Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - Leteaktiviteten

12.01.2005 I 2004 ble det påbegynt 17 letebrønner. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner.

I 2004 er det gjort fire nye funn av olje; tre i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Det er ikke gjort nye funn av gass.

I Nordsjøen er det gjort tre nye funn.
Vest av Utsirahøgda har Esso funnet olje i brønn 16/1-7, i bergarter av jura alder. Funnets størrelse skal nå evalueres.
På Bragefeltet har Norsk Hydro i utvinningsbrønn 31/4-A-30 B overraskende påvist en ny, mindre oljesone i jura. Oljesonen ligger i et dypere stratigrafisk nivå enn selve hovedreservoaret på feltet.

Selv om størrelsen på funnet er i underkant av 1 mill Sm3 representerer det en viktig tilleggsressurs som raskt kan knyttes til produksjonen.

I Topasprospektet, mellom Gullfaks og Visund, har Statoil funnet olje i undersøkelsesbrønn 34/10-48 S i bergarter av mellom-jura og øvre trias sandsteiner. Rettighetshaverne vurderer å søke om tillatelse til prøveutvinning. Erfaring fra denne prøveutvinningen vil kunne gi viktig informasjon om funnets størrelse og produksjonsegenskaper.

I tillegg har Marathon, sør for Heimdalfeltet, i bergarter av tertiær alder, avgrenset funnene 24/9-5 og 24/9-6, som opprinnelig ble påvist av Fina Exploration i 1993 og 1994. Funnene er nå avgrenset med brønnene 24/9-7, 7A, 7B og 7C.

- Det ble påvist hydrokarboner i alle de fire avgrensningsbrønnene og resultatene er oppmuntrende siden boringene ble gjort i en letemodell som i dette området er vanskelig å utforske. Reservoaret er i såkalte injektorsander, det vil si sand som under gitte geologiske forutsetninger beveger seg oppover og inn i overliggende geologiske lag, forteller direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

De påviste ressursene blir nå vurdert som et mulig tilegg til Alvheimfunnene som er planlagt bygd ut i nær framtid.

I Norskehavet er det gjort ett nytt oljefunn.
Statoil har funnet olje i undersøkelsesbrønn 6608/11-4, som ble boret på Linerleprospektet cirka 25 kilometer nordøst av Nornefeltet. Funnet ligger i jura-bergarter. Det ble her utført en omfattende innsamling av kjerner, logger og væskeprøver.
Funnet er det største og mest lovende som ble påvist fjor, og det er planlagt avgrenset i nær framtid.

Nye funn 2004, utvinnbare ressurser millioner Sm3 o.e.:

Brønn

Operatør

  Olje

Gass

16/1-7

Exxon Mobil

1-2

1<

6608/11-4

Statoil

12-15

 

34/10-48 S

Statoil

3-4

 

31/4-A-30 B

Norsk Hydro

1<

 

 

 

17-22

1<


Statoil har i tillegg avgrenset Alvefunnet med brønn 6507/3-4. Alvefunnet ligger cirka ti kilometer sørvest av Nornefeltet og ble påvist i 1990. Funnet er et gass- og kondensatfunn i jura. Brønnen har økt ressursgrunnlaget i Alvefunnet.

Ved årsskiftet var to brønner under boring: Norske Shells brønn 6406/9-1 på Presidentprospektet og Enis avgrensningsbrønn 6406/1-3 på Sklinnahøyden i Norskehavet. Denne brønnen skal avgrense 6406/1-2-funnet som ble gjort i 2003.

Antall letebrønner endte noe lavere enn hva OD anslo ved inngangen til 2004. Dette skyldes blant annet utsettelsen av Hydros brønn på Stetind og at de to letebrønnene i Barentshavet usettes til 2005. Utsettelsen skyldes dels streiken blant de riggansatte, dels forsinkelser i forbindelse med verkstedopphold og samtykkebehandling for leteriggen Eirik Raude.

Bente Nyland legger likevel vekt på at 2004 har vært et bra leteår.

- De nye funnene, sammen med de eldre funnene som nå er avgrenset, har gitt oss mye viktig informasjon og kan resultere i nye utbygginger på norsk sokkel, sier Nyland.


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.