Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 – Petroleumsproduksjon

13.01.2011 Det ble produsert i alt 229,5 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) i 2010. Dette er 34,6 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004 og en reduksjon på fire prosent fra 2009.

Totalproduksjonen av petroleum i 2011 antas å bli cirka 228 millioner Sm³ o.e. Produksjonen ventes deretter å avta gradvis til rundt 221 millioner Sm³ o.e. i 2015.

I fem­års­perioden fram til 2015 forventes en produksjon på 1120 millioner Sm³ o.e. I fem­årsperioden 2006-2010 ble det produsert i underkant av 1200 millioner Sm³ o.e.

Gassandelen av det totale petroleums­salget er forventet å øke fra 46 prosent i 2010 til 51 prosent i 2015.

 

Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2015.

 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 1971-2015.

 

Det ble i 2010 solgt 106,4 milliarder Sm³ gass, 105,6 milliarder Sm3 (40 megajoule) gass. Det er en økning på 2,9 milliarder Sm3 i forhold til 2009 (+3 prosent). Gassalget forventes fortsatt å øke de nærmeste årene.

 

 Faktisk og prognosert gassalg til og med 2015

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til og med 2015.

 

Produksjonen av olje i 2010 ser ut til å ende på 104,4 millioner Sm³ (1,8 millioner fat per dag) mot 115,5 millioner Sm3 (2,0 millioner fat per dag) året før. 61 felt bidro til olje­produksjonen i 2010 i tillegg til et funn som blir prøveprodusert.

Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen i 2010 ser ut til å bli fire prosent lavere enn de anslagene Oljedirektoratet utarbeidet høsten 2009.

Oljedirektoratet utarbeider prognoser med et 80-prosents konfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2011 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2010, 98,3 millioner Sm³ (1,7 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2011 er anslått til å være +14/-10 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, boring av nye utvinningsbrønner, oppstart av nye felt og regulariteten på feltene i drift.

For 2011 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4,2 millioner Sm³ og 8,9 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 129,9 millioner Sm3 o.e. (2,24 millioner fat o.e. per dag).


Tabellen under viser prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

Tabell

 

 

 Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon.

 

I perioden 2011-2015 anslås redusert oljeproduksjon i forhold til forrige femårsperiode, det vil si anslått produksjon på i alt 463 millioner Sm³ olje. Dette er 144 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. 97 prosent av oljeproduksjonen i perioden ventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene. Produksjon som er vedtatt, står for 88 prosent av volumet i femårsperioden.

 

 Oljeproduksjon 2006-2015 fordelt på modenhet.

 Figur 4. Oljeproduksjon 2006-2015 fordelt på modenhet.

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.