Oljedirektoratet

Sokkelåret 2011 - pressemeldinger

13.01.2012 Oljenæringen bidro også i 2011 sterkt til Norges gode økonomi. Fjorårets investerings- og aktivitetsnivå var høyt, og det kommer til holde seg høyt i de neste fem årene.

I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn av olje og gass. 16 av disse ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.  I alt 54 letebrønner ble avsluttet i 2011. Det er en økning i forhold til 2010, da 41 letebrønner ble avsluttet.

I Nordsjøen ble funnet 16/2-6 ”Aldous/Avaldsnes” bekreftet å være blant de fem største oljefunnene på norsk sokkel noensinne. Oljedirektoratets foreløpige anslag for funnet er om lag 1800 millioner fat oljeekvivalenter. Oljedirektoratet vil imidlertid understreke at tallet er usikkert, og det forventes at det skal bores seks – sju nye avgrensningsbrønner i løpet av 2012.

I Barentshavet ble funnene 7220/8-1 ”Skrugard” og 7225/3-1 ”Norvarg” påvist. Sammen med det nettopp påviste funnet 7220/7-1 ”Havis”, har dette ført til ny optimisme og interesse for området. De nye funnene bekrefter Oljedirektoratets syn på at det fortsatt er stort potensial for funn på norsk kontinentalsokkel, både i modne og i lite utforskede områder. Leting >>


Investeringene i petroleumsnæringen ligger an til å øke med 40 prosent fra 2010 til 2012, inkludert letekostnader. I 2011 ble det investert i underkant av 150 milliarder kroner. Dette tallet er ventet å stige til 170 milliarder kroner i inneværende år, med moderat vekst fram mot 2016. En rekke planlagte feltutbygginger og nye utbygginger på eldre felt er den viktigste åresaken til den kraftige veksten. Kostnadsutvikling >>


I året som gikk leverte ConocoPhillips plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør og Eldfisk II, som skal bidra til 40 nye år med utvinning fra området. Etter planen skal det investeres rundt 65 milliarder kroner i utbyggingene, som blant annet omfatter bunnfaste produksjonsinnretninger. Slike innretninger blir også vurdert av Lundin og Det norske oljeselskap for henholdsvis 16/1-8 ”Luno” og 16/1-9 ”Draupne” på Utsirahøgda i Nordsjøen. Myndighetene og operatørselskapene har her sett at en samordnet utbyggingsløsning kan øke verdiskapingen fra feltene.

I disse dager vil Total levere en PUD for 30/7-6 ”Hild”, et olje- og gassfunn som ble påvist i 1978. Etter planen skal funnet bygges ut med en selvstendig, bunnfast produksjonsinnretning. Planlagte feltutbygginger >>


Den samlede produksjonen av olje og gass var marginalt lavere i 2011 enn året før. På grunn av markedsmessige forhold ble det solgt noe mindre gass enn forventet. Petroleumsproduksjon >>


Etter at delelinjen i Barentshavet ble slått fast 7. juli 2011, har Oljedirektoratet begynt å kartlegge det nye området med sikte på en åpning for petroleumsaktivitet. Dette arbeidet skal fullføres i 2012. Seismikk >>

 

 

Oppdatert: 21.02.2012

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.