Oljedirektoratet

Sokkelåret 2007 - Utbygginger

14.01.2008 I løpet av 2007 ble det godkjent 8 planer for utbygging og drift (PUD) for 9 nye forekomster. I 2008 forventes det at rundt 10 PUD-er oversendes myndighetene.

Flere av disse planene innebærer høye investeringer i nye produksjonsinnretninger (Skarv, Gjøa og Valhall videreutvikling). BP er operatør for både Valhall og Skarv. Statoil er operatør for Gjøa i utbyggingsfasen, mens Gaz de France overtar operatørskapet når feltet settes i produksjon.

Talisman fikk godkjent PUD for to utbygginger i 2007: Yme er gjenåpning av et felt som ble stengt ned i 2001. Feltet var tidligere i produksjon i fem år med Statoil som operatør. Talisman står også for utbyggingen av Revfeltet.  

I 2008 forventer myndighetene at det blir sendt inn rundt 10 nye PUDer. En av disse gjelder Frøyfeltet som er planlagt gjenåpnet med Det norske oljeselskap som operatør. Etter seks års produksjon ble dette feltet stengt ned i 2001 med daværende Elf som operatør.

Det største funnet der myndighetene venter en PUD i 2008, er 7122/7-1 Goliat med Eni som operatør. Denne planen forventes å komme mot slutten av året. Det er mange problemstillinger som må utredes i forbindelse med en utbygging av Goliat. Det kan medføre at PUD-en utsettes.

Det knytter seg alltid noe usikkerhet til når en PUD kan sendes til myndighetene, blant annet er det avhengig av resultatene av lete- og avgrensningsbrønner.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.