Oljedirektoratet

Tor Austad

07.06.2011 Professor Tor Austad har arbeidd med kjemiske metodar for EOR (enhanced oil recovery, forbetra oljeutvinning) heilt sidan det første nasjonale programmet for auka oljeutvinning  OD-administrerte SPOR, vart starta i 1985.

Tor AustadAustad har sidan RUTH-programmet i 1992 også arbeidd med ei kjemisk forståing av fukteigenskapane i krittreservoar.

Tor Austad har rettleia ei rekke studentar fram til doktorgraden, kor av fleire innan problemstillingar knytt til karbonat, som er den klassen krittreservoara tilhøyrer. Dette har resultert i meir enn 50 artiklar i internasjonale tidsskrift og mange presentasjonar på internasjonale konferansar. Forskinga har vekt stor internasjonal respekt.  I ei årrekkje har Austad vore ein av dei viktigaste norske  bidragsytarane innan det internasjonale IEA-samarbeidet (International Energy Agency) sitt samarbeid om auka oljeutvinning. Austad har også fått godkjent ein patent for fuktendring i karbonatar.

Tor Austad sitt arbeid innan fukteigenskapar til kalk har vekt internasjonal merksemd, og i samarbeid med internasjonale oljeselskap har han starta forsking med vassbasert EOR for andre karbonat som kalkstein (”limestone”) og dolomitt.

Han har også fått støtte frå oljeselskap til å studere fukteigenskapar i sandsteinsreservoar med spesiell fokus på ”Low salinity flooding”.

 

Oppdatert: 07.06.2011

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.