Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - ressursregnskap

13.01.2005 Det er ingen endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2004 i forhold til fjorårets regnskap. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene på sokkelen.

Gjenværende påviste og uoppdagede ressurser er redusert fra 9,1 til 8,9 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Dette utgjør 3 prosent av ressursbeholdningen. Reduksjonen tilsvarer produksjonen i 2004.

Ressursregnskapet viser at vi nå har 60 evaluerte funn med et forventet ressurspotensial på nærmere 750 millioner Sm3 o.e. Betingede ressurser i funn er justert ned med 12 millioner Sm3 o.e. fra 764 millioner Sm3 o.e. til 752 millioner Sm3 o.e.

Trekker en fra produksjonen i 2004, er anslaget for gjenværende, påviste ressurser redusert fra 5,7 til 5,5 milliarder Sm3 o.e.

Anslaget for de totale uoppdagede ressursene er uendret i forhold til anslaget gitt i fjor.

Gjenværende reserver
Godkjenning av utbyggingsplaner for funn ga en tilførsel til reservebeholdningen på 54 millioner Sm3 o.e. I tillegg ble en rekke prosjekter for økt utvinning på eksisterende felt besluttet med til sammen 82 millioner Sm3 o.e. Samtidig ble det produsert 263 millioner Sm3 o.e. Reserveerstatningen var derved litt over 50 %. Netto reduksjon av reserver i 2004 var 127 millioner Sm3 o.e. Totale gjenværende reserver er redusert med 3 prosent fra 4,1 til 3,9 milliarder Sm3 o.e.

Oljereserver
Gjennomsnittlig utvinningsgrad av olje for felt i drift er steget fra 45,5 i fjor til 46,0 prosent. 

Reservebeholdningen har økt 80 millioner Sm3 olje. Dette skyldes at det på over 30 felt er vedtatt prosjekter for økt utvinning.

Ressurser-reserver

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.