Oljedirektoratet

IOR-prisen-2012

28.08.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2012 tildeles undergrunnsmiljøet på Osebergfeltet. Fagfolkene i Statoil får prisen for sitt arbeid knyttet til gassinjeksjon.

Oljedirektør Bente Nyland overrekker prisen til Statoil konsernsjef Helge Lund

Oljedirektør Bente Nyland overrekker prisen til Statoils konsernsjef Helge Lund. (Foto: Bjørn Stuedal)


Oljedirektør Bente Nyland sier at de som arbeider med undergrunnen på Osebergfeltet er verdige vinnere av IOR-prisen.

”Grundig fagarbeid gjør det mulig å fatte gode og lønnsomme beslutninger.  Arbeidet, særlig på reservoarsiden, og de faglige anbefalingene vi har sett helt fra feltet ble satt i produksjon og fram til nå, bærer preg av langsiktighet, ikke et ønske om kortsiktig gevinst,” sier Nyland.

Det er første gang OD tildeler IOR-prisen for gassinjeksjon, selv om dette har vært en svært vellykket metode som har gitt store ekstra inntekter fra norsk sokkel.

Gassinjeksjon er et av flere tiltak som har gitt store økte oljevolumer fra Oseberg. OD anslår at gassinjeksjonen har gitt mer enn 60 millioner standard kubikkmeter (Sm3) (rundt 400 millioner fat) ekstra olje fra feltet enn bare vanninjeksjon. Dette er mer enn et Veslefrikkfelt. Feltet skal produsere lenge ennå, og det åpner for nye muligheter for bruk av teknologi fremmet av modige medarbeidere.

Det begynte med TOGI-prosjektet (se faktaboks), og fortsatte med reinjeksjon av egen gass for å øke oljeproduksjonen fra feltet. Det er gjort viktige beslutninger i flere omganger, seinest i 2011, om optimalisering og videreføring av gassinjeksjonen. Dette har økt utvinningen ytterligere.

”Oseberg har vist vei for mange andre felt, også ved å importere gass fra et annet felt. Den svært vellykkede bruken av gassinjeksjon har gitt store ringvirkninger for andre felt,” påpeker oljedirektøren.

Det har vært injisert gass på totalt 28 felt på norsk sokkel. OD har estimert at Norge får rundt 350 millioner Sm3 (2200 millioner fat) mer olje ut av feltene ved hjelp av gassinjeksjon. Dette er mer olje enn de forventede oljeressursene på Johan Sverdrup og på størrelse med Gullfaksfeltet.

”Bruk av gassinjeksjon fortjener en pris, og kanskje burde vi ha gitt den tidligere. Å injisere gass for å utvinne mer olje, for så å produsere det meste av denne gassen seinere, er et godt eksempel på langsiktig ressursforvaltning,” påpeker Nyland:

”Petroleumsloven krever at også selskapene tar slike hensyn. I våre dager, med høy oljepris og relativt lav gasspris, er videre bruk av gassinjeksjon aktuelt både for felt i drift og for kommende feltutbygginger. Det krevde mot og besluttsomhet å gjennomføre TOGI-prosjektet – ikke minst fordi utbyggingen alt var godkjent med vanninjeksjon. Oseberg måtte dermed gjennom en ny behandling i Stortinget.”

OED godkjente nylig planen for fjerning av TOGI-innretningen, som dermed har fullført sitt løp.  I sin tid var den også en viktig forutsetning for at Troll Olje basert på havbunnsrammer ble så vellykket.

Den modige beslutningen om gassinjeksjon som hovedmetode for oljeutvinningen på Oseberg er kontinuerlig blitt fulgt opp av reservoaringeniørene, først i Hydro, seinere i Statoil. Planlagt tidspunkt for gassnedblåsing er blitt i utsatt flere ganger, basert på fagfolkenes anbefalinger. Årsaken er at selskapet har sett at det er mer å tjene på å fortsette å injisere egen gass, slik at trykket opprettholdes. Fagfolkene har holdt fast på denne linjen, seinest ved en viktig beslutning i 2011, og også i perioder når mer gass til eksport ble etterspurt. 

”Vi ønsker å gi honnør til fagfolkene som har bidratt til å gjøre gassinjeksjonen på Oseberg til en suksesshistorie. De har virkelig lykkes! Vi håper med dette å inspirere til fortsatt solid fagarbeid på norsk sokkel og til flere gode og, i noen tilfeller, modige beslutninger,” sier Nyland.

Oppdatert: 21.09.2016

Siste nyheter

Tørr brønn nær Munin-feltet i Nordsjøen
22.09.2023 Equinor Energy avslutter boring av letebrønn 30/11-15 i Nordsjøen. Brønnen er tørr.
Boreløyve for brønn 6406/3-12 S
22.09.2023 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6406/3-12 S i utvinningsløyve 836 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2023
21.09.2023 Produksjonstal august 2023 Førebels produksjonstal i august 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 006 000 fat olje, NGL og kondensat.
Nytt sokkelkart
12.09.2023 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av ODs nyeste sokkelkart. Kartet viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting.
Harald Brekke blir ridder
06.09.2023 Seniorgeolog Harald Brekke i OD er innstilt til Den kongelige norske St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.
Utsatt til 2024: Kurs for fiskerikyndige 2023
06.09.2023 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet skulle ha arrangert kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. På grunn av få påmeldte utsettes kurset til 2024.
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skifter navn
04.09.2023 Statsminister Jonas Gahr Støre legger vekt på at begge etater er viktige i arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje og gass og innen nye næringer.
Utsettes: Seminar om sikker lagring av karbondioksid
31.08.2023 Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet utsetter seminaret om sikker lagring av karbondioksid på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.
Sameksistens – krevende, men mulig
29.08.2023 Det er god plass til å skape verdier fra flere næringer på norsk sokkel, var gjennomgangstonen under årets OD-konferanse.
TFO 2023: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
29.08.2023 Myndighetene har mottatt søknader fra 25 selskaper i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2023.