Oljedirektoratet

Sokkelåret 2006 - Nye aktører

05.01.2007 I alt 16 nye selskap ble i løpet av 2006 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel. Ved årsskiftet var ytterligere 13 selskap under vurdering.

Ordningen med prekvalifisering som rettighetshaver eller operatør ble innført som en følge av myndighetenes ønske om å få nye kompetente aktører inn på norsk kontinentalsokkel.

12 selskaper prekvalifisert som rettighetshaver i 2006:
Mitsubishi, Discover, PA Resources, Ener Petroleum, Faroe Petroleum, Edison, Serica, Rocksource, Noreco, VNG, Bridge Energy, Aker Exploration

5 selskaper prekvalifisert som operatør i 2006:
OMV, Hunt Oil, Nexen, Petro Canada, Noreco.

Noreco ble først prekvalifisert som rettighetshaver, senere også som operatør.

Fra ordningen ble etablert i 2000 er til sammen 40 selskaper prekvalifisert. 22 av disse er prekvalifisert som operatør, mens 18 er prekvalifisert som rettighetshaver.

Bakgrunnen for opprettelsen av denne ordningen er å gi selskapene et tilbud om evaluering av deres egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

I tillegg benyttes ordningen dersom myndighetene anser det som nødvendig å foreta en ny gjennomgang/rekvalifisering av selskap som i dag er rettighetshaver/operatør med lavt aktivitetsnivå og som ønsker å øke aktiviteten.

Ved årsskiftet var 13 selskaper under vurdering, fire av disse søker prekvalifisering som operatør.

Selskap under vurdering:
Oilexo, Premier Oil, Pioner, E.ON Ruhrgas, Genesis Petroleum, Skagen 44, Bow Valley Energy, Petrofac, Flying high, PGNiG, Dana petroleum, Concedo og BayernGas.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.