Oljedirektoratet

IOR-prisen-2012

28.08.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2012 tildeles undergrunnsmiljøet på Osebergfeltet. Fagfolkene i Statoil får prisen for sitt arbeid knyttet til gassinjeksjon.

Oljedirektør Bente Nyland overrekker prisen til Statoil konsernsjef Helge Lund

Oljedirektør Bente Nyland overrekker prisen til Statoils konsernsjef Helge Lund. (Foto: Bjørn Stuedal)


Oljedirektør Bente Nyland sier at de som arbeider med undergrunnen på Osebergfeltet er verdige vinnere av IOR-prisen.

”Grundig fagarbeid gjør det mulig å fatte gode og lønnsomme beslutninger.  Arbeidet, særlig på reservoarsiden, og de faglige anbefalingene vi har sett helt fra feltet ble satt i produksjon og fram til nå, bærer preg av langsiktighet, ikke et ønske om kortsiktig gevinst,” sier Nyland.

Det er første gang OD tildeler IOR-prisen for gassinjeksjon, selv om dette har vært en svært vellykket metode som har gitt store ekstra inntekter fra norsk sokkel.

Gassinjeksjon er et av flere tiltak som har gitt store økte oljevolumer fra Oseberg. OD anslår at gassinjeksjonen har gitt mer enn 60 millioner standard kubikkmeter (Sm3) (rundt 400 millioner fat) ekstra olje fra feltet enn bare vanninjeksjon. Dette er mer enn et Veslefrikkfelt. Feltet skal produsere lenge ennå, og det åpner for nye muligheter for bruk av teknologi fremmet av modige medarbeidere.

Det begynte med TOGI-prosjektet (se faktaboks), og fortsatte med reinjeksjon av egen gass for å øke oljeproduksjonen fra feltet. Det er gjort viktige beslutninger i flere omganger, seinest i 2011, om optimalisering og videreføring av gassinjeksjonen. Dette har økt utvinningen ytterligere.

”Oseberg har vist vei for mange andre felt, også ved å importere gass fra et annet felt. Den svært vellykkede bruken av gassinjeksjon har gitt store ringvirkninger for andre felt,” påpeker oljedirektøren.

Det har vært injisert gass på totalt 28 felt på norsk sokkel. OD har estimert at Norge får rundt 350 millioner Sm3 (2200 millioner fat) mer olje ut av feltene ved hjelp av gassinjeksjon. Dette er mer olje enn de forventede oljeressursene på Johan Sverdrup og på størrelse med Gullfaksfeltet.

”Bruk av gassinjeksjon fortjener en pris, og kanskje burde vi ha gitt den tidligere. Å injisere gass for å utvinne mer olje, for så å produsere det meste av denne gassen seinere, er et godt eksempel på langsiktig ressursforvaltning,” påpeker Nyland:

”Petroleumsloven krever at også selskapene tar slike hensyn. I våre dager, med høy oljepris og relativt lav gasspris, er videre bruk av gassinjeksjon aktuelt både for felt i drift og for kommende feltutbygginger. Det krevde mot og besluttsomhet å gjennomføre TOGI-prosjektet – ikke minst fordi utbyggingen alt var godkjent med vanninjeksjon. Oseberg måtte dermed gjennom en ny behandling i Stortinget.”

OED godkjente nylig planen for fjerning av TOGI-innretningen, som dermed har fullført sitt løp.  I sin tid var den også en viktig forutsetning for at Troll Olje basert på havbunnsrammer ble så vellykket.

Den modige beslutningen om gassinjeksjon som hovedmetode for oljeutvinningen på Oseberg er kontinuerlig blitt fulgt opp av reservoaringeniørene, først i Hydro, seinere i Statoil. Planlagt tidspunkt for gassnedblåsing er blitt i utsatt flere ganger, basert på fagfolkenes anbefalinger. Årsaken er at selskapet har sett at det er mer å tjene på å fortsette å injisere egen gass, slik at trykket opprettholdes. Fagfolkene har holdt fast på denne linjen, seinest ved en viktig beslutning i 2011, og også i perioder når mer gass til eksport ble etterspurt. 

”Vi ønsker å gi honnør til fagfolkene som har bidratt til å gjøre gassinjeksjonen på Oseberg til en suksesshistorie. De har virkelig lykkes! Vi håper med dette å inspirere til fortsatt solid fagarbeid på norsk sokkel og til flere gode og, i noen tilfeller, modige beslutninger,” sier Nyland.

Oppdatert: 21.09.2016

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.