Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 - Pressemeldinger

13.01.2011 Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt, og investeringene kommer til å øke i de nærmeste årene. Til tross for dette ser det ut til at mer enn 50 prosent av oljen blir liggende igjen i feltene. Det bekymrer Oljedirektoratet som nå etterlyser kraftigere tiltak fra selskapene for å sikre verdiene.

”Det er en utfordring at selskapene på norsk sokkel ikke utnytter feltene våre maksimalt. Selv om utvinningsgraden er i verdenstoppen, er vi ikke fornøyd. Dersom vi klarer å utvinne én prosent mer, gir det en inntekt på et tresifret milliardbeløp for Norge,” forteller oljedirektør Bente Nyland.

Oljedirektoratet påpeker at selskapene har kort tid på seg til å iverksette tiltak som kan begrense fallet i norsk oljeproduksjon. For det første må selskapene bore sine egne planlagte produksjonsbrønner. Selskapene må også beslutte å bygge ut reserver, samt at ressurser som ligger i funn, må modnes slik at de kan settes i produksjon. I 2015 må en betydelig del av oljeproduksjonen komme fra ressurser i felt og funn.

Den samlede petroleumsproduksjonen i 2010 gikk ned fire prosent fra året før, til 230 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Trenden er at oljeproduksjonen synker mens gassandelen øker. Gassandelen av det totale petroleumssalget ventes å øke fra 46 prosent i 2010 til 51 prosent i 2015. Petroleumsproduksjon >>

Produksjonen faller trass i stor aktivitet. Dagens produksjon av olje og gass erstattes i for liten grad av nye reserver. Volumet på de uoppdagede ressursene er redusert fra 3,3 til 2,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Nedskrivingen kan i hovedsak tilskrives tre forhold: Det er funnet 400 Sm3 o.e. millioner siden forrige oppdatering i 2006. Skuffende boreresultater i dypvannsområdene i Norskehavet forklarer noe, og resultatet av kartleggingen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bidrar også til nedskrivingen. Uoppdagede ressurser >>

”I lys av dette ser vi med spenning fram til å kartlegge en ny del av kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet er tildelt 180 millioner kroner for å kartlegge norsk sokkel nord for 68. breddegrad. Det inkluderer det nye området mellom Norge og Russland. Vi venter bare på Stortingets og Dumaens ratifisering av delelinjeavtalen,” sier Nyland.

Oljedirektøren gleder seg over at det ble gjort 16 funn på norsk kontinentalsokkel i fjor – 10 i Nordsjøen og 6 i Norskehavet. Det ble avsluttet 41 letebrønner i 2010, hvorav 32 var rene undersøkelsesbrønner. Leteaktiviteten >>

Samtidig godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Utbygginger >>

Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene i 2011 forventes å ligge rundt 150 milliarder kroner, noe som er litt over toppåret 2009. Investeringer >>

 

 

Oppdatert: 16.03.2011

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.