Oljedirektoratet

Forskere hedret med IOR-pris

07.06.2011 Professor Tor Austad ved Universitetet i Stavanger og forskningssenteret Corec er hedret med Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å få ut mer olje fra krittreservoarer.

 
Foto: Astri Sivertsen

Corec-leder Sigmund Stokka (til venstre) og professor Tor Austad fikk IOR-prisen fra oljedirektør Bente Nyland. (foto: Astri Sivertsen)


”Årets pristildeling er en anerkjennelse av en krevende og kontinuerlig forskningsinnsats for å øke oljeutvinningen,” sa oljedirektør Bente Nyland da hun overrakte prisen på Norsk petroleumsforenings konferanse om reservoarstyring i Stavanger i dag, 7. juni.

Vinnerne har bidratt til å øke kunnskapen om oljereservoarene som ligger i krittbergartene i den sørlige delen av Nordsjøen, og økt forståelsen av hvordan immobil olje kan produseres, la Nyland til.

”Dette er en stor ære. Når du har jobbet i 15 år med dette, er det veldig kjekt å få denne anerkjennelsen,” sier Tor Austad.

Han er professor i reservoarkjemi ved Universitetet i Stavanger, og har lenge forsket på kjemiske metoder for forbedret oljeutvinning, og spesielt med den kjemiske forståelsen av hvorfor sjøvann er så effektivt i karbonatreservoarer.

”Sjøvannsinjeksjon har sørget for en dramatisk økning av oljeutvinningen på Ekofisk. Uten denne metoden ville utvinningsgraden ligget rundt 30 prosent og ikke 50-55 prosent, som den gjør idag,” sier Austad.

På verdensbasis ligger utvinningsgraden fra karbonatfelt godt under 30 prosent. Kunnskapen som forskningsmiljøet i Stavanger sitter på, er derfor svært etterspurt blant annet i Saudi-Arabia, forteller han.

”Prisen er en anerkjennelse av forskningsinnsatsen vår. Vi har jobbet hardt for dette siden 2002,” sier Corec-leder Sigmund Stokka.

Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, forskningsstiftelsen IRIS og ConocoPhillips. Sistnevnte er operatør i Ekofisk-området, som hovedsakelig består av krittreservoarer. Senteret ble opprettet for å øke oljeutvinningen herfra, og fra andre felt med tilsvarende reservoarer.

Stokka berømmer ConocoPhillips, som med sitt bidrag på 10 millioner kroner i året har sørget for langsiktighet og stabilitet i forskningen. Selskapet har også åpnet for å ta inn andre operatører i prosjektet, slik at Corec i år har et budsjett på 24 millioner kroner.

Prosjektet planlegger for en ny niårsperiode fra høsten, hvor de vil fortsette arbeidet med å forstå vanninjeksjon bedre, og også se på bruk av CO2-injeksjon og mikrobiell utvinning fra karbonatfelt.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 07.06.2011

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.