Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004

13.01.2005 Pressemelding 1/2005Aldri før har det blitt produsert mer petroleum på norsk sokkel enn i 2004. Samtidig er aktiviteten på sokkelen høy, med flere nye prosjekter og utbygginger i vente.

Ny produksjonsrekord
Produksjonen av salgbar petroleum på norsk sokkel nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.). Dette er en million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

Nye felt
To nye felt er satt i produksjon i løpet av 2004; Skirne og Kvitebjørn. I 2005 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Kristin og Urd.

Nye aktører
I løpet av 2004 er sju nye selskap prekvalifisert som operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel.

Høyt aktivitetsnivå
Investeringer for 2004 er anslått til nærmere 70 milliarder kroner (2004) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før.

I løpet av 2004 mottok myndighetene åtte søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. Alvheim og Urd ble godkjent i 2004, mens Vilje og Rimfaks/Skinfaks IOR forventes godkjent første kvartal 2005.

Nytt areal
Ikke siden første konsesjonsrunde i 1965 har mer nytt areal blitt gjort tilgjengelig på norsk sokkel. I 18. konsesjonsrunde og TFO 2004 er selskapene tildelt i alt 44 nye utvinningstillatelser. 60 prosent av arealene på norsk sokkel er nå åpnet for petroleumsaktivitet. Tildelingene i 2004 har ført til en økning i lisensiert område fra ni til 16 prosent.

Leting i 2004
Det ble i fjor påbegynt 17 letebrønner. To av dem var fortsatt under boring ved årsskiftet. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. Det ble gjort fire nye oljefunn i 2004.

Stabile ressurser
Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen. Og gjennomsnittlig utvinningsgrad av olje for felt i drift stiger.

OD med fokus på miljø
Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2004, blant annet omhandler det nullutslipp, energiforsyning og arbeidet med en forvaltningsplan for Barentshavet.


Oppdatert: 17.08.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.