Oljedirektoratet

Sokkelåret 2005 - Leteaktivitet

12.01.2006 Det ble påbegynt 12 letebrønner i 2005. Av disse er ni undersøkelsesbrønner og tre avgrensningsbrønner. Det er gjort seks nye funn, tre i Nordsjøen og tre i Norskehavet.

Selv om antallet letebrønner er lavere enn hva OD forventet i begynnelsen av året vurderes likevel leteresultatene som gode med funn i nye områder og med funn i nye letemodeller i modne områder. Ressurstilveksten fra letevirksomheten er i størrelsesorden 3-16 mill Sm3 olje og 39-119 mrd Sm3 gass utvinnbart. Sammenholdt med 2004 er dette en økning i ressurstilveksten.

I Nordsjøen har Norsk Hydro i undersøkelsesbrønn 35/11-13 påvist et mindre oljefunn i jura like nord for Framfeltet. Funnet ligger i et område med utbygd infrastruktur for produksjon av hydrokarboner. Mulighetene for at det vil være drivverdig vurderes derfor som gode og bekrefter enda en gang at det kan gjøres lønnsomme funn i de modne deler av sokkelen.
Like sør for dette funnet i blokk 31/2 har Norsk Hydro funnet olje i midtre jura sandstein  under selve Trollfeltet. Funnet ble påvist ved å fordype utvinningsbrønn 31/2-11 H. Dette funnet er gjort i en lite utforsket letemodell i Trollområdet.

Videre har Norsk Hydro påtruffet gass helt nord i Nordsjøen i undersøkelsesbrønn 35/2-1. Dette gassfunnet ligger like vest for Agatfunnet i et grunt sandsteinreservoar. Brønnen ble avsluttet på et dyp av 687 meter under havoverflaten. Brønnen testet en ny letemodell og er det grunneste letemål som er utforsket på norsk sokkel hittil.

I dypvannsområdene i Norskehavet er det gjort to nye gassfunn. Statoil har påvist et mindre gassfunn i undersøkelsesbrønn 6302/6-1 i paleocene sandstein i Mørebassenget mens Norsk Hydro har påvist gass i undersøkelsesbrønn 6605/8-1 i Vøringbassenget. Denne brønnen ble produksjonstestet. Videre avgrensning må til for å avdekke ressurspotensialet. Begge funnene er lokalisert i lite utforskete leteområder i Norskehavet og vurderes som viktige for å forstå den geologiske utviklingen i disse områdene.  

Sør for Kristinfeltet i Norskehavet har Norske Shell påvist gass i undersøkelsesbrønn 6406/9-1.  Funnet er gjort i sandsteiner av jura alder. Det ble gjennomført en omfattende innsamling av kjerner og logger i tilegg til at det ble utført to produksjonstester med gode resultater. Det er planlagt en avgrensningsbrønn i 2006 for endelig å fastslå størrelsen. Funnet er svært spennende for den videre utvikling av dette området i Norskehavet.

Nye funn 2005 - Utvinnbare ressurser

Brønn

Operatør

 

Olje [mill Sm3]

 

Gass [mrd Sm3]

 

35/11-13

 

Norsk Hydro

1-5

 

31/2 N- 11 H

 

Norsk Hydro

2-10

 

35/2-1

 

Norsk Hydro

 

14-19

6605/8-1

 

Norsk Hydro

 

15-48

6302/6-1

 

Statoil

 

1-3

6406/9-1

Norske Shell

 

10-50

 

 

3-15

40 - 120


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 29.01.2013

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.