Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 – Utbygginger

15.01.2010 I løpet av 2009 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift (PUD) av oljefeltet Goliat i Barentshavet og olje- og gassfeltet Oselvar i Nordsjøen. I løpet av 2010 kan det bli sendt inn opp til sju nye utbyggingsplaner for godkjenning.

Eni-opererte Goliat, som ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 85 kilometer nordvest for Hammerfest, er det første oljefeltet i Barentshavet som blir bygget ut. Rettighetshaverne planlegger oppstart i 2013, og en flytende innretning skal prosessere, lagre og laste oljen på feltet. Det legges opp til at Goliat delvis skal forsynes med kraft fra land.

Dong E&P Norge AS er operatør på Oselvar, som ligger om lag 250 kilometer sørvest for Stavanger. Feltet skal bygges ut med en havbunnsinnretning med tre produksjonsbrønner, og oljen og gassen sendes i rør til Ula-innretningen for prosessering. Produksjonen skal etter planen starte i november 2011.

Myndighetene godkjente også en PUD for installering av et tredje rikgassrør fra Troll A i Nordsjøen til prosessanlegget på Kollsnes og for gassinjeksjon fra Troll B. Disse to prosjektene bidrar til å forlenge Trollfeltets levetid.

Det ble innvilget PUD-fritak for Vega Sør Olje og for Snorre Eksport, og Statoil leverte søknad om fritak for Njord Nordvestflanken (6407/7-6).

Utsatte utbygginger
Flere utbyggingsplaner er blitt utsatt, hvorav flere sannsynligvis behandles i 2010. Dette gjelder 6507/2-2 Marulk (operatør Eni), 15/3-1 S Gudrun (operatør Statoil) og 15/3-4 Sigrun (operatør Statoil), 15/12-19 Pi Nord og 6/3-1 Pi Sør (operatør BG) og 1/5-2 Flyndre (operatør Maersk Oil), som er et lite grensefunn mellom britisk og norsk sokkel. 

Mulige PUD-er som kan bli levert er 34/10-23 Valemon (operatør Statoil), men her er ressursgrunnlaget usikkert. Frøy (operatør Det norske oljeselskap) er en ny utbygging av et nedstengt felt, hvor PUD-en ble utsatt i 2008 på grunn av finanskrisen. Dessuten kan det fra operatøren ConocoPhillips bli sendt inn PUD for en ny boligplattform på Ekofiskfeltet.

På grunn av utfordinger med hensyn til lønnsomhet og/eller kompleksitet, kan utbygging av tre funn som ligger på grensen mellom Norge og Storbritannia bli utsatt i flere år. Det gjelder Statoil-opererte 15/8-1 Alpha, som er en undervannssatellitt til Sleipnerfeltene i Nordsjøen, og 6406/3-2 Trestakk, en undervannssatellitt til Åsgardfeltet eller Kristinfeltet, begge i Norskehavet. I tillegg kommer Lundin-opererte 24/6-1 Peik i Nordsjøen.

Oppdatert: 04.12.2023

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.