Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 - Investeringer

13.01.2011 Det har vært en forbigående nedgang i investeringene i petroleumssektoren i 2010. Investeringene for 2011 forventes å ligge litt over nivået i toppåret 2009 – rundt 150 milliarder kroner.

I 2010 ble det investert i overkant av 130 milliarder kroner i petroleumssektoren, hvorav vel 30 milliarder var knyttet til letevirksomhet. Nedgangen fra 2009 til 2010 på rundt 10 milliarder kroner skyldes hovedsakelig at beslutninger om forventede investeringer i innretninger – både undervannsanlegg og plattformer – ble utsatt. Noe av dette kan tilskrives finanskrisen som inntraff høsten 2008. For investeringer i brønner og modifikasjonsarbeid har det derimot ikke vært noen nedgang.

Investeringene er ventet å øke med rundt 15 milliarder kroner fra 2010 til 2011, til cirka 150 milliarder kroner. Økte innretningsinvesteringer er hovedforklaringen. En stor del av disse investeringene er knyttet til utbygging av nordsjøfeltene Gudrun og Valemon og til Goliat i Barentshavet, samt større utbygginger på de eksisterende feltene Eldfisk og Åsgard, henholdsvis i Nordsjøen og i Norskehavet.

For de nærmeste årene etter 2011 forventes investeringene å øke ytterligere, med en ny topp i 2013. Årets anslag for denne perioden ligger en del over fjorårets. Dette skyldes en rekke nye prosjekter, både utbygging av nye funn og nye prosjekter på felt, som er fremmet av operatørene i løpet av 2010.

Leteaktiviteten ventes også å ligge høyt de nærmeste årene og gi høye investeringer.

Med denne aktivitetsutviklingen ser Oljedirektoratet at kapasitetsbegrensninger igjen kan bli en problemstilling. Særlig blir tilgang på mer riggkapasitet viktig for å realisere det antatte aktivitetsnivået. Dagens planer omfatter mange brønner, både letebrønner og produksjonsbrønner på felt.

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.