Oljedirektoratet

Sokkelåret 2007 – Investeringer

14.01.2008 Aktiviteten på norsk sokkel er høy. Høy oljepris har gjort at både aktivitets- og kostnadsnivået har økt betydelig. Det forventes en fortsatt vekst i de samlede investeringskostnadene.

OD mener at investeringsnivået vil fortsette å holde seg høyt de nærmeste årene. For 2008 forventes de samlede investeringene å passere 100 milliarder kroner. Dette tallet inkluderer ikke letekostnader (estimat for samlede letekostnader i 2008 er cirka 25 milliarder kroner). Mens investeringer knyttet til rør og landanlegg over tid vil bli redusert, øker investeringer knyttet til utvinningsbrønner og innretninger.


Figur 1. Investeringer fordelt på rør, landanlegg, utvinningsbrønner og innretninger.

Store bidragsytere til det høye investeringsnivået i 2008 er blant annet feltutbyggingene Gjøa, Skarv og Tyrihans. I tillegg kommer store investeringer på Valhall som i hovedsak er knyttet til ny innretning og nye brønner. Andre viktige bidragsytere er Ekofisk, Ormen Lange, Oseberg, Snorre, Statfjord og Troll II (Troll olje). Her er investeringene dels knyttet til modifikasjoner på innretningene, dels nye havbunnsinnretninger og dels nye brønner. Investeringene på disse ti feltene utgjør om lag 50 prosent av de samlede investeringene i 2008.

En svært viktig forklaring på økningen i investeringene er høyere pris per enhet. Prisutvikling per enhet kan forklares med utvikling i riggrater. Kostnader knyttet leie av rigg er ett av de områdene med sterkest prisvekst. Samtidig betyr riggleie mye for brønnkostnadene. For brønner boret med flyttbar innretning, utgjør riggleie nå i overkant av 50 prosent av brønnkostnadene.

Fra midten av 2004 til slutten av 2007 har riggraten for en avansert semi-rigg, som er den dominerende riggtypen i aktivitet på norsk sokkel, økt fra 150.000-475.000 USD per døgn.

 

 

Figur 2. Rateutvikling for semi-rigg.

En dominerende andel av investeringene de nærmeste årene kommer fra felt i drift og under utbygging.


 Figur 3. Investeringer fordelt på ressurskategori.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.