Oljedirektoratet

Sokkelåret 2007 – seismikk

14.01.2008 Oljedirektoratet samlet i 2007 inn 2617 kilometer seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen fortsetter sommeren 2008.

Da Stortinget behandlet Forvaltningsplanen (helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) i 2006, fikk Oljedirektoratet (OD) i oppdrag å samle inn geologiske/geofysiske data i Nordland VII og Troms II, det vil si i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Disse områdene er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, men de politiske myndighetene ønsker mer kunnskap om mulige olje- og gassressurser i området. Denne kunnskapen skal være med å danne grunnlaget for en ny behandling av Forvaltningsplanen i 2010.

For 2007 bevilget Stortinget 70 millioner kroner til formålet. I alt ble det i fjor samlet inn 2615 kilometer todimensjonal (2D) seismikk. Dette utgjorde under halvparten av den seismikkmengden OD regnet med å samle inn i fjor og skyldes problemer med å skaffe seismisk fartøy.

Perioden for datainnsamlingen, juli måned, ble valgt i samråd med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet – og skjedde i dialog med fiskernes organisasjoner. Dataene som ble samlet inn, blir nå bearbeidet og tolket.

OD planlegger nå seismikkprogrammet for sommeren 2008. Dette året har Stortinget bevilget 140 millioner kroner til formålet. Også i sommeren 2009 er det planlagt å samle inn seismikk.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.