeringsutviklingen fram til 2011 viser at aktivitetsnivået fortsatt vil holde seg høyt. Det er en rekke modifikasjons- og økt utvinningsprosjekter på felt i drift (Ekofisk, Eldfisk, Snorre, Troll olje og Valhall) sammen med nye utbygginger (35/9-1 Gjøa og 6507/5-1 Skarv) som bidrar til den høye aktiviteten.

 • Sokkelåret 2006 - Petroleumsproduksjon

  05.01.2007 Det ble produsert i alt 248 millioner Sm³ salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2006. Dette er 16 millioner Sm³ o.e. mindre enn rekordåret 2004. Ett nytt felt er satt i produksjon i løpet av året; Ringehorne Øst. I 2007 forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Snøhvit, Vilje og Volve.

 • Sokkelåret 2006

  05.01.2007 Pressemelding 1/2007. Gassproduksjonen på norsk sokkel i 2006 var rekordhøy, men oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Det ble påbegynt 26 letebrønner i 2006, det er dobbelt så mange som året før, men det er bare gjort fire funn. Ellers er sokkelen preget av riggmangel og prisøkning. Sokkelåret 2006 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende fem-årsperiode.

 • Sokkelåret 2005 - E-drift

  12.01.2006 E-drift betyr å ta i bruk nye driftsformer. Disse baserer seg på at IKT løsninger som inkluderer (nær) sanntidsdata brukes for å integrerte arbeidsprosesser, mellom fag, hav og land og forskjellige organisasjoner. Hensikten med dette er å få til hurtigere og bedre beslutninger.

 • Sokkelåret 2005 - Miljø

  12.01.2006 Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2005.

 • Sokkelåret 2005 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2005)

  12.01.2006 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2005. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene.

 • Sokkelåret 2005 - Leteaktivitet

  12.01.2006 Det ble påbegynt 12 letebrønner i 2005. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner. Det er gjort seks nye funn, tre i Nordsjøen og tre i Norskehavet.

 • Sokkelåret 2005 - Tildeling av areal

  12.01.2006 I løpet av 2005 ble selskapene på norsk sokkel tilbudt 45 nye utvinningstillatelser. Det gjaldt tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Høsten 2005 utløp også søknadsfristen for utvinningstillatelser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

 • Sokkelåret 2005 - Nye aktører

  12.01.2006 I alt ni nye selskap ble i løpet av 2005 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel. Ved årsskiftet var ytterligere ti selskap under vurdering.

 • Sokkelåret 2005 - Aktivitetsnivået

  12.01.2006 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

 • Sokkelåret 2005 - petroleumsproduksjon

  12.01.2006 Det ble produsert i alt 257 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter i 2005. Dette er 6 millioner Sm3 o.e. mindre enn rekordåret 2004. To nye felt er satt i produksjon i løpet av året; Kristin og Urd. I 2006 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Enoch og Blane.

 • Sokkelåret 2005

  12.01.2006 Pressemelding 2/2006: 2005 resulterte i ny rekordproduksjon av gass fra norsk kontinentalsokkel. Oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Til tross for få letebrønner, var resultatene gode, med funn i nye områder og med funn i nye letemodeller i modne områder. Sokkelåret 2005 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende femårsperiode.

 • Sokkelåret 2004 - Miljø

  13.01.2005

 • Sokkelåret 2004 - ressursregnskap

  13.01.2005 Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen.

 • Sokkelåret 2004 - Aktivitetsnivået

  13.01.2005 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

 • Sokkelåret 2004 - Petroleumproduksjon

  13.01.2005 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter. Dette er 1 million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

 • Sokkelåret 2004

  13.01.2005 Pressemelding 1/2005Aldri før har det blitt produsert mer petroleum på norsk sokkel enn i 2004. Samtidig er aktiviteten på sokkelen høy, med flere nye prosjekter og utbygginger i vente.

 • Sokkelåret 2004 - Leteaktiviteten

  12.01.2005 I 2004 ble det påbegynt 17 letebrønner. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner.

 • Sokkelåret 2004 - Sju nye selskaper

  21.12.2004 Selskapene Wintershall, Noble Energy og Centrica er de siste av i alt sju nye aktører som myndighetene i løpet av 2004 har prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel.

 • Sokkelåret 2004 - 18. konsesjonsrunde

  08.06.2004 I forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel får 16 selskaper tilbud om deltagelse i 16 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 46 blokker eller deler av blokker.

 • Sokkelåret 2004 - Stadig mer areal tilgjengelig

  30.01.2004 Utlysningen av 18. konsesjonsrunde er ikke før unnagjort, før myndighetene lyser ut nytt areal i forbindelse med årets runde av tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004). I forbindelse med TFO 2004 serverer Oljedirektoratet interesserte selskaper en gavepakke med lett tilgjengelig og spesielt tilrettelagt informasjon om områdene i utlysningen.

 • IOR-prisen 2003 til Valhall

  13.01.2004 Oljedirektoratets IOR-pris for 2003 er i dag tildelt Valhall Unit og operatørselskapet BP for prosjektet "Life of Field Seismic " på Valhallfeltet.

 • Pressekonferanse om Sokkelåret 2016

  12.01.1999 Oljedirektør Bente Nyland legger 12. januar fram resultater av leting og produksjon i 2016, og investerings- og produksjonsprognoser for de neste fem årene.

Neste