Oljedirektoratet

Sokkelåret 2008 - Seismikk i Nordland VII og Troms II

08.01.2009 Oljedirektoratet samlet i 2008 inn cirka 12 000 kilometer 2D-seismikk og 700 kvadratkilometer 3D-seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Innsamlingen av seismiske data startet sommeren 2007 og blir avsluttet sommeren 2009. Dette blir utført på oppdrag for regjeringen.

Da Stortinget behandlet Forvaltningsplanen (helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) i 2006, fikk Oljedirektoratet (OD) i oppdrag å samle inn geologiske/geofysiske data i Nordland VII og Troms II, det vil si i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Disse områdene er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, men de politiske myndighetene ønsker mer kunnskap om mulige olje- og gassressurser i området. Denne kunnskapen skal være med å danne grunnlaget for en ny behandling av Forvaltningsplanen i 2010.

For 2007 bevilget Stortinget 70 millioner kroner til formålet, mens budsjettet for 2008 var på 140 millioner kroner.

2D-seismikken ble i 2008 samlet inn i perioden 25. mai til 14. september, mens den 3D-seismiske datainnsamlingen foregikk fra 3. til 31. juli.

Sommeren 2009 vil det bli samlet inn 3D-seismikk i en periode på opp mot seks uker, fra slutten av juni til første uke i august. Det er leid inn to fartøyer til å utføre oppdraget. Det kan også bli aktuelt med en mindre elektromagnetisk innsamling i løpet av denne seks-ukersperioden.

OD arbeider nå med å planlegge den 3D-seismiske innsamlingen til sommeren. Dette skal være klart i månedsskiftet februar/mars. De endelige områdene for innsamling av 3D-seismiske data vil bli fastsatt i samråd med fiskernes organisasjoner. 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.