Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - 18. konsesjonsrunde

08.06.2004 I forbindelse med 18. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel får 16 selskaper tilbud om deltagelse i 16 nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 46 blokker eller deler av blokker.

Tildelingen er omfattende både i Nordsjøen og Norskehavet, og inneholder blokker innenfor lite utforskede områder, men med høyt potensial, samt blokker innenfor etablerte områder med bekreftede letemodeller. Det er også en interessant blanding av store etablerte selskaper og mindre, relativt nye aktører, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs i en pressemelding fra OED.

18. konsesjonsrunde inneholder til sammen 95 utlyste blokker, og er når det gjelder areal den største konsesjonsrunden på norsk sokkel siden 1965.
I de utlyste blokkene har Oljedirektoratet (OD) kartlagt hele 109 prospekter og prospektmuligheter.

- Oljedirektoratet er svært fornøyd med runden så langt. Interessen har vært stor og søknadsinteressen var over forventet. Tildelingene vi ser nå gir oss god grunn for framtidsoptimisme, sier Oljedirektoratets direktør for leting, Bente Nyland.

Tildelingene omfatter til sammen 46 blokker eller deler av blokker, fordelt på 16 nye utvinningstillatelser. (Se kart: Tildelinger i Nordsjøen, Tildelinger i Norskehavet)

Mange av blokkene som nå er gjort tilgjengelige ligger i dypvannsområdene i Norskehavet og rundt 62. breddegrad, altså på grensen mellom Norskehavet og Nordsjøen.
Tildelinger på dypt vann i Norskehavet utfyller viktige letestrategiske målsettinger.

En stor portefølje er også konsentrert om Egersundbassenget og Farsundbassenget i den sørøstlige delen av Nordsjøen.

- Det er mye nytt og spennende areal som nå er åpnet for aktivitet. Tildelingen av blokker i Farsundbassenget og Egersundbassenget representerer for eksempel begynnelsen på en ny æra for de permiske letemodellene på norsk sokkel, det vil si utforskning av eldre lag enn Kritt, Jura og Trias, hvor de fleste funnene på norsk sokkel er gjort, forteller Hans-Ivar Sjulstad i OD.

- I denne konsesjonsrunden ser vi også for første gang stratigrafisk inndeling av utvinningstillatelser på norsk sokkel. I alt gjelder dette fem av blokkene i 18. runde.

Stratigrafisk inndeling betyr at én utvinningstillatelse, i tillegg til å være geografisk avgrenset, også er avgrenset etter alderen på de geologiske lagrekkene. Det vil si at innenfor ett geografisk område kan én utvinningstillatelse omfatte grunne geologiske lag, mens en annen omfatter dypere geologiske lag.

Følgende selskaper får tilbud om deltakelse i utvinningstillatelser, antallet i parentes:

 • Statoil (9)
 • Hydro (4)
 • Shell (4)
 • BG (2)
 • ENI (4)
 • Gaz de France (2)
 • ChevronTexaco (2)
 • RWE Dea (2)
 • DONG (1)
 • Amerada Hess (1)
 • Pertra (2)
 • Paladin (1)
 • Esso (1)
 • Total (1)
 • Idemitsu (1)
 • Revus (1)

Følgende selskaper får tilbud om operatørskap, antallet operatørskap i parentes:

 • Statoil (4)
 • Hydro (2)
 • Shell (2)
 • ENI (2)
 • Total (1)
 • Pertra (1)
 • Paladin (1)
 • Esso (1)
 • ChevronTexaco (1)
 • RWE Dea (1)

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.