Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Petroleumsproduksjon

08.01.2009 Det ble produsert i alt 242,2 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2008. Dette er 21,8 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en liten økning fra 2007.

Totalproduksjonen av petroleum i 2009 antas å bli cirka 236 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å avta gradvis til rundt 228 millioner Sm³ o.e. i 2013. I fem-års-perioden fram til 2013 forventes en produksjon på 1160 millioner Sm³ o.e. I fem-årsperioden 2003-2007 ble det produsert cirka 1250 millioner Sm³ o.e. Gassandelen av det totale petroleums-salget er forventet å øke fra 40 prosent i 2008 til 49 prosent i 2013.


 Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2013
Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2013


Det ble i 2008 solgt 99,3 milliarder Sm³ gass. Det er en økning på 9,7 milliarder Sm³ i forhold til 2007 (+10,8 prosent). Gassalget er forventet å øke til over 102 milliarder Sm³ i 2009. Også i årene framover forventes en økning i produksjonen av salgbar gass.

 

Faktisk og prognosert gassalg til 2012

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til 2012.


Produksjonen av olje i 2008 ser ut til å ende på 122,7 millioner Sm³ (2,11 millioner fat per dag) mot 128,3 millioner Sm³ (2,21 millioner fat per dag) året før. 53 felt bidro til olje¬produksjonen i 2008. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2008 ser ut til å bli fire prosent høyere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2007.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosentkonfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2009 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2008, 110,8 millioner Sm³ (1,9 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2009 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner og regulariteten på feltene i drift.

For 2009 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4 millioner Sm³ og 10 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 141,9 millioner Sm³ o.e. (2,3 millioner fat o.e. per dag).


Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene
.


prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene

 

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon
 Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

I perioden 2009-2013 forventes en redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode, det vil si en anslått produksjon på i alt 503 millioner Sm³ olje. Dette er 195 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. Mer enn 98 prosent av oljeproduksjonen i perioden forventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene.

 

Oljeproduksjon fra 2001 til 2013 fordelt på modenhet. 

Figur 4. Oljeproduksjon fra 2001 til 2013 fordelt på modenhet.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.