Oljedirektoratet

Seismikk

16.01.2012 Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

Innsamlingen av seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet og rundt Jan Mayen avsluttes i sommer. Det er Stortinget som har pålagt Oljedirektoratet å samle seismikk i områdene som et ledd i en prosess med henblikk på å åpne dem for petroleumsvirksomhet.

Stortinget har i tillegg pålagt Oljedirektoratet å samle inn seismiske data i havområdene Nordland IV og V til sommeren.

Mørerandhøgda

Seismikkinnsamlingen på Mørerandhøgda var en forberedelse til boring av grunne brønner, som et ledd i Oljedirektoratets kartlegging av området. Det er ikke vedtatt når de skal bores. De grunne brønnene kan gi mer kunnskap om hva som skjuler seg under lagene av basalt eller lava (sub-basalt) nordvest i Norskehavet.


Seismikk i 2011

For øvrig har petroleumsindustrien samlet inn 65 739 kilometer 2D-seismikk og 46 883 kvadratkilometer 3D-seismikk på norsk sokkel i 2011. Størst var aktiviteten i Barentshavet, med 76 prosent av 2D-seismikken og 55 prosent av 3D-seismikken. I Norskehavet ble 22 prosent av 2D- og 21 prosent av 3D-seismikken samlet inn. I Nordsjøen ble bare to prosent av 2D-seismikken og 24 prosent av 3D-seismikken samlet inn.

Sameksistens

De siste årene er det gjennomført flere tiltak for å ivareta sameksistensen mellom petroleumsvirksomheten og fiskeriene. Et av tiltakene er kurs for fiskerikyndige personer, som skal være om bord på seismikkfartøyet i forbindelse med datainnsamling. Det er planlagt et nytt kurs for fiskerikyndige våren 2012.

 

Oppdatert: 25.01.2012

Siste nyheter

Gassbanken i Barentshavet
08.12.2023 Analyser viser at Barentshavet inneholder betydelige ressurser, og sannsynligvis mer gass enn olje. Hva må til dersom Norge skal forsyne Europa med etterspurte økte gassvolumer?
Mye å hente i tette reservoarer
06.12.2023 På norsk sokkel finnes det store påviste gassressurser det per i dag ikke er utvinningsplaner for. Mye av denne gassen finnes i tette reservoarer – noe som gjør den utfordrende å produsere.
Boreløyve for brønn 7219/6-1
06.12.2023 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønn 7219/6-1 i utvinningsløyve 1025 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Verdifulle gassressurser ligger brakk
05.12.2023 Oljedirektoratet (OD) har kartlagt hvilke gassressurser som av ulike grunner ennå ikke er utviklet. Flere av funnene er samfunnsøkonomisk lønnsomme å utvinne.
Boreløyve for brønn 15/9-25
30.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Harbour Energy Norge AS boreløyve for brønn 15/9-25 i utvinningsløyve 1138, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2023
21.11.2023 Førebels produksjonstal i oktober 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 981 000 fat olje, NGL og kondensat.
Oljedirektoratet endrer navn til Sokkeldirektoratet
16.11.2023 Oljedirektoratet (OD) endrer navn til Sokkeldirektoratet 1. januar 2024. Det nye navnet gjenspeiler at direktoratet, i tillegg til petroleum, har fått flere arbeidsoppgaver knyttet til lagring av CO2, havvind og havbunnsmineraler de siste årene.
Boreløyve for brønn 35/11-28 S
16.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 35/11-28 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønn 35/6-4 A
15.11.2023 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 35/6-4 A i utvinningsløyve 929, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Er du på jakt etter ny jobb?
14.11.2023 Vi har nå ledig stilling som miljørådgiver og dataforvalter ved våre kontorer i Stavanger og Harstad.