Oljedirektoratet

Overvåker bevegelsene i jordskorpa

22.02.2011 Et nytt seismometer har fått en framtredende plassering i Oljedirektoratets nye bygg.

 

Seismometeret er plassert i resepsjonen.

Seismometeret i resepsjonen er del av et internasjonalt nettverk av instrumenter.

 

Apparatet måler seismiske aktiviteter på hele jordkloden, og oversender data kontinuerlig til Jordskjelvstasjonen i Bergen.

”Seismometeret gjenspeiler det geologiske temaet i nybygget, og skal bidra til forståelsen av hvordan kreftene i jordskorpa i områdene på og utenfor det norske fastlandet fungerer,” sier seniorgeolog Christian Magnus i Oljedirektoratet.

En eldre utgave var plassert i kjelleren i det gamle bygget. Siden deler av huset skal rives, måtte seismometeret få et nytt sted å stå. På grunn av det gjennomgående geologiske temaet i nybygget, ble det derfor besluttet å gi det en mer synlig plassering i resepsjonen.

To skjermer er montert på veggen bak, slik at ansatte og besøkende kan følge med på bevegelsene i jordskorpa. I tillegg er det montert en GPS-sender på taket av bygget. Den bidrar til at jordskjelvenes episenter blir korrekt lokalisert.

Seismometeret inngår i et globalt nettverk av måleinstrumenter. Det er dermed en brikke i et overvåkingssystem som blant annet er viktig for sikkerheten til mennesker og installasjoner på norsk sokkel.

Oljedirektoratet har bidratt økonomisk til det nye apparatet, som ifølge Magnus er av høy kvalitet, og montert slik at det har bedre kontakt med undergrunnen enn det gamle.

 

Oppdatert: 22.02.2011

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.