Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 – Ressursregnskapet

15.01.2010 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk sokkel per 31.12.2009. Anslaget er på 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Regnskapet viser en økning i brutto oljereserver på 64 mill. Sm3.

 

Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2009

Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2009


5,3 mrd. Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) er produsert. 82 funn og nær 289 prosjekter for økt utvinning i felt i produksjon, sammen med vedtatte prosjekter, gir en portefølje på 4,8 mrd. Sm3 o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Brutto økning i oljereservene i løpet av 2009 var 64 mill. Sm3. Den største økningen i oljereservene er fra feltene Oseberg, Alvheim og Åsgard. I tillegg er ressursene i Goliat og Oselvar modnet til reserver.

Av myndighetenes mål om å modne fram 800 mill. Sm3 olje til reserver innen 2015, ble 64 mill. Sm3 olje (eller omtrent 402 millioner fat) bokført som nye reserver i 2009. I perioden fra 2005 til 2009 har samlet reservetilvekst vært på totalt 294 mill. Sm3 olje.

 

Årlig brutto reservetilvekst olje 1980-2009.

Årlig brutto reservetilvekst olje 1980-2009.

Oppdatert: 14.01.2010

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.