Oljedirektoratet

Sokkelåret 2004 - Stadig mer areal tilgjengelig

30.01.2004 Utlysningen av 18. konsesjonsrunde er ikke før unnagjort, før myndighetene lyser ut nytt areal i forbindelse med årets runde av tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004). I forbindelse med TFO 2004 serverer Oljedirektoratet interesserte selskaper en gavepakke med lett tilgjengelig og spesielt tilrettelagt informasjon om områdene i utlysningen.

Av Øyvind Midttun

TFO 2004

Ikke siden første konsesjonsrunde i 1965 har selskapene på norsk sokkel kunnet søke i så store areal som nå. Da 18. konsesjonsrunde ble lyst ut før jul i fjor, var det den største ordinære konsesjonsrunden på nesten 40 år. Nå, en drøy måned senere, gjør regjeringen enda mer areal tilgjengelig for oljeselskapene.

TFO (tildelinger i forhåndsdefinerte områder) 2004 inkluderer areal på hele sokkelen. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er i klar overvekt, men etter at regjeringen besluttet å åpne sørlige Barentshavet for helårig petroleumsvirksomhet, er det også tatt med områder her. Områdene ligger i tilknytning til Snøhvitfeltet.

Ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder ble innført som en fast ordning i fjor, som en videreføring av Nordsjøtildelingene. Målet med tildelingene er å sikre at store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur blir gjort tilgjengelig for industrien.

Årets runde omfatter et større område enn TFO 2003, hvor det ble lyst ut til sammen 143 blokker eller deler av blokker i Nordsjøen og Norskehavet. Arealene i TFO 2004 kan likevel vokse, på grunn av nye regler som sier at konsesjonsbelagte områder som blir tilbakelevert før søknadsfristen umiddelbart blir lagt inn i TFO.
I følge Olje- og Energidepartementet innebærer dette at alt areal som leveres tilbake innenfor det forhåndsdefinerte området automatisk vil være å anse som utlyst på tidspunktet for tilbakelevering.

Oljedirektoratet tilbyr nå skreddersydd informasjon om områdene i TFO 2004.
Foruten ODs Faktasider og Faktakart med tilgang til store mengder frigitt informasjon og data fra norsk sokkel, arbeider direktoratet nå med å publisere letemodeller og spesielt tilrettelagt brønndata med ODs egne tolkninger i området, og sluttrapporter (Final Well Report) fra utvinningstillatelser eldre enn 20 år. En stor del av dette vil gi verdifull nøkkelinformasjon om mulighetene for å finne olje og gass i de forhåndsdefinerte områdene.

Kontakperson i OD:
Eldbjørg Vaage

Oppdatert: 02.03.2022

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.