Oljedirektoratet

Sokkelåret 2005 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2005)

12.01.2006 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2005. Det har imidlertid vært en betydelig modning av ressursene.

4,3 GSm3 oljeekvivalenter (milliarder Sm3 o.e) er produsert per 31.12.2005. 54 funn og mer enn 200 prosjekter for økt utvinning gir en portefølje på 5,4 GSm3 o.e. gjenværende påviste ressurser.


Ressursregnskapet

Det har i 2005 vært en betydelig økning i brutto reserver. Økningen i brutto gass- og væskereserver er på 281 MSm3 oljeekvivalenter (millioner Sm3 o.e.). Innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) for Tyrihans, godkjenning av endret PUD for Statfjord (Statfjord senfase) og en økning av reservene på Kristin er de største bidragsyterne til denne økningen.

Omtrent 163 MSm3 o.e skyldes godkjenning og innlevering av utbyggingsplaner samt reserver som er besluttet i rettighetshavergruppene. De resterende 118 MSm3 o.e skyldes økninger i reservene på flere felt blant annet som følge av at betingede ressurser i felt er besluttet.

Brutto økning i oljereserver i løpet av 2005 var 155 MSm3 - eller nær 1 milliard fat. Dette utgjør 19 prosent av ODs målsetting om å oppnå 5 milliarder fat nye oljereserver før 2015. Økningen i 2005 er det høyeste på fem år.

Oljereserver

Kondensatreservene er redusert med 31 MSm3 o.e som følge av at feltene Kristin, Mikkel og Åsgard fra 1. juli 2006 vil selge kondensatreservene som olje. (Halten Blend).
Anslaget for de totale uoppdagede ressursene er uendret i forhold til anslaget gitt i fjor.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.