Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - Sju nye selskaper

21.12.2004 Selskapene Wintershall, Noble Energy og Centrica er de siste av i alt sju nye aktører som myndighetene i løpet av 2004 har prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel.

Av Øyvind Midttun

Godkjenningsbrev til Wintershall AG, Noble Energy Inc. og Centrica Energy er nå sendt ut. Både tyske Wintershall, amerikanske Noble Energy og britiske Centrica er prekvalifiserte som operatører.

Wintershall ble grunnlagt i 1894 og har siden 1969 vært et datterselskap av det tyske kjemikonsernet BASF. Wintershall fungerer som BASFs olje- og gassdivisjon. Selskapets interesser på norsk sokkel ble fram til 1998 ivaretatt gjennom Deminex. Ved splittingen av Deminex i 1998 ble interessene på norsk sokkel overtatt av RWE-DEA. I 2002 kjøpte selskapet Clyde Petroleum, og det ble en integrert del av Wintershall.
Selskapet har totalt ca 1500 ansatte.

Centrica ble dannet i 1997 da British Gas ble splittet i Centrica plc og BG plc. Centrica er hovedsakelig et gasselskap og er per i dag den største gassleverandøren i Storbritannia. Selskapet har per i dag cirka 29700 ansatte og driver med alt fra telefoni til distribusjon og produksjon av elektrisitet og gass.
Centrica Energy er et samlenavn på en gruppe forretningsområder innen morselskapet Centrica som dekker all oppstrømsaktivitet. Dette inkluderer produksjon av både gass og elektrisk kraft. Selskapet opererer blant annet Morecambe feltene på britisk sokkel, og har våren 2004 kjøpt en 33,33 prosent eierandeler i britisk del av Statfjordfeltet av ChevronTexaco. Centrica er nå nummer fem på listen over de største gassproduserende selskap i Storbritannia med en samlet produksjon på 10 prosent av den totale produksjonen i landet.

Noble Energy har sin opprinnelse i oljeselskapet "Samedan" som ble dannet i USA i 1932. I 1972 ble selskapet børsnotert under navnet "Noble" og i 2002 skiftet selskapet navn til "Noble Energy".
Noble er i dag et uavhengig oljeselskap. Selskapet har operasjoner i USA, Mexicogolfen, Kina, Ecuador, Storbritannia, Israel og Guinea. I Israel, Kina og Ecuador er selskapet operatør. Produksjonen fra britisk sokkel er på ca 11.000 fat/d.

I løpet av 2004 er sju nye selskap prekvalifisert:

  • Sumitomo, R
  • Oranje Nassau, R
  • Lundin Petroleum, O
  • Endeavour, R
  • Wintershall, O
  • Noble Energy, O
  • Centrica plc,O

(R=rettighetshaver; O=operatør)

- Når så mange nye selskap ønsker å etablere seg på norsk sokkel i løpet av ett år oppfatter vi det som et tegn at Norge fortsatt er et attraktivt sted å lete etter og utvinne petroleum. Vi tror disse nye selskapene - sammen med de som allerede er tilstede på sokkelen - vil bidra til økt verdiskaping og sørge for en langsiktig og optimal utnyttelse av olje- og gassressursene våre, sier sjefingeniør Ståle Thorsen i Oljedirektoratet.

Ordningen med prekvalifisering som rettighetshaver eller operatør ble innført som en følge av myndighetenes ønske om å få nye kompetente aktører inn på norsk kontinentalsokkel.

Bakgrunnen for opprettelsen av dette systemet er å gi selskapene et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

I tillegg benyttes systemet dersom myndighetene anser det som nødvendig å foreta en ny gjennomgang/rekvalifisering av selskap som i dag er rettighetshaver/operatør med lavt aktivitetsnivå og som ønsker å øke aktiviteten.

Oljelskapet DNO har i 2004 blitt rekvalifisert som operatør på norsk sokkel.

Kontaktperson i OD:
Ståle Thorsen, tlf 51876354

Oppdatert: 23.09.2013

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.