Oljedirektoratet

Får pris for havbunnsteknologi

02.06.2010 FMC Technologies mottok i dag, 2. juni, Oljedirektoratets IOR-pris for 2009 for fremragende teknologiutvikling av produksjonssystemer på havbunnen.

Oljedirektør Bente Nyland flankert av prisvinnerne Rasmus Sunde (til venstre) og Hans Jørgen Lindland i FMC Technologies.

Oljedirektør Bente Nyland flankert av prisvinnerne Rasmus Sunde (til venstre) og Hans Jørgen Lindland i FMC Technologies.


Oljedirektør Bente Nyland delte ut prisen under Norges Petroleumsforenings feltreservoarkonferanse i Stavanger. I sin begrunnelse påpekte Nyland at FMC siden 1999 har jobbet målrettet med å utvikle kostnadseffektive løsninger for å øke oljeutvinningen fra havbunnsbrønner.

"Prisen er en anerkjennelse av at vi er en etablert aktør innenfor IOR-området, som blir stadig viktigere både i Norge og på verdensbasis,” sier Rasmus Sunde, administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea.

”Den er også en oppfordring til å fortsette på det løpet vi har startet.”

Prisen gis spesielt for et brønnkontrollsystem som er tatt i bruk på Åsgardfeltet. Sammen med operatøren Statoil utviklet og gjennomførte FMC testing av Through Tubing Rotary Drilling (TTRD)-teknologien i brønnen P-4H på feltet i fjor. Der ble verdens lengste sidesteg boret fra en flytende rigg.

”Åsgard-brønnen er den første i sitt slag i verden, og en klar anerkjennelse av at denne teknologien vil fungere i praksis,” sier Sunde.

Han legger til at mange oljeselskaper har vist interesse for TTRD, men foreløpig er det bare Statoil som har tatt den i bruk.

På norsk sokkel er det i dag mer enn 700 havbunnsbrønner, og antallet øker. Å kunne bore rimelige sidesteg gir store muligheter for å øke utvinningen fra felt med havbunnsbrønner.  

IOR står for Improved Oil Recovery, og prisen er en anerkjennelse til personer eller selskaper som yter en særlig innsats for å øke oljeutvinningen. Mer enn halvparten av oljen kan bli liggende igjen i undergrunnen etter at et felt er planlagt avsluttet. Å ta i bruk metoder og teknologi som kan få ut mer olje fra reservoarene skaper derfor betydelige verdier for selskaper og samfunn.

Oljedirektoratets IOR-pris har vært utdelt ni ganger siden 1998. Det ble ikke funnet noen verdig kandidat for 2008.

 Direktør Rasmus Sunde i FMC Kongsberg Subsea mottar diplomet fra oljedirektør Bente Nyland.

Direktør Rasmus Sunde i FMC Kongsberg Subsea mottar diplomet fra oljedirektør Bente Nyland.

Oppdatert: 09.06.2010

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.