Oljedirektoratet

Planlagte feltutbygginger

16.01.2012 Oljeselskapene har meldt inn at de planlegger å sende inn mellom 15 og 20 PUD-er (plan for utbygging og drift) de neste to årene. Alle utbyggingene kommer i Nordsjøen og Norskehavet.

Hverken 16/2-6 ”Aldous/Avaldsnes” eller 7220/8-1 og 7220/7-1 ”Skrugard/Havis” er tatt med i oversikten over mulige PUD-er de neste to årene. Etter alt å dømme vil det ta mer tid før disse funnene er utbyggingsklare.


Nordsjøen

I Nordsjøen forventes PUD for det nesten 40 år gamle funnet 15/5-1 ”Dagny”, som skal bygges ut med bunnfast innretning. Teknologiutvikling, oljepris og størrelse er hovedårsakene til at det har tatt så lang tid å bygge ut funnet. Da Dagny ble påvist, ble funnet ikke ansett som stort nok. Med en mer moden sokkel, har synet på størrelse endret seg.

I 2012 skal også PUD for Totalopererte 30/7-6 ”Hild” behandles. Hild er et annet funn det har tatt lang tid å modne fram til utbygging.  Funnet ble gjort i 1978, fire år etter at Dagny ble påvist.

Trolig kommer det PUD for de nye funnene 16/1-8 ”Luno” og 16/1-9 ”Draupne”, der henholdsvis Lundin og Det norske oljeselskap er operatør, i løpet av året. Det er også ventet at det leveres PUD for videreutvikling av Hod i Ekofiskområdet. Det betyr at BP fortsetter den positive utviklingen i den sørlige delen av Nordsjøen. I 2011 ble det levert inn PUD både for Ekofisk Sør og Eldfisk II.


Norskehavet

I Norskehavet er gassfunnet 6707/10-1 ”Luva” det største utbyggingsprosjektet. Statoilopererte ”Luva” er planlagt bygd ut sammen med funnene 6706/12-1 ”Snefrid Sør” og 6707/10-2 S ”Haklang”. ”Luva” vil etter all sannsynlighet bli bygd ut med en flytende produksjonsenhet. Gassen skal føres i rør til Nyhamna sammen med gassen fra det Shellopererte funnet 6406/9­-1 ”Linnorm”. Luvautbyggingen skjer på om lag 1300 meters vanndyp.

 

Oppdatert: 16.01.2012

Siste nyheter

Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.
Havvinddata tilgjengelige i Diskos
09.11.2023 OD har samlet inn og klargjort de første datasettene for havvind på norsk sokkel. Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II er nå klare til nedlasting fra Diskos. 
Justering av avgiftsatser for arealavgift
07.11.2023 Arealavgiftsatsene i petroleumsforskriften paragraf 39 første ledd er justert med virkning fra 1. januar 2024.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen
03.11.2023 Equinor har funnet olje og gass i letebrønn 30/6-C-2 A ("Lambda"), om lag fire kilometer vest for Oseberg-feltet i Nordsjøen.
Oljefunn ved Bragefeltet i Nordsjøen
26.10.2023 Ved boring av brønn 31/4-A 13 E i den nordlige delen av Nordsjøen, ble det påvist mellom 0,2 og 0,5 millioner Sm3 utvinnbar olje. OKEA ASA er operatør.
Tørr brønn i Norskehavet
24.10.2023 Equinor har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6307/1-2, 36 kilometer sør for Njord-feltet i Norskehavet. Brønnen er tørr.