Oljedirektoratet

Sokkelåret 2006 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2006)

05.01.2007 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2006. Anslaget er på 13 GSm3 o.e. Regnskapet viser et begrenset tilfang av nye ressurser fra leting og nullvekst med hensyn til brutto reserver. Det er sågar en liten nedjustering av brutto oljereserver (-16 Msm3). På den positive siden er det registrert modning av en rekke prosjekter samt igangsetting av nye prosjekter på felt.Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2006

4,6 GSm3 oljeekvivalenter (milliarder Sm3 o.e) er produsert per 31.12.2006. 49 funn og nær 300 prosjekter for økt utvinning sammen med vedtatte prosjekter gir en portefølje på 5,2 GSm3 o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Det har i 2006 kun vært en liten økning i brutto petroleumsreserver, til tross for reserveøkning på flere felt samt modning fra ressurser til reserver. Den største økningen i reserver er på feltene Sleipner Vest, Ekofisk og Yme. Den største reduksjonen i petroleumsreserver er på feltene Åsgard, Valhall og Kristin.

Brutto oljereserver er i løpet av året redusert med 16 MSm3. Av myndighetenes nye målsetning om å modne fram 800 MSm3 olje som reserver innen 2015, ble 155 MSm3 olje (eller nesten 1 milliard fat) bokført som nye reserver i 2005. Årets regnskap fører til en reduksjon av oppnådd reservetilvekst med 16 MSm3.Årlig, brutto reservetilvekst olje 1980 - 2006

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.