Oljedirektoratet

Leting

16.01.2012 I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er seks flere enn i 2010. 16 av funnene ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.

52 letebrønner ble påbegynt og 54 avsluttet. 36 av de 52 påbegynte letebrønnene var undersøkelsesbrønner, mens de gjenværende 16 var avgrensningsbrønner. Dette var en økning fra 2010.


Størst aktivitet i Nordsjøen

Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen, hvor 34 letebrønner ble påbegynt. De beste og også mest overraskende resultatene har kommet i områdene øst for Utsirahøyden i midtre del av Nordsjøen.

Flere avgrensningsbrønner ble boret i funnet 16/2-6 ”Avaldsnes”, som i 2010 påviste olje i intra-Draupneformasjonen i jura. Brønnresultatene viser at funnet er en del av samme strukturkompleks hvor Statoil påviste olje i brønn 16/2-8 ”Aldous Major South” i 2011. Funnet ”Avaldsnes/Aldous” står nå fram som et av største som er gjort på norsk sokkel, og det er forventet stor avgrensningsaktivitet i området i 2012.  

Ellers var funnene i Nordsjøen gjennomgående små. I området nord for ”Aldous Major South” har Statoil kun påvist mindre mengder olje i et dårlig tynt utviklet reservoar i undersøkelsesbrønn 16/2-9 S i øvre jura. Lenger vest har Lundin avgrenset den nordlige delen av funnet16/1-8 ”Luno”, som ble påvist i 2007 med brønnene 16/1-15 og 15 A. Brønnene har påvist tilleggsressurser til Lunofunnet.

Sør i Nordsjøen er det gjort ett oljefunn og to gassfunn. Centrica har påvist olje i undersøkelsesbrønn 8/10-4 S like øst for Ulafeltet. Funnet er gjort i Ulaformasjonen i øvre jura, og avgrenset av brønn 8/10-4 A. Sørvest for Ulafeltet har ConocoPhillips gjort to mindre gassfunn i brønnene 7/11-12 S og A, også i Ulaformasjonen.  

I Sleipnerområdet har Statoil gjort to mindre funn. Selskapet har påvist gass/kondensat i Tyformasjonen i paleocene i brønn 16/7-10 sør i området, og olje i brønn 15/6-12 i Huginformasjonen nord for funnet Dagny. Øst for dette området har Noreco funnet mindre mengder olje i jura i brønn17/6-1. Dette funnet er lite, og lokalisert i et relativt lite utforsket område i østlig del av Nordsjøen.

Lenger nord, like ved Alvheimfunnet, har Marathon gjort et oljefunn i Hermodformasjonen  i paleocene i brønn 24/9-10 S. I tillegg har selskapet påvist olje i øvre jura i brønn 25/10-11 vest for Balderområdet. Begge funnene er små.

Sør for Osebergfeltet har Statoil gjort to oljefunn. De er gjort i brønnene 30/11-8 S og A i Brentgruppen i jura. Lenger nord i Gullfaksområdet har Statoil gjort fire nye funn. Sørvest for Gullfaksfeltet ble det påvist gass/kondensat i brønnene 34/10-53 S og A i Brentgruppen i jura reservoarbergarter. Like sør for feltet Gullfaks Sør fant selskapet gass/kondensat i brønnene 34/10-53 S og A, også i Brentgruppen.  

Nordvest i Nordsjøen har BG Norge påvist olje i brønn 34/3-3 S i Cookformasjonen i jura. Funnet er produksjonstestet og ble avgrenset med brønn 34/3-3 A. Funnet ligger like ved Knarrfeltet, som også er operert av BG Norge.
 

Tre funn i Norskehavet

I Norskehavet et det gjort tre nye funn i nærheten av feltene. Det største ble påvist av Total, i brønn 6607/12-2 S like nord for Alvefunnet. Brønnen påviste olje og gass både i Lyrformasjonen i tidlig kritt og i Fangstgruppen i jura.

Lenger sør - like vest for Mikkelfeltet - påviste OMV gass i to nivåer i henholdsvis Rogn- og Garnformasjonen i brønn 6407/5-2 S i jura. Lenger nord, like sør for Nornefeltet, har Det norske oljeselskap påvist olje og gass i Tilje- og Åreformasjonen i jura/trias i undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Begge disse funnene er små.

Det ble boret en brønn i dypvannsområdene i Norskehavet, nord for funnet 6603/12-1 ”Gro”. Undersøkelsesbrønn 6604/2-1 ble boret av BG Norge for å teste Springarformasjonen i øvre kritt. Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen.  


Tre funn i Barentshavet


Boreresultatene i Barentshavet har vært gode i 2011. Tre nye funn er gjort: Ett olje- og to gassfunn. Statoil påviste olje og gass i brønn 7220/8-1 ”Skrugard”, omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet, vest for Loppahøyden. Det ble funnet olje og gass i Støformasjonen og olje i Nordmelaformasjonen i jura. 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet har Lundin påvist gass i brønn 7120/2-3 S. Det ble funnet gass i tre forskjellige nivåer i Kolmule- og Knurrformasjonen i kritt, og i Støformasjonen i jura.

Det nordligste funnet i Barentshavet er påvist 250 kilometer nord for Melkøya. Her fant Total gass i brønn 7225/3-1 ”Norvarg” i flere nivåer i jura og kritt. En vellykket formasjonstest ble gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen i trias reservoarbergarter.     

Antallet påbegynte letebrønner i 2012 antas å ligge mellom 50 og 55.

I tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 ble det tildelt 50 utvinningstillatelser. Selskapene viste stor interesse for TFO 2011, som er planlagt tildelt i første kvartal i år. 


Utvinnbare ressurser i nye funn
.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat
 

Utvinnbare ressurser i nye funn. Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat 

 

Oppdatert: 16.01.2012

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.