Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Pressemeldinger

15.01.2010 Oljeproduksjonen faller fortsatt. Det haster med å ta et krafttak for å få opp oljeressursene i de store feltene. Mangel på beslutninger hos rettighetshaverne kan føre til at økonomisk lønnsomme ressurser går tapt.

Med dagens planer blir 54 prosent av oljen liggende igjen i feltene. Kun én prosents økt utvinningsgrad kan gi samfunnet netto inntekter på 100-150 milliarder kroner. Produksjonen erstattes i for liten grad av nye reserver.

Av myndighetenes mål om en reservetilvekst på 800 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (fem milliarder fat olje) i perioden 2005-2015 ble 64 millioner Sm3 (402 millioner fat) olje bokført som nye reserver i 2009. Status for målet i 2015 er en tilvekst på 294 millioner Sm3 (1,85 milliarder fat) olje.

”Produksjonen kommer ikke av seg selv. Oljedirektoratet trykker på for at oljeselskapene setter i gang tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende oljefelt. Dette er en god måte å forvalte ressursene på, og det er god samfunnsøkonomi,” sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun finner det gledelig at det ble boret rekordmange letebrønner i fjor, 65 påbegynte. Hele 72 letebrønner ble avsluttet. Disse førte til 21 nye funn i Nordsjøen og 7 nye funn i Norskehavet, også det er rekord. Men de aller fleste funnene er små.

Kapitlene (del-pressemeldinger)

Oppdatert: 16.03.2011

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.