Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - Petroleumproduksjon

13.01.2005 Produksjonen av salgbar petroleum nådde i 2004 en ny topp. Det ble produsert i alt 263 millioner salgbare Sm3 oljeekvivalenter. Dette er 1 million Sm3 o.e. mer enn rekordåret 2003.

To nye felt er satt i produksjon i løpet av året; Skirne og Kvitebjørn. I 2005 forventes det at ytterligere to nye felt vil komme i produksjon; Kristin og Urd.

Totalproduksjonen av petroleum i 2005 forventes å bli 264 millioner Sm3 o.e.  og når en topp i 2008. I femårsperioden fram til 2009 forventes det å bli produsert 1 390 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette er i overkant av 100 millioner Sm3 o.e. mer enn i femårsperioden 2000 - 2004.

Petroleumsproduksjon

Det er salg av gass som bidrar til økningen. Det ble i 2004 solgt 78 milliarder Sm3 gass; en økning på 4,8 milliarder i forhold til 2003 (+ 7 %). Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige. I basisscenariet som Oljedirektoratet utarbeider, er det lagt inn en forventning om at gassalget skal øke fra dagens nivå til 120 milliarder Sm3 i 2011.

Produksjonen av olje var lavere i fjor enn tidligere år. Det ble produsert og levert 162,8 millioner Sm3 i 2004 mot 165,5 millioner året før. Oljeproduksjonen for 2004 var 2,8 prosent lavere enn ODs siste anslag. Avviket skyldes i stor grad bortfallet av produksjon fra Snorre og Vigdis i desember 2004.

For 2005 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe lavere enn i 2004, 160 millioner Sm3 (2,8 millioner fat per dag). I perioden 2005 - 2009 forventes det å bli produsert om lag 765 millioner Sm3 olje. Dette er 100 millioner Sm3 mindre enn i forrige femårsperiode.

Oljeproduksjon


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.