Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Ressursregnskapet

08.01.2009 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31. desember 2008. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.).

  
 Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2008
 
 
Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2008

 

Det er produsert 5,1 milliarder oljeekvivalenter (Sm³ o.e). Hele 73 funn er under vurdering og nær 280 prosjekter for økt utvinning, sammen med besluttede prosjekter, gir en portefølje på 5,0 milliarder Sm³ o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Det har i 2008 vært en brutto økning i petroleumsreservene på 39 millioner Sm³ o.e. Økningen skyldes at ressursene i Morvin, Yttergryta og 3/7-4 Trym er modnet fra ressurser i funn til reserver samt at det har vært reserve-økninger på flere felt. Den største økningen i petroleumsreservene er fra feltene Tyrihans, Ula og Alvheim.

Av myndighetenes mål om å modne fram 800 millioner Sm³ (fem milliarder fat) olje til reserver innen 2015, ble 29 millioner Sm³ olje (eller omtrent 183 millioner fat) bokført som nye reserver i 2008. Den største økningen i oljereservene er fra feltene Morvin, Ula og Oseberg.

 

Årlig, brutto reservetilvelst olje 1980 - 2008
Årlig, brutto reservetilvelst olje 1980 - 2008

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.