Oljedirektoratet

Sokkelåret 2007 - Nye aktører

11.01.2008 I alt ble 13 nye selskaper prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk sokkel i 2007. Per i dag er 14 selskap til vurdering.

Ordningen med prekvalifisering ble innført som følge av myndighetenes ønske om å få nye kompetente aktører inn på norsk sokkel.

6 selskaper ble prekvalifisert som rettighetshavere i 2007: Genesis, Concedo, Bayern Gas, Flying High, Skagen 44 og PGNiG.

7 selskaper ble prekvalifisert som operatør: Premier, E.ON Ruhrgas, Petrofac, Aker Exploration, Sagex, Discover og Rocksource.

Fra ordningen ble etablert i 2000 og til utgangen av 2007 er til sammen 48 selskaper prekvalifisert som operatører og rettighetshavere.

Prekvalifiseringsordningen gir selskapene et tilbud om vurdering av egnethet til deltakelse på norsk sokkel – før de bruker ressurser på vurdering av konkrete forretningsmuligheter.

I tillegg benyttes ordningen hvis myndighetene anser det som nødvendig å foreta en ny gjennomgang/prekvalifisering av selskap som i dag er rettighetshaver/operatør med lavt aktivitetsnivå og som ønsker å øke aktiviteten.

Ved årsskiftet 2007/2008 var 14 selskaper til vurdering: Oilexco, Pioneer, Canamens Energy, North Energy, Bow Valley Energy, Grupa Lotus, Perenco, Repsol, Dana Petroleum, Skeie Energy, Spring Energy, 4 Sea Energy, Dyas BV og Elexir Petroleum.

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.