Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - Aktivitetsnivået

13.01.2005 Vi er inne i en periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Den høye aktiviteten skyldes investeringer knyttet til store prosjekt som utbygging av Ormen Lange og Snøhvit. I tillegg kommer investeringer i økte utvinningsprosjekter på felt, planer for nye prosjekter på felt og en rekke mindre funn som samlet bidrar til den høye aktiviteten.

Investeringer for 2004 er anslått til nærmere 70 milliarder kroner (2004) eksklusiv letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn året før.

I løpet av 2004 mottok myndighetene åtte søknader om Plan for utbygging og drift (PUD) og PUD-fritak. Alvheim og Urd ble godkjent i 2004, mens Vilje og Rimfaks/Skinfaks IOR forventes godkjent første kvartal 2005. Det er forventet en stor økning i antall søknader i år; 16 PUD og søknad om PUD-fritak, en PAD og 3 søknader om endret PUD.

 Det er stor usikkerhet knyttet til det framtidige investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel. Dette gjelder spesielt tidsinnfasing av prosjekter som per dato ikke er besluttet gjennomført. I tillegg kan investeringsprofilet endre seg på grunn av tidsforskyvning og nivå på besluttede prosjekter.

Investeringene i perioden 2005 - 2009 er fordelt på 39 prosent til utvinningsbrønner, 20 prosent til modifikasjoner av eksisterende installasjoner, 21 prosent til bygging av nye installasjoner og 20 prosent til investeringer i rør- og landanlegg.

Fordeling av investeringene har endret seg markant siden sist investeringstopp som var i 1998 hvor det ble investert like mye som det er forventet i år. I 1998 var halvparten av investeringene relatert til bygging av nye innretninger, mens det i dag er kun 17 prosent som går til nye innretninger. Brønner, modifikasjoner, rør og landanlegg har i år 60 -70 prosent høyere investeringer enn i 1998.

Fordeling investeringer 2005-2009
 
Driftskostnadene eksklusiv CO2-avgift og tariffer utgjorde i 2004 om lag 33 milliarder kroner. Det er forventet at dette nivået vil holde seg i de nærmeste årene.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.