Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Petroleumsproduksjon

15.01.2010 Det ble produsert i alt 238,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2009. Dette er 24,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og én prosent nedgang fra 2008, men mer en prognosert produksjon for 2009.

Totalproduksjonen av petroleum i 2010 antas å bli cirka 236 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å avta gradvis til rundt 223 millioner Sm³ o.e. i 2014. I femårsperioden fram til 2014 forventes en produksjon på 1140 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden 2004-2008 ble det produsert cirka 1225 millioner Sm³ o.e. Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 43 prosent i 2009 til 50 prosent i 2014.


Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2014

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971 – 2014

 

Det ble i 2009 solgt 103,5 milliarder Sm³ gass, 102,7 milliarder Sm3 (40 megajoule) gass. Det er en økning på 4,3 milliarder Sm3 i forhold til 2008 (+4 prosent). Gassalget er forventet å fortsatt øke i årene framover.


Faktisk og prognosert gassalg til 2014.

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til 2014.


Produksjonen av olje i 2009 ser ut til å ende på 115,5 millioner Sm³ (1,99 millioner fat per dag) mot 122,7 millioner Sm3 (2,11 millioner fat per dag) året før. 58 felt bidro til olje-produksjonen i 2009 i tillegg til et funn som er under prøveutvinning. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2009 ser ut til å bli fire prosent høyere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2008.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosent konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2010 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2008, 108,7 millioner Sm³ (1,87 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2010 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner og regulariteten på feltene i drift.

For 2010 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,2 millioner Sm³ og 8,9 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 129,9 millioner Sm3 o.e. (2,24 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Olje / Oil
(mill Sm3)

108,7

100,1

97,6

93,0

91,6

NGL / NGL
(mill Sm3 o.e.)

16,9

17,1

17,0

16,3

16,1

Kondensat / Condensate
(mill Sm3)

4,2

4,0

3,8

3,3

3,5

Væske / Liquid
(mill Sm3 o.e.)

129,9

121,2

118,4

112,6

111,1

Væske / Liquid
(mill fat o.e. per dag)

2,2

2,1

2,0

1,9

1,9

Gass / Gas
(mrd Sm3) / (bill Sm3)

105,0

109,0

112,0

112,0

112,2

 

 

 

Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon

Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

I perioden 2010-2014 forventes en redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode, det vil si en anslått produksjon på i alt 491 millioner Sm³ olje. Dette er 160 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 99 prosent av oljeproduksjonen i perioden forventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt står for 91 prosent.


Oljeproduksjon fra 2005 til 2014 fordelt på modenhet.

 Figur 4. Oljeproduksjon fra 2005 til 2014 fordelt på modenhet.

Oppdatert: 20.01.2010

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.